Zapisnik sa devedesete sednice Komisije za žalbe održane 25.07.2019SAVET ZA ŠTAMPU

Komisija za žalbe

Br.91
25.7.2019.
Beograd


ZAPISNIK

 

Sa 90. sednice Komisije za žalbe, održane 25.7.2019. godine, sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu

Prisutni članovi Komisije: Stojan Marković, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Liljana Smajlović, Ivana Stjelja, Tamara Skrozza, Vukašin Obradović i Zoran Stanojević (umesto Višnje Aranđelović)

Odsutni članovi Komisije: Nevena Krivokapić i Zlatko Čobović

Ostali prisutni: Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

 

1.Razmatranje žalbe Božidara Vuksanovića na tekst objavljen na portalu „Tpknews“

2.Razmatranje žalbe Gorice Nikolin na tekst objavljen u „Večernjim novostima“

 

Članovi Komisije su pre sednice obavešteni da je UNS odlučio da Višnju Aranđelović, koja je na odmoru, na ovoj sednici zameni Zoran Stanojević. Dogovoreno je da sednici, umesto nje, predsedava Vukašin Obradović, predstavnik Asocijacije medija.

 

1.Advokati Božidara Vuksanovića podneli su žalbu se na tekst u kojem je navedeno da je grupa mladića, u kojoj je bio Vuksanović prebila dvojicu momaka, kao i na to što portal nije objavio demanti koji su poslali. Advokati tvrde da Vuksanović u to vreme uopšte nije bio u Petrovcu na Mlavi. Tamara Skrozza je, u toku rasprave, istakla da je odgovor admnistratora sajta skandalozan, da je neshvatljivo da se on hvali time kako objavljuju tekstove bez ikakve provere i kako sarađuje sa policijom. Sličnog mišljenja bila je i Ljiljana Smajlović, koja je istakla da je iz tog odgovora jasno da je reč o platformi na kojoj se sve može objaviti i da kod onih koji to rade ne postoji nikakva svest o odgovornosti, niti o bilo kakvim pravilima po kojima mediji treba da rade, pa ni da imaju obavezu da objave demanti. Zoran Stanojević je, međutim, rekao da onlajn medij koji nije registrovan nema ni zakonsku obavezu da objavljuje odgovore i postavio pitanje da li Savet za štampu uopšte treba da odlučuje o žalbama na tekstove na ovakvim portalima, koji i nisu mediji. On je ocenio da takve platforme, na kojima može da piše ko šta hoće, kao i društvene mreže,  ne treba tretirati kao medije, odnosno da treba povući jasnu granicu i reći da to nije novinarstvo. Ostali članovi Komisije nisu se sa ovim saglasili, podsetili su da je Komisija do sada već odlučivala o žalbama i na ovaj portal i na druge neregistrovane medije, te da čitaoci ne znaju, niti prave razliku između toga da li je medij registrovan ili nije i bilo bi jako loše uskratiti im mogućnost da se žale. Takođe, Savet ima obavezu da i ovim medijima ukaže na to šta je nedozvoljeno raditi i da pravila profesije moraju da poštuju svi koji imaju ambicija da informišu javnost na ovaj način. Vera Didanović je rekla i da se njoj čini da oni koji su otvorili portal nemaji lošu nameru, ali da jednostavno ne znaju „pravila igre“, odnosno da ne razumeju kakve obaveze novinari i mediji imaju, te da bi ih, verovatno, trebalo poučiti. Po završetku rasprave, Komisija je jednoglasno odlučila da su prekršene tačke 3 i 6 Poglavlja IV i tačka 1 Poglavlja VII:

2. Novinarka Gorica Nikolin žalila se Savetu zbog teksta o smeni trojice novosadskih direktora škola zbog nepravilnosti u formiranju odeljenja, tvrdeći da su „Novosti“ „potpuno preuzele“ njen autorski tekst sa portala „021“. U toku rasprave, Ljiljana Smajlović je rekla da je na zapadu standard da medij navedu ko je prvi izvestio o nečemu, odnosno gde je infomacija prvo objavljena, a da to naši mediji nikada ne rade. Mada, kako je dodala, u ovom konkrektnom slučaju za to nije ni bilo razloga, jer nije reč o nekoj ekskluzivnoj infomaciji. Navela je i da joj objašnjenje novinarke „Novosti“ o tome kako je došla do infomacija deluje ubedljivo. Zoran Stanojević je rekao da je nije reč o istom tekstu, da je novinarka „Novosti“ proširila temu u odnosu na ono što je objavila Gorica Nikolin, kao i da do informacije iz Sekretarijata o smeni direktora nije bilo teško doći. Možda je, objasnio je, mislila da nema potrebe da ih zove ponovo samo da bi joj rekli to isto, već se dalje bavila temom na drugi način. I ostali članovi Komisije bili su sličnog mišljenja, pa je, nakon diskusije, jednoglasno odlučeno da nema prekršaja Kodeksa novinara Srbije.

 

Sednica je završena u 18.30 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                               Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                                       Vukašin Obradović