Zapisnik sa osamdeset devete sednice Komisije za žalbe održane 27.06.2019SAVET ZA ŠTAMPU

Komisija za žalbe

Br.90
27.6.2019.
Beograd


ZAPISNIK

 

Sa 89. sednice Komisije za žalbe, održane 27.6.2019. godine, sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu

Prisutni članovi Komisije: Stojan Marković, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Nevena Krivokapić, Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Tamara Skrozza i Vukašin Obradović

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović i Zlatko Čobović

Ostali prisutni: Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

 

1.Razmatranje žalbe Vesne Lakićević na tekst objavljen u listu „Novi Palež“

2.Razmatranje pet žalbi Nenada Živkovića na tekstove objavljene na portalu „Epančevo“

 

1.Advokat Vesne Lakićević podneo je žalbu Savetu za štampu navodeći da objavljen tekst sa tendencioznim i uvredljivim naslovom, u kojem se ne navodi nijedan ozbiljan izvor informacija, niti dokaz za neosnovane i neistinite optužbe, kojima je Vesna Lakićević na najgrublji način oklevetana. Članovi Komisije za žalbe nisu imali nikakvu dilemu da su prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja i poštovanje privatosti, ali je kraća rasprava vođena o tome da li je prekršeno pravo na pretpostavku nevinosti. Ivana Stjeleja je i ovoga puta istakla da je upitno da li se može govoriti o pravu na pretpostavku nevinosti ukoliko nema ni osnova sumnje da je učinjeno neko krivično delo, niti je vođen ili se vodi bilo kakav, čak i disciplinski, postupak protiv podnosioca žalbe, ili to treba kvalifikovati kao iznošenje neosnovanih optužbi. Sa njom se ovoga puta saglasio i Vlado Mareš, ali su ostali članovi Komisije ostali na stanovištu koje je Komisija i do sada zauzimala u sličnim slučajevima – da je pravo na pretpostavku nevinosti prekršeno svaki put kada su u tekstu iznete optužbe za konkretno krivično delo ili prekršaj, bez obzira da li je pokrenut bilo kakav postupak ili ne. U ovom slučaju, Vesna Lakićević je optužena da je „krala“ i „zakidala na vagi“. Komisija je, po okončanju rasprave, jednoglasno odlučila da su prekršene tačke 1, 2, 4 i 5 Poglavlja I, tačke 3 i 6 Poglavlja IV i tačka 1 Poglavlja VII.

 

2. Nenad Živković podneo je žalbe zbog pet tekstova, navodeći da je portal izneo ozbiljne uvrede na njegov račun, povredio mu čast, ugled i dostojanstvo, i “objavio neistine, obmane i izmišljotine”.Istakao je da “Epančevo”, zajedno i sinhrono sa Televizijom Pančevo, vodi hajku protiv njega i stvara atmosferu linča. Komisija je o žalbama vodila objedinjenu raspravu. Podsećajući da je Komisija pre tri meseca već razmatrala četiri Živkovićeve žalbe na tekstove koji su gotovo identičnog sadržaja, Vlado Mareš je naglasio da je reč o jednoj nemoralnoj kampanji i da hajka koja prerasta okvire medijske, može imati veoma opasne posledice po Živkovića. Rekao je da ovi tekstovi predstavaljaju otvoren poziv na linč, jer se ne zna šta nekome lakomislenom ko ovo pročita može da padne na pamet. Vera Didanović se saglasila da ovakvo uporno tergetiranje sa veoma lošom namerom koje traje mesecima prevazilazi raspravu o kršenju Kodeksa novinara i upitala da li Komisija može da uradi nešto više od izricanja opomene. Vukašin Obradović je takođe istakao da je ovo o čemu Komisija odlučuje samo jedna dimenizija slučaja, koji je mnogo ozbiljniji i prerasta okrive poštovanja profesionalnih standarda. On je ocenio da ovakvo pisanje može ozbiljno da ugrozi Živkovićevu bezbednost i predložio da Savet apeluje da organi nadležni za to preduzmu neke mere. Komisija je, zato, odlučila da se obrati UO Saveta za štampu, koji je nadležan da objavi saopštenje, kojim bi se ukazalo na nedopustivost ovakve kampanje i pozvali nadležni da nešto preduzmu. Članovi Komisije su, potom, u odvojenim glasanjima po svakoj žalbi jednoglasno odlučili da su prekršene tačka 5 Poglavlja I, tačka 6 Poglavlja IV, tačka 4 Poglavlja V i tačka 1 Poglavlja VII.

Sednica je završena u 18.40 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                                               Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                                        Stojan Marković