Zapisnik sa osamdeset treće sednice Komisije za žalbe održane 29.11.2018.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 84
29.11.2018.
Beograd


ZAPISNIK

Sa 83. sednice Komisije za žalbe, održane 29.11.2018. godine, sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu

Prisutni svi članovi Komisije: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Ivana Stjelja, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Višnja Aranđelović i Željko Bodrožić

Ostali prisutni: Usame Zukorlić, podnosilac žalbe, Salahudin Fetić, Nenad Tasić, advokat Vladimira Gajića i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe Usame Zukorlića na tekst objavljen na portalu „Sandžačke novine“
2. Razmatanje žalbe Usame Zukorlića na tekst objavljen na portalu „Sandžak haber“
3. Razmatranje žalbe Vladimira Gajića na tekst objavljen u dnevnom listu „Alo“
4. Razmatranje žalbe Vladimira Gajića na tekst objavljen na portalu „Republika.rs“


1. i 2. Usame Zukorlić podneo je žalbu, jer je u spornom tekstu na portalu „Sandžačke novine“ označen kao neko ko je predvodio aktiviste Stranke prave i pomirenja i zaposlene u Islamskoj zajednici u Srbiji koji su na sednicu Skupštine Grada Novog Pazara „organizovano dovedeni, sa očiglednim namerom da se izazovu incidenti i krvoproliće“. Pošto je „Sandžak haber“ preneo isti tekst, Komisija je vodila objedinjenu raspravu o prve dve žalbe. U toku rasprave, Vukašin Obradović je rekao da na osnovu snimka na Fejsbuku ne može da se utvrdi ko je građane doveo na sednicu Skupštine Novog Pazara, ali da, u svakom slučaju, nikako ne može da se zaključi da ih je Zukorlić predvodio, jer je sa njima razgovarao drugi čovek. Vlado Mareš je ocenio da je tekst više nego problematičan, da ne daje nikakvo objašnjenje šta se dešavalo na sednici - zbog čega su građani došli, šta je razlog njihovog nezadovoljstva... Tekst, rekao je, sadrži samo političko-pamfletske ocene. Dodao je da nije naveden nikakav izvor za iznete tvrdnje i da od Zukorlića niko nije tražio izjavu, što je više nego dovoljno da Komisija utvrdi da je Kodeks prekršen. Ljiljana Smajlović je istakla da reč o nesumnjivom kršenju Kodeksa u političke svrhe, da je tekst skandalozan, da se Zukorlić optužuje bez ikakvih dokaza, i dodala da je posebno strašno što se tvrdi da ih je predvodio „sa bratoubilačkom namerom“. Zlatko Čobović je, takođe, rekao da ni iz čega nije mogao da zaključi da je Zukorlić doveo te ljude na sednicu, ali i da jeste, to samo po sebi nije ništa loše, trebalo je utvrditi da li je on izazvao incident i pitati ga to. Tekst, po njemu, uopšte nije novinarski, iako je tako trebalo da izgleda, već je reč o političkom pamfletu. Nevena Krivokapić je navela da  u slučaju „Sandžačkih novina“naslov ne odgovara tekstu, jer se navodi da je krvoproliće pokušao da izazove lider Stranke prave i pomirenja Muamer Zukorlić, otac Usame Zukorlića, koji je u tekstu optužen da je izazvao incident. Vukašin Obradović je rekao da to nije u suprotnosti sa tekstom, jer je zapravo urednik hteo da ukaže na to da Muamer Zukorlić stoji iza svega i da je on poslao sina u Skupštinu, dok je Ljiljana Smajlović ukazala da je upravo takav naslov najbolja potvrda da je tekst napisan u političke svrhe, pa se sin zapravo optužuje zbog oca. Komisija je, nakon diskusije, jednoglasno odlučila da su „Sandžačke novine“ prekršile tačke 1, 2 i 4 Poglavlja I. Ista odluka doneta je i za „Sandžak haber“.

3. i 4. Objedinjena rasprava vođena je i o dve žalbe Vladimira Gajića jer je „Republika“ prenela tekst iz lista „Alo“. Gajić je naveo da su spornim tekstovima prekršene odredbe iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja i to time što, između ostalog, „nisu navedene bilo kakve činjenice koje bi, eventualno, potkrepile objavljene neistinite, nepotpune, netačno prenete i deformisane informacije“. Zlatko Čobović je rekao da je i u ovom slučaju reč o kršenju Kodeksa u političke svrhe, s tim što je „Republika“ otišla i korak dalje od lista „Alo“ iz kojeg je preuzela tekst, tvrdeći, recimo, da je„sada“ obustavljena istraga, iako je Gajić oslobođen optužbi još 2010. godine. Smatrao je da je, sem odredbi, koje se odnose na istinitost izveštavanja prekršena i odredba po kojoj je izostavljanje informacija koje mogu bitno da utiču na stav javnosti jednako namernom iznošenju laži. Nevena Krivokapić je rekla da je potpuno neshvatljivo da nekoga sud oslobodi, a da mediji osam godina kasnije to uopšte ne navedu, nego  na dve strane objave tvrdnje da je kriv. Dodala je i da je jasan politički motiv da se tako nešto objavi. Ljiljana Smajlović je rekla da je ovaj slučaj sličan prethodnom, jer je Kodeks takođe prekršen u političke svrhe i u oba slučaja je neko upotrebljen da bi se, u stvari, optužio i neko drugi. Komisija je, nakon toga, jednoglasno odlučila da je „Alo“prekršio tačke 1, 2, 4 i 5 Odeljka I i tačku 3 Odeljka V. „Republika“ je, osim ovih tačaka, prekršila i tačku 3 Odeljka IV. Ova odluka takođe je doneta jednoglasno.

Sednica je završena u 18.35 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajuća
Ivana Stjelja