Zapisnik sa osamdeset prve sednice Komisije za žalbe održane 27.9.2018.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 82
27.9.2018.
Beograd


ZAPISNIK

Sa 81. sednice Komisije za žalbe, održane 27.9.2018. godine, sa početkom u 19.30 sati u prostorijama Saveta za štampu

Prisutni članovi Komisije: Ivana Stjelja, Stojan Marković, Vlado Mareš, Vera Didanović, Vukašin Obradović, Dragan Đorđević, Zlatko Čobović i Željko Bodrožić

Odsutni članovi Komisije: Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Jelena Spasić

Ostali prisutni: Dušan Pokuševski i Luka Mihajlović iz Beogradskog centra za ljudska prava, Ahmet Delimeđac iz advokatske kancelarije Seada Spahovića i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe Beogradskog centra za ljudska prava na komentare objavljene na Fejsbuk profilu „Kurira“
2. Razmatranje žalbe Sofije Milošević na tekst objavljen u listu „Srpski telegraf“
3. Razmatranje žalbe Sofije Milošević na tekst objavljen na portalu „Pressonline“
4. Razmatranje žalbe prof. dr Đure Đurovića na tekstove objavljenje u listu „Alo“

1. Beogradski centar za ljudska prava podneo je žalbu Savetu za štampu zbog komentara na Fejsbuk profilu lista koji su objavljeni ispod vesti o smrti Kofija Anana, bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, a koji su bili uvredljivi i rasisitički. U toku rasprave, članovi Komisije su najpre zaključili da Komisija jeste nadležna da odlučuje o ovome, jer je već bilo takvih žalbi o kojima se izjašnjava. Ivana Stjelja je naglasla da ne zna da li je svrsishodno da Komisija donosi bilo kakvu odluku kada sporna situacija više ne postoji, pošto su komentari zbog kojih je žalba podneta uklonjeni. Vera Didanović je ocenila da je svrha rada Saveta da pomogne medijima da poštuju Kodeks novinara, a da je redakcija „Kurira“, time što je povukla sporne komentare, priznala da su bili neumesni i neprihvatljivi. Vukašin Obradović i Dragan Đorđević su, ipak, primetili da je Kodeks prekršen objavljivanjem diskriminatornih komentara i upitali da li Komisija treba da se izjašnjava o toj situaciji ili o sadašnjoj, kada su komentari uklonjeni. Zlatko Čobović je ocenio da je „Kurir“ postupio po zahtevu podnosioca žalbe i povukao komentare, tako da Komisija nema više o čemu da odlučuje. Na primedbu Dragana Đorđevića da nisu uklonjeni odmah po zahtevu žalioca, nego tek nakon što su dobili žalbu koja je upućena Savetu, odovorio je da Komisija ne može da utvrdi da li je redakcija uopšte videla to prvo obaveštenje. Komisija je, nakon diskusije, jednoglasno odlučila da žalbu odbaci zbog izmenjenih okolnosti.

2. i 3. Sofija Milošević podnela je, preko advokata Slobodana Ružića, žalbe Savetu za štampu zbog tekstova kojim se sugeriše „brutalna neistina“ da se bavi poslovnom pratnjom i da usluge naplaćuje 2000 evra za noć. Budući da je reč o praktično istom tekstu koji je „Pressonline“ preuzeo iz „Srpskog telegrafa“ Komisija je vodila objedinjenu raspravu o ove dve žalbe. Zlatko Ćobović je ocenio da je tekst jako loše napisan, da se poziva na „upućene izvore“ i neimenovane sagovornike, dok se navodna autentičnost podataka objavljenih na sajtu za poslovnu pratnju utvrđuje time što je za ostavljanje podataka neophodno platiti 50 evra. Takođe, kako je rekao, navedeno je da im se Sofija Milošević do zaključenja broja nije javila, a da su zaista želeli da joj pruže priliku da odgovori mogli su da sačekaju, jer tekst uopšte nije morao da bude objavljen narednog dana. Dodao je da i podsećanje na njenu raniju vezu sa fudbalerom, ukazuje na lošu nameru autora teksta. Vukašin Obradović je rekao da nije sasvm siguran da joj je povređeno pravo na privatnost, pošto je reč o javnoj ličnosti, ali da se neće potiviti ako većina članova Komisije bude smatrala da jeste. Komisija je, po okončanju diskusije, jednoglasno odlučila da su prekršene tačke 2 i 4 Poglavlja I, tačke 1 i 2 Poglavlja V i tačka 1 Poglavlja VII. Ista odluka doneta je i u vezi sa tekstom objavljenim na portalu „Pressonline“.

4. Profesor dr Đuro Đurović, bivši direktor Beogradske poslovne škole podneo  je, preko advokata Slobodana Kremenjaka, žalbu, verujući da je spornim tekstovima prekršeno više poglavlja Kodeksa novinara Srbije, jer su objavljene netačne i nepotpune informacije, odnosno „komentari i nagađanja koji nisu utemeljeni na čvrstoj istinitoj osnovi“. Zlatko Čobović je, u toku rasprave, istakao da je reč o temi od javnog interesa o kojoj svakako treba da se piše, ali da su tekstovi loši, da se ne zna šta su činjenice, a šta pretpostavke i nagađanja, da se nigde ne navodi izvor. Međutim i žalilac je odbio da govori za „Alo“, a ni naknadno ništa nije demantovao. Vera Didanović i Dragan Đorđević su ocenili da ni podnosilac žalbe nije uložio ni malo napora da se bilo šta razjasni ili jasno demantuje, tačnije da se u žalbi ne nude nikakvi podaci ili argumenti za tvrdnje da ono što je objavljeno nije istina. Komisija je, zbog toga, jednoglasno odlučila da nije prekršen Kodeks novinara Srbije.

Sednica je završena u 20.15 sati.


Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajuća
Ivana Stjelja