Zapisnik sa sedamdeset devete sednice Komisije za žalbe održane 26.7.2018.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 80
26.7.2018.
Beograd


ZAPISNIK

Sa 79. sednice Komisije za žalbe, održane 26.7.2018. godine, sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu

Prisutni članovi Komisije: Stojan Marković, Vlado Mareš, Vera Barišić-Popović, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Vera Didanović, Vukašin Obradović i Dragan Đorđević.

Odsutni članovi Komisije: Ivana Stjelja, Nevena Krivokapić i Željko Bodrožić

Ostali prisutni: Mlica Nicović, advokatica koja zastupa Luku Lazukićai Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe preduzeća Milan Blagojević – Namenska a.d. Lučani na tekst objavljen na portalu Ozonpress“

2. Razmatranje žalbe Luke Lazukića na tekstove objavljene u dnevnom listu „Blic“

3. Razmatranje druge žalbe Luke Lazukića na tekstove objavljene u dnevnom listu „Blic“

4. Razmatranje žalbe Luke Lazukića na tekstove objavljene u dnevnom listu „Kurir“

5. Razmatranje žalbe Željka Veselinovića na tekst objavljen u dnevnom listu „Informer“

6. Razmatranje žalbe Željka Veselinovića na tekst objavljen na portalu „Pink.rs“

7. Razmatranje žalbe Željka Veselinovića na tekstoveobjavljene na portalu „Pink.rs“ iu dnevnim listovima „Informer“ i „Alo“

8. Razmatranje žalbe Bojana Jovanovića na tekst objavljen u dnevnom listu „Informer“

9. Razmatranje žalbe portala „Glas zapadne Srbije“ na fotografije objavljene na portalu „Ozonpress“

Članovi Komisije za žalbe su obavešteni da je Nezavisno udruženje novinara Srbije za novog člana Komisije izabralo Željka Bodrožića, koji je zamenio Tamaru Skrozza. Sednici je, umesto odsutne Ivane Stjelja, predsedavao Stojan Marković.

Stojan Marković je bio isključen iz rasprave o tačkama 1 i 8, jer je glavni urednik portala „Ozonpress“. Kako, zbog toga, za odlučivanje o ovim tačkama nije bilo kvorima, Komisija će te žalbe razmotriti na narednoj sednici. Obe žalbe Luke Lazukića na „Blic“ Komisija će takođe razmatrati na narednoj sednici, pošto ni za ove dve tačke dnevnog reda nije bilo kvoruma, jer je Vera Didanović, zaposlena u kompaniji Ringier Axel Springer, koja je izdavač „Blica“, pa nije mogla da učestvuje u raspravi i odlučivanju o ovim žalbama.

Komisija je razmotrila žalbe pod tačkama 4, 5, 6, 7 i 8.

4. Advokat Luke Lazukića podneo je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da je “Kurir”, objavljivanjem serije tekstova, prekršio više tačaka Kodeksa novinara iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti. U toku rasprave, Petar Jeremić je rekao da u tekstu ima nekih „preteranih“ kvalifikacija“, ali da Kodeks nije prekršen. Dodao je da je Lazukić morao da bude svestan toga da postoji javni interes da mediji izveštavaju o onome što se desilo između njega i supruge Nataše Bekvalac i da nije trebalo da izbegava novinare, već da odgovori na njihove pozive i iznese svoju verziju događaja. Ljiljana Smajlović je rekla da izbegavanje davanja izjave nije način da se mediji spreče da o nečemu pišu.Stojan Marković je naglasio da ima problem sa tim što „Kurir“ nije odgovorio na žalbu, dok su se i ostali članovi Komisije saglasili da nije bilo prekršaja Kodeksa. Odluka je doneta jednoglasno.

5. Željko Veselinović se žalio Savetu verujući da je “Informer” prekršio više tačaka Kodeksa, time što je pogrešno interpetirao kratak komentar koji je objavio na svom tviter nalogu. Vukašin Obradović je, u kraćoj diksusiji, rekao da misli da Kodeks nije prekršen, jer Veselinovićev tvit može da se shvati na više načina, a u tekstu je doslovno citirano ono što je napisao, tako da nije reč o neistnitom izveštavanju. Ostali članovi Komisije bili su istog mišljenja, pa je odluka da nema prekršaja Kodeksa doneta jednoglasno.

6. Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata „Sloga“ podneo je žalbu smatrajući da je spornim tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije, objavljivanjem neprovernih i netačnih informacija. Naveo je da je u tekstu pomenut bez ikakvog povoda kao „lažni sindikalac“ , koga je maskiranog predstavio Dragan Đilas. Komisija je ocenila da je podnosilac žalbe u pravu i jednoglasno odlučila da su prekršene tačke 1 i 2 Poglavlja I.

7. Jedinstvenu žalbu protiv listova „Informer“i „Alo“i portala „Pink.rs“,  Željko Veselinović je podneo jer su objavili, pod istim naslovom, netačnu informaciju da su on i kolega odbornik u Skupštini Beograda Dejan Čokić dobacivali uvrede zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću. Vlado Mareš je posebno ukazao na to da su tri različita medija objavila od reči do reči isti tekst, što je neverovatno. Vera Didanović je istakla da je neobično i to što „Pink“ kao izvor navodi „Pink“, „Informer“ se poziva na „Pink“, a „Alo“ navodi da su izvor i „Infomer“ i „Pink“, pa je nejasno čija je u stvari informacija. Rekla je i da je tekst prilično protivrečan sam po sebi, jer se u naslovu i tekstu iznose različite infomacije o tome ko je šta rekao. Petar Jeremić je rekao da zapravo novinar tvrdi da je Veselinović dobacivao, a u naslovu se navodno citira odbornika SNS, koji u stvari nije pomenuo Veselinovića. Dragan Đorđević je primetio da odbornik Mitrović, koji je citiran u naslovu, zapravo kaže „jedan odbornik ...“ i uopšte ne navodi njegovo ime, dok je Vukašin Obradović ocenio da u tekstu nema tvrdnje da je novinar čuo dobacivanje o kojem se piše, pa nije jasno kako su uopšte došli do te infomacije. Komisija je, nakon rasprave, u tri odvojena glasanja, odlučila da su sva tri medija prekršila tačke 1 i 5 Poglavlja I i tačku 1 Poglavlja V.

8. Advokat Bojana Jovanovića, oca pokojnog Luke Jovanovića, podneo je žalbu jer je list, kako je naveo, izneo netačne, nepotpune i uvredljive informacije, kojima mu je povredio čast i narušio ugled. Petar Jeremić je rekao da je ovaj slučaj tipičan primer manipilacije čitaocima, jer list za svoje tvrdnje ne nudi apsolutno nikakve dokaze i dodao da se ovakvi tekstovi svakodnevno objavljuju u „Informeru“. Vukašin Obradović je naglasio da je reč o verovatno najgrubljem kršenju Kodeksa  o kojem je Komisija do sada odlučivala i drastičnom slučaju zloupotrebe medija za plasiranje izmišljenje informacije. Poseban problem je, kako je rekao, to što se za tu svrhu zloupotrebljavaju ljudi koji su preživeli ličnu tragediju. Sa ovim se saglasila i Vera Didanović, koja je istakla da je ovaj tekst najčistiji oblik manipulacije, jer ne postoje nikakve činjenica koje bi potkrepile iznete tvrdnje. Komisija je potom jednoglasno odlučila da su prekršene tačke 1,2,3,4 i 5 Poglavlja I, tačke 1 i2 Poglavlja V i tačka 1 Poglavlja VII.

Sednica je završena u 18.50 sati.


Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajući
Stojan Marković