Zapisnik sa sedamdeset treće sednice Komisije za žalbe održane 25.1.2018.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.74
25.1.2018.
Beograd


ZAPISNIK

Sa 73. sednice Komisije za žalbe, održane 25.1.2018. godine, sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu

Prisutni svi članovi Komisije: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić-Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Ljiljana Smajlović i Nevena Krivokapić.

Ostali prisutni: Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe Udruženja građana Roma Produkcija Roma word na tekst objavljen u dnevnom listu „Večernje novosti“

2. Razmatranje žalbe Petra Jeremića na tekst objavljen u dnevnom listu „Srpski telegraf“

Na početku sednice članovi Komisije su se dogovoirli da u narednih šest meseci zamenik predsedavajućeg bude Ivana Stjelja, koja će predsedavati Komisiji, nakon Vlada Mareša, od 1. jula 2018. godine.

1. Predsednik Udruženja građana Roma Produkcija Roma World Turkijan Redžepi podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da je i samim tekstom i komentarima ispod njega prekršena odredba Kodeksa novinara koja se odnosi na zabranu diskriminacije. U toku rasprave, Zlatko Čobović je rekao da je komentarima nesumnjivo prekršen Kodeks, dok nije siguran da to što se u naslovu i tekstu navodi da je reč o romskom naselju predstavlja prekršaj, jer je reč o odrednici gde se nešto dogodilo. Isto bi bilo kada bi, recimo, u nekom austrijskom mediju posalo – u kraju pretežno naseljenom Srbima. Tamara Skrozza je rekla da se njoj ipak čini preteranim i tendencioznim da se čak tri puta u tekstu naglašava da je reč o Romima. Po njenom mišljenju, to je diskriminacija „između redova“ koja je gotovo redovna kad je reč o Romima. Ljiljana Smajlović je rekla da misli da je Kodeks prekršen i tekstom i komentarima, ali da nije sigurna da li je postojala namera ili novinari i urednici „Novosti“ ni ne zanju da postoji odredba u Kodeksu po kojoj se nacionalna pripadnost objavljuje samo kada je to neophodno za razumevanje konteksta, te da bi trebalo sa njima razgovarati o tome. Nevena Kvivokapić je istakla da je Kodeks prekršen pre svega komentarima i dodala da list radi premoderaciju i ima pravila za komentarisanje u kojima je, između ostalog, navedeno, da su „strogo zabranjene uvrede na nacionalnoj osnovi“, što znači da „Novosti“ u ovom slučaju nisu poštovale vlastita pravila. Ivana Stjelja je ukazala da je za taj list otežavajuća okolnost to što je Komisija već donela više sličnih odluka, a da oni i dalje, suprotno Kodeksu, iako to nije važno za razumevanje konteksta, navode nacionalnu pripadnost, čime dovode u loš položaj i ostale pripadnike te zajednice. Dragan Đorđević je naglasio da da novinar nije izvestio na ovaj način, ne bi bilo ni diskriminatornih komentara, kao što ih ne bi bilo ni da nisu objavljene fotografije na kojima se jasno vidi da je reč o romskom naselju, zbog čega smatra da je prekršen Kodeks. Petar Jeremić je rekao da nema dilemu da je Kodeks prekršen komentarima, ali da nije sasvim siguran da za razumevanje događaja nije bilo gde je došlo do tuče. Nakon rasprave, Komisija je jednoglasno odlučila da su „Večernje novosti“ prekršile Kodeks i naložila listu da objavi ovu odluku.

2. Član Komisije za žalbe Petar Jeremić podneo je žalbu zbog teksta koji, kako je naveo, predstavlja očigledan primer lažne vesti plasirane u interesu centara moći za koje pojedini mediji rade. Uz žalbu je priložio i autorski tekst Olje Bećković, objavljen u “Blicu”, u kojem ona ističe da je sve u vezi sa njenim navodnim sastankom sa Vukom Jeremićem na kojem joj je nudio mesto glavnog urednika nedeljnika koji pokreće, o čemu piše “Srpski telegraf” izmišljeno. Petar Jeremić nije učestvovao u raspravi i odlučivanju o ovoj žalbi. Tamara Skrozza je, u toku diskusije, ocenila da je reč o tekstu kakve svakodnevno imamo u taboidima – lansiraju neku priču bez dokaza, ne pitaju ništa ljude o kojima pišu, pozovu nekog analitičara koji to komentariše i providno imaju više strana u priči. Zlatko Čobović je rekao da mu se čini da je tekst napisan sa idejom da se diskredituje Vuk Jeremić, odnosno da se ponovo pokrene pitanje ko finansira njegovo političko delovanje, jer je tri četvrtine teksta posvećeno tome. Da bi se pkrenula ta priča izmišljen je navodni sastanak sa Oljom Bećković i njegova ponuda da ona uređuje list koji navodno pokreće Jeremić. Ivana Stjelja je naglasila da su, osim odredbi iz poglavlja Istinitost izveštavanja, prekršene i odredbe koje se odnose na izmišljanje izvora informacija i uticaj interesa vlasnika medija na istinitost izveštavanja. Komisija je, po okončanju rasprave, jednoglasno odlučila da „Srpskom telegrafu“ izrekne javnu opomenu.

Sednica je završena u 18.35 sati.


Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajući
Vlado Mareš