Zapisnik sa šezdeset šeste sednice Komisije za žalbe održane 6.6.2017.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 67
6.6.2017.
Beograd


ZAPISNIK

Sa 66. sednice Komisije za žalbe, održane 6.6.2017. godine, sa početkom u 17 sati u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Zlatko Čobović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja, Vera Didanović, Dragan Đorđević i Ljiljana Smajlović.

Odsutni članovi Komisije: Nevena Krivokapić

Ostali prisutni: Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

1. Rasprava o zapisniku sa sednice Komisije za žalbe održane 25.5.2017. godine


1. Sednicu je sazvao predsedavajući Petar Jeremić, pošto je više članova Komisije imalo primedbu na sadržaj zapisnika sa prethodne sednice. Na sednici 25. maja članica Komisije Ljiljana Smajlović najavila je da će naknadno dostaviti svoje izdvojeno mišljenje o žalbama koje je Komisija razmatrala. Nakon što je to učinila, deo članova Komisije smatrao je da u zapisnik ne može da se uvrsti nešto što nije rečeno na sednici, posebno ne u integralnom obliku, kao i da je problem to što je u izdvojenom mišljenju pomenuta članica Komisije, koja nije imala priliku da na primedbe odgovori.

Ljiljana Smajlović je na sednici rekla da kada je najavila da će naknadno poslati izdvojeno mišljenje niko od članova Komisije nije imao primedbu na to. Problem je, kako je rekla, nastao kada su videli šta je napisala. Zato očekuje da njeno izdvojeno mišljenje bude i u zapisniku i u odlukama sa sednice. Ona je naglasila i da se posle dužeg vremena vratila u Komisiju i da joj je bilo zamiljivo da posmatra kako Komisija sada radi, te da zbog toga nije htela da se uključuje u raspravu i da nije mislila da bi nekome moglo da smeta to što će svoj stav objasniti kasnije. Ona je obećala je i da više nikada neće naknadno dostavljati mišljenje i dodala da se u principu slaže sa tim da se uvede pravilo da ne može naknadno da se dodaje bilo čije mišljenje, pa ni njeno.Tamara Skrozza je naglasila da je zapisnik pregled onoga što se dešava na sednici i da ne bi trebalo da se u zapisnik nešto kasnije dodaje, jer to može da napravi ozbiljan problem. Ona je istakla da je ovo presedan koji je doveo do toga da Komisija sada održava posebnu sednicu zbog zapisnika. Istakla je i da, ako se sada uspostavi praksa da svako može naknadno da šalje nešto što nije rekao na sednici, to će na kraju dovosti do toga da Komisija ne mora ni da se sastaje, nego da svaki član može od kuće da piše šta misli, što nije dobar put. Ona je rekla i da ukoliko zapisnik bude prihvaćen sa naknadno poslatim mišljenjem Ljiljane Smajlović, traži pravo da i ona odgovori na to i da to takođe uđe u zapisnik.

Sa ovim se nisu saglasili Zlatko Čobović i Vlado Mareš, koji su tvrdili da se u zapisnik ne može unositi ništa što nije rečeno na sednici, jer onda svaki član Komisije može da naknadno doda nešto što nije rekao, pa da drugi odgovaraju na to i tako unedogled. Čobović je rekao da nema isustva sa izdvojenim mišljenjima, da u Poslovniku o radu Komisije za žalbe nema ničega o tome, ali ako se, recimo, uzme uporedna praksa Ustavnog suda Srbije, u poslovniku tog tela piše da pravo na izdvojeno mišljenje sudija ima na osnovu diskusije koju je izneo na sednici. U ovom slučaju, kako je rekao, Ljiljana Smajlović svoj stav nije iznela na sednici, već je samo najavila da će poslati izdvojeno mišljenje i to čak i pre glasanja. Ona je dodao i da je neprihvatljivo da se u zapisnik unosi samo sažetak onoga što su članovi Komisije govorili na sednici, a da mišljenje koje je naknadno dostavljeno bude navedeno integralno. Petar Jeremić je podsetio da je Smajlović najavila da će naknadno dostaviti svoje mišljenje i da niko nije imao primedbu na to, tako da je neprihvatljivo da joj se naknadno uskrati nešto što joj je već  dozvoljeno. Vlado Mareš je, međutim, tvrdio da članove Komisije niko nije ni pitao da li će joj to dozovoliti, da oni o tome nisu odlučivali, te da on nije ni čuo kada je najavila da će nešto naknadno poslati. On je naglasio da bi dodavanje u zapisnik onoga što na sednici nije rečeno bio falsifikat, da se „Ljiljana igra glavnog urednika“, da svima u Komisiji „soli pamet“ i da pokušava da dokaže da njen glas vredi više od drugih, odnosno da „bezobrazno i neprincipijelno instrumentalizuje rad Komisije“. Ljiljana Smajlović je rekla da Vlado Mareš pokušava da spreči da u javnost dospe mišljenje koje mu se ne dopada i da je poptuno neshvatljivo da Savet za štampu bude protiv objavljivanja drugačijeg mišljenja. Vera Didanović je rekla da je malo uvređena time što je okarakterisana kao neko kome smeta drugačije mišljenje, te da ona, na osnovu iskustva sa dve sednice Komisije u kojima je do sada učestvovala, nije stekla utisak da Komisija odlučuje unisono i da nema drugačijeg mišljenja. Ona je podsetila i da na prethodnoj sednici nije ni doneta odluka o tome da li je karikaturom iz „Politike“ prekršen Kodeks, upravo zato što su članovi Komisije različito glasali. Dodala je i da bi bilo dobro da je Smajlović svoje mišljenje o žalbama iznela na sednici, jer bi možda uticala i na to da neko drugi promeni stav. Skrozza je rekla da je njoj lično bio vrlo koristan Ljiljanin stav koji se odnosio na karikaturu, ali da joj je potpuno neprihvatljivo da joj ona osporava pravo da kao članica Komisije podnosi žalbe. Smajlović je rekla da nije imala takvu nameru, da je mislila da su njena zapažanja bila načelna i principijelna, te da je spremna da koriguje svoje mišljenje u tom delu, jer je shvatila da je povredila Tamaru.

Ivana Stjelja je rekla da misli da je Komisija pogrešila kada je na prethodnoj sednici dozvolila da se naknadno pošalje izdvojeno mišljenje, da je to proceduralni propust koji može biti prevaziđen time što to naknadno dostavljeno mišljenje ne bi bilo deo zapisnika, već neke radne beleške ili dodatka koji bi išao uz taj zapisnik. Tamara Skrozza je predložila i da Komisija predloži Upravnom odboru Saveta za štampu da se Poslovnik u radu Komisije za žalbe izmeni tako da se uredi i način na koji se vodi zapisnik i njegov sadržaj, kao i pravila kad je reč o izdvojenom mišljenju. Komisija je jednoglasno prihvatila oba predloga i dogovoreno je da predlog za izmene Poslovnika pripremi Ivana Stjelja.

Sednica je završena u 18.40 sati.


Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajući
Petar Jeremić