Zapisnik sa šezdeset treće sednice Komisije za žalbe održane 30.3.2017.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 64
30.3.2017.
Beograd


ZAPISNIK

Sa 63. sednice Komisije za žalbe, održane 30.3.2017. godine, sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu

Prisutni članovi Komisije: Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Zlatko Čobović i Jelena Spasić.

Odsutni članovi Komisije: Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević.

Ostali prisutni: Vladimir Milosavljević i Aleksandar Bobić, predstavnici podnosilaca žalbi, Arijana Handan, studentkinja novinarstva i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu


Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe „Telemark Systems“ na tekst objavljen na portalu „Glas zapadne Srbije“
2. Razmatranje žalbe Miroljuba Radojevića na tekstove objavljene na portalu „Žiginfo.rs“
3. Razmatranje žalbe Aleksandra Bobića, Milana Đurića, Ivana Raškovića i Dejana Todorovića na tekst objavljen u „Politici“


1. Izvršna direktorka preduzeća „Telemark systems“, Nevena Stojičić podnela je žalbu, smatrajući da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, sprečavanje korupcije i sukoba interesa i na zabranu izmišljanja anonimnih izvora, kao i da vlasnik portala „Glas zapadne Srbije“ pokušava da na ovaj način izvrši pritisak na njih da u sistem uvrste televizije koje emituju program koji priprema GZS. Kako je u odgovoru na žalbu Gvozden Nikolič, vlasnik GZS, optužio člana Komisije Stojana Markovića da pokušava da „progura“ izricanje mera protiv GZS i uputio ostale članove Komisije da provere da li je on u srodstvu sa vlasnikom Telemarka, članovi Komisije su se najpre izjašnjavali o tome treba li uopšte da odlučuju o toj žalbi, odnosno treba li o žalbi da odlučuje Stojan Marković. Tamara Skrozza je ukazala da Marković nije „strana u sporu“, ali da je pomenut u odgovoru, što njegovo učešće u odlučivanju o žalbi čini donekle spornim, ali je dodala i da treba voditi računa da tako svako može da, u odgovoru na žalbu, pomene jednog ili više članova Komisije i unapred ih diskvalifikuje. Zlatko Čobović je rekao da se na taj način vrši pritisak na članove Komisije i unapred osporava eventualna nepovolljna odluka Komisije, dok je Vladimir Radomirović rekao da je posebno neetično insinuirati nešto u formi pitanja, poput – da li su u srodstvu, već je Nikolić, ako zna da jesu, trebalo to i da napiše. Komisija je odlučila da razmatra žalbu.

U toku rasprave, Zlatko Čobović je rekao da je već samo to što u tekstu nije konsultovano više izvora dovoljno da glasa da je Kodeks prekršen. I u tekstu i u odgovoru na žalbu se potenciraju pitanja da li Telemark koristi državne resurse i da li ima zakonsku obavezu da uvrsti u ponudu lokalne i regionalne televizije, a da se autor teksta nije ni potrudio da to uvrdi, pa čak nije nikoga ni pozvao da to pita. On je dodao da Nikolić u odgovoru na žalbu nije demantovao ni navode podnosioca žalbe da TV Požega jeste deo ponude, a da TV Lav, suprotno tvrdnjama u tekstu, nije izbačen, jer nije ni bio u ponudi. Jelena Spasić je rekla da je čitav tekst jedan galimatijas, u kojem ima mnogo kontradiktornosti, pa je teško utvrditi šta je istina. U tekstu se ne nude nikakvi dolazi za iznete tvrdnje, recimo to što se neko žalio REM-u ne znači ništa, ako nemamo odgovor REM-a. Po njenom mišljenju, tekstom je prekršena i odredba Kodeksa koja zabranjuje novinarima da izveštavaju o temama u kojima imaju lični interes, jer u ovom slučaju vlasnik i urednik portala Glas zapadne Srbije na svom mediju objavljuje tekst o temi koja je navodno od javnog interesa, a zapravo je u njegovom interesu i interesu njegove firme, pošto se zalaže da se u ponudu kablovskog operatera uvrste televizije koje emituju njegov program. Dodala je da je bi mnogo poštenije bilo da se GZS objavio saopštenje. Tamara Skrozza je, međutim, rekla da to ne smatra prekršajem i da mediji često pišu o nekim svojim problemima, mada bi bilo korektnije da je vlasnik GZS objavio saopštenje. Vera Barišić Popović je rekla da su sagovornisci u tekstu vrlo problematični, da vlasnik medija sam daje izjave za svoj medij, a drugi imenovani sagovornik, moguće i izmišljen, zapravo prepričava šta mu je rekao prijatelj, a ne govori o svom iskustvu sa operaterom. Stojan Marković je naglasio da je sve u tekstu laž – recimo, poznato je da svi operateri koriste EPS-ove bandere, da imaju ugovore i plaćaju zakup, a u tekstu se insinuira da Telemark to radi mimo zakona. Dodao je i da su sve tvrdnje zasnovane na izjavama neimenovanih sagovornika, neimenovanih građana i izjavi samog vlasnika portala. Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno „Glasu zapadne Srbije“ izrekla javnu opomenu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije.

2. Miroljub Radojević, glavni urednik portala „Grockainfo.com“ podneo je žalbu zbog tekstova, kojima se, kako je naveo „pod plaštom satire“, vređa i omalovažava. Tamara Skrozza je ocenila da je on imao osnov da se žali već zbog toga što je tekst ilustrovan njegovom fotografijom koja je upotrebljena za fotomontažu. Odgovor urednika portala „Žiginfo.rs“ na žalbu, je kako je rekla, navodno mangupski: „ne znam o čemu priča, to je satira“, a zapravo satirom pravda svoj prostakluk. I ostali članovi Komisije su ocenili da je podnosilac žalbe učinjen potpuno prepoznatljivim u tekstovima i posebno zbog fotografije, te da su tekstovi nesporno uvredljivi, bez obzira što su označeni kao satirični. Komisija je, nakon rasprave, jednoglasno odlučila da je prekršen Kodeks novinara i izrekla portalu „Žiginfo.rs“ javnu opomenu.

3. Aleksandar Bobić, Milan Đurić, Ivan Rašković i Dejan Todorović, članovi Stručnog saveta nastupa Srbije na 15. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016. godine, podneli su žalbu zbog osvrta objavljenog u „Kulturnom dodatku“ lista, kojim su, po njima, prekršene odredbe iz poglavlja Istinitost izveštavanja i Novinarska pažnja, kao i zbog toga što list nije objavio njihov odogovor na tekst. Tamara Skrozza je rekla da je ispravljena materijalna greška u tekstu, dok su ostalo vrednosni sudovi, za koje ni ne zna kako mogu biti ispravljeni odgovorom podnosilaca žalbe. Ona je dodala da ne razume ni njihovu ocenu da je reč o preteranim vrednosnim sudovima, tačnije da ne zna šta bi to uopšte moglo da znači, a još manje kako bi bilo koje objašnjenje koji su poslali listu moglo da pobije te sudove. Zbog toga, po njenoj oceni, Kodeks nije prekršen. Sličnu oceni iznela je i Jelena Spasić, koja je rekla da je objavljeno izvinjenje i ispravka materijalne greške, a da se u osvrtu inače iznose vrednosni sudovi. U ovom slučaju, oni nikoga ne vređaju, niti diskriminišu, a to što se podnosiocima žalbe ne sviđaju nije razlog da se objavi njihov odgovor. Zlatko Čobović je bio nešto drugačijeg mišljenja. On je smatrao da je „Politika“, ako želi da neguje kulturu javnog dijaloga, trebalo da objavi odgovor, umesto što se urednica i autorka dopisuju mejlovima sa članovima Saveta koji su dostavili odgovor na tekst, i na kraju od svega objave samo kratku ispravku. Rekao je da će, ipak, glasati da Kodeks nije prekršen, ali da se u obrazloženju odluke navede da je list trebalo da otvori polemiku, odnosno da objavi odgovor podnosilaca žalbe. Komisija je, nakon toga, jednoglasno odlučila da „Politika“ nije prekršila Kodeks novinara Srbije.

Sednica je završena u 19 sati.


Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajući
Vladimir Radomirović