Zapisnik sa četrdeset treće sednice Komisije za žalbe održane 30.7.2015.SAVET ZA ŠTAMPU  
Komisija za žalbe
Br. 44
30.7.2015. godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 43. sednice Komisije za žalbe održane 30.7.2015. sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Marija Kordić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Predrag Azdejković, Petar Jeremić i Božo Prelević

Odsutni članovi Komisije: Zoran Ivošević, Ljiljana Smajlović i Zlatko Čobović

Ostali prisutni: Stefan Ćurdo iz advokatske kancelarije Boža Prelevića i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu

Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe kompanije „Adria media group“ na tekst objavljen na portalu „Teleprompter.rs“

2. Razmatranje druge žalbe kompanije „Adria media group“ na tekst objavljen na portalu „Teleprompter.rs“

3. Razmatranje žalbe RTS-a na tekst objavljen u dnevnom listu „Informer“

4. Razmatranje žalbe Tomislava Ilića na tekst objavljen u dnevnom listu „Blic“

5. Razmatranje žalbe mreže „Žene protiv nasilja“ na tekst objavljen u dnevnom listu „Večernje novosti“

6. Razmatranje žalbe Komiteta pravnika za ljudska prava na tekstove objavljene u dnevnom listu „Večernje novosti“

7. Razmatranje žalbe Gej lezbejskog info centra na tekst objavljen u magazinu „Tabloid“

8. Razmatranje žalbe Udruženja novinara Roma na tekst objavljen na portalu „Srbijadanas.net“

9. Razmatranje žalbe asocijacije „Duga“ na tekst objavljen u listu „Svedok“

10. Razmatranje žalbe asocijacije „Duga“ na tekst objavljen na portalu „Srbin.info“

Članovi Komisije su obavešteni da će sednicama u narednih šest meseci predsedavati Vlado Mareš.

1. i 2. Komisija je o dve žalbe Adria media group vodila objedinjenu raspravu, budući da se odnose na dva teksta u kojima su iznete iste sporne tvrdnje – da je list „Kurir“ pokušao da iznudi novac od poslanika SPO- a da ne bi objavio da je u vezi sa devojkom osumnjičenom za učešće u više ubistava i pljački. Glavni urednik portala „Telepormper.rs“ je poslao jedinstven odgovor na obe žalbe. Iz rasprave i odlučivanja bila je izuzeta Marija Kordić, zaposlena u „Kuriru“. U toku rasprave, Tamara Skrozza je rekla da „Teleprompter.rs“. zaista ne nudi nikakve dokaze za svoje tvrdnje, ali niko javno neće ni reći da neko od njega traži novac da nešto ne objavi. „Dosadašnje iskustvo mi govori da u ovom slučaju jeste bilo nekakve medijske ’mutljavine’ u kojoj nije učestovao samo ’Kurir’. Jednostavno, tekstovi u medijima su bili takvi da se činilo da novinari znaju o kom poslaniku je reč“, navela je. Ona je istakla da je nejasno zašto se „Kurir“ do sada nije žalio, jer je praktično javna tajna da traži novac od ljudi o kojima piše i redakcija sa time mora ozbiljno da se suoči. Ivan Cvejić je ocenio da ni „Kurir“ ne može da se pohvali objavljenim tekstovima, te da nije čudno da je optužen za nešto ovakvo, budući da je poznato da je „trgovina uticajem masovan sport u srpskim medijima“.Ipak, Komisija, kako je rekao, mora da se drži onoga što je predmet žalbe. Po njemu, „Teleprompter.rs“ jeste prekršio Kodeks, jer nije pružio dokaze za svoje tvrdnje. Sličnog mišljenja bili su i Petar Jeremić i Stojan Marković, koji su naveli da je reč o optužbama koje nisu ničim potkrepljenje, te da se ne može tvrditi da je „Kurir“poznat po tome da „reketira“ ljude, bez navođenja bilo kakvih izvora, uključujući i „Blic“, na koji se „Teleprompter.rs“ pozvao u odgovoru na žalbu. Božo Prelević je naveo da je „reketiranje“ krivično delo i da bi to morao biti razlog da se medij koji to radi zabrani, a da urednici završe u zatvoru i zbog toga se o tome ne može pisati bez ozbiljnih dokaza. Vlado Mareš je ocenio da je Kodeks prekršen i tekstovima u „Kuriru“ i tekstovima u „Teleprompteru.rs“, jer su i jedni i drugi pisali beskrajno maštovito, te da Komisija sada praktično mora da se opredeli, što je vrlo nezahvalna uloga. Nakon rasprave, Komisija je sa šest glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da je „Teleprompter.rs“ prekršio Kodeks i izrekla javnu opomenu.

3. Žalbu Savetu za štampu podnela je Javna medijska ustanova Radio televizija Srbije, ocenjujući da je, suprotno odredbama Kodeksa, sporni tekst zasnovan na insinuacijama da određena kadrovska rešenja generalnog direktora “predstavljaju dokaz da je javni servis ‘po meri Amerikanaca i da je ‘RTS po meri CIA’”. U kraćoj raspravi, članovi Komisije su zaključili da tvrdnja izneta u naslovu teksta nije potkrepljena ničim, te da je reč o čistom nagađanju koje je predstavljeno kao činjenica. Predrag Azdejković je ukazao da je problematičan način na koji se došlo do teze u naslovu – zaključivanjem da ako su vlasnici televizije Amerikanci, a direktorka te televizije prelazi na RTS, onda mora da iza toga stoji CIA. Marija Kordić je navela da je sam tekst relativno korektno napisan, ali da je sporna njegova oprema, budući da nema dokaza za iznete tvrdnje. Komisija je, zato, jednoglasno odlučila da je „Informer“ prekršio Kodeks novinara i izrekla javnu opomenu.

4. Tomislav Ilić, gradonačelnik Kraljeva, podneo je žalbu zbog teksta u kojem je optužen da je „ukrao put“ u Lion srednjoškolski koja je pobedila na literarnom konkursu, kao i zbog toga što „Blic“ nije objavio demanti koji je uputio. U raspravi je većina članova Komisije ocenila da je tekst loše napisan i da neki detalji nisu jasni. Petar Jeremić je, tako, ukazao da je tekst nepotpun, jer se ne može zaključiti ko je uopšte trebalo da plati put pobednici konkursa. Da iz teksta ne proizilazi ono što se ističe u naslovu – da je gradonačelnik otputovao umesto nje, ukazali su i Predrag Azdejković, Ivan Cvejić, Stojan Marković i Božo Prelević. Cvejić je naglasio da je naslov katastrofalan, dok je u tekstu uglavnom poštovan novinarski postupak, mada su, čini se, pomešane „babe i žabe“. Organizatori tvrde da nisu imali para, pa nisu ni obećali put, a sa predstavnicima dijaspore, koji su pozvali gradonačelnika, „Blic“ nije kontaktirao.  Vlado Mareš je takođe ocenio da je reč o galimatijasu, ali da je nekako uobičajeno da nezadovoljni roditelji optuže gradonačenika za to što njihova ćerka nije otputovala, te da bi on, kao politički funkcioner, možda trebalo da istrpi tu kritiku. Po okončanju rasprave, Komisija je sa sedam glasova „za“ i jednim „uzdržanim“odlučila da je „Blic“ prekršio Kodeks i naložila listu da odluku objavi.

5. Mreža „Žene protiv nasilja“ podnela je žalbu zbog netačno prenetih podataka MUP- a o broju muškaraca koje su u porodičnom nasilju ubile žene, tvrdeći da je broj 98 iz naslova višestruko uvećan, odnosno da su žene ubice u 22 slučaja. Tamara Srkozza je istakla da je u naslovu teksta izneta otvorena laž sa idejom da se žene predstave kao ubice koje haraju i uništavaju nemoćne muškarce. Po njenoj oceni, skandalozna je i ilustracija uz tekst, koja predstavlja „školski primer rodne diskriminacije“. Marija Kordić je rekla da je naslov neistinit, ali da je sam tekst korektan. „Žalba je dosta loše intonirana, podnosiocu žalbe je sporna tema teksta, a ja mislim da je nasilje nad muškarcima nešto o čemu takođe treba pisati“, navela je. Sličan stav izneo je i Predrag Azdejković, koji je naglasio da su i muškarci žrtve porodičnog nasilja, ali da feminiskinje ne dozvoiljavaju ni da se o tome govori. Božo Prelević je takođe ukazao da se niko ne oglašava kada je žrtva nasilja muškarac, a da nasilje nema pol i trebalo bi jednako da se tretira bez obzira ko je žrtva. On je postavio i pitanje legitimiteta mreže „Žene protiv nasilja“ kao podnosioca žalbe, budući da je problematično njihovo pravo da zastupaju sve žene žrtve nasilja, ali se saglasio da je naslov netačan i da ne odgovara sadržini teksta. Nakon rasprave, Komisija je sa sedam glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da su „Večernje novosti“ prekršile Kodeks i naložila listu da objavi odluku.

6. Komitet pravnika za ljudska prava podneo je žalbu uz saglasnost Ane Vučetić, pomoćnie ministra kulture i informisanja, zbog serije tekstova u kojima se, kako je navedeno, protiv nje vodi kampanja, iznose se neosnovane optužbe i ne poštuje pretpostavka nevinosti. Članovi Komisije su se saglasili da je pomalo neobično da „Novosti“ objave seriju tekstova u kojima se kritički govori i o radu pomoćnice ministra, ali da se, sem toga, ne može govoriti o povredi Kodeksa novinara. Ivan Cvejić je istakao da se u tekstovima uglavnom citiraju vrednosni sudovi, dok su Petar Jeremić i Tamara Skrozza ocenili da su u tekstovima navedene izjave velikog broja sagovornika veoma relevantnih za temu kojom se tekstovi bave. Božo Prelević je ukazao da se u tekstu navodi da je krivična prijava odbačena, dok o finansijskim malverzacijama govore brojni sagovornici u dokumentarnom filmu. Marija Kordić je ocenila da to što je prijava odbačena, ne znači da o njoj nikada više ne sme da se govori, niti je time prekršena pretpostavka nevinosti. Po okončanju rasprave, Komisija je jednoglasno odlučila da „Novosti“ nisu prekršile Kodeks novinara.

7. Gej lezbejski info centar podneo je žalbu smatrajući da se tekstom u „Tabloidu“ diskriminiše LGBT populacija i indirektno poziva na nasilje nad njom. Iz rasprave i odlučivanja izuzet je Predrag Azdejković, budući da je žalbu podnela nevladina organizacija čiji je predsedik. Petar Jeremić je rekao da u delu teksta koji je pisao Goranko Đapić nije video prekršaj Kodeksa, jer autor ima pravo da iznese svoje mišljenje, a li je u drugom delu teksta prekršeno više odredbi naego što je podnosilac žalbe naveo. Ostali članovi Komisije su se saglasili sa ocenom da test, suprotno Kodeksu, širi stereotipe i zagovara diskirminaciju i mržnju prema članovima LGBT zajednice. Zbog toga je jednoglasno odlučeno da je „Tabloid“ prekršio Kodeks i izrečena mu je javna opomena.

8. Udruženje novinara Roma žalilo se na tekst objavljen na portalu „Srbijadanas.net“, u kojem se desetak puta koristi termin „Ciganin“. Reč je o tekstu agencije Fonet, koji je preuzet i, bez dozvole, „prerađen“. Po mišljenju članova Komisije, time je načinjen dvostruki prekršaj, jer su ne samo prekršene odredbe o zabrani diskiriminacije, već o i poštovanju autorskih prava, zbog čega je jednoglasno izrečena javnna opomena zbog kršenje Kodeksa novinata Srbije.

9. i 10. O žalbama asocijacije „Duga“ na tekstove objavljene na portalu „Srbin.info“ i u listu „Svedok“vođena je objedinjena rasprava. Komisija je o ovim žalbama raspravljala na prethodnoj sednici, kada je žalbe podneo Gej lezbejski info centar, ali nije uspela da se usaglasi ni oko toga da li je uopšte treba da o njima odlučuje, odnosno da li je podnosilac žalbe bio ovlšaćen da se žali, naročito kad je reč o tekstu na portalu „Srbin.info“ koji se odnosi na paradu ponosa u Moldaviji. Članovi Komisije su i ovoga puta bili podeljenog mišljenja o tome treba li da glasaju o žalbama. Deo članova je smatrao da se ne može dva puta odlučivati o istoj stvari, dok je drugi deo ocenio da odluka nije doneta, te se može ponovo glasati. Komisija je zato najpre odlučivala o tome da li će razmatrati žalbe i sa pet glasova „za“ i tri „protiv“ odlučila da može ponovo da glasa. Božo Prelević je odbio da se izjašnjava o žalbama, smatrajući da je ponovno stavljanje na glasanje nelegitimno. Ni ovoga puta, međutim, nije bilo potrebne većine ni za odluku da je prekršen Kodeks ni za suprotnu odluku.

Sednica je završena u 20.45 sati.

Zapisnik vodila
Gordana Novaković

Predsedavajući
Vlado Mareš