Zapisnik sa četrdesete sednice Komisije za žalbe održane 28.4.2015.SAVET ZA ŠTAMPU  

Komisija za žalbe

Br. 41

28.4.2015.godine

Beograd

ZAPISNIK

Sa 40. sednice Komisije za žalbe održane 28.4.2015. sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Marija Kordić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović i Božo Prelević

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović i Predrag Azdejković

Ostali prisutni: Stefan Ćurdo iz advokatske kancelarije Boža Prelevića, i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu

 

Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe Bojana Pajtića na tekst objavljen u dnevnom listu „Informer“

2.Razmatranje žalbe Radio televizije Srbije na tekstove objavljene u dnevnom listu „Informer“

3.Razmatranje žalbe Ivančice Marković na tekst objavljen u dnevnom listu „Večernje novosti“

4. Razmatranje žalbe Lepomira Bakića na tekst objavljen u dnevnom listu „Blic“

5. Razmatranje žalbe Marije Stevanović na portal „Info centrala Jagodina“

6..Razmatranje žalbe Regionalnog centra za majine na tekst objavljen u dnevnom listu „Alo“

7. Razmatranje žalbe NVO Praxis na tekst objavljen u dnevnom listu „Večernje novosti“

8. .Razmatranje žalbe Turkijana Redžepija na tekst objavljenen na portalu „Srbija Danas“

1. Predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić podeno je žalbu tvrdeći da je „Informer“ obajvio potpune neistine o navodnim instrukcijama koje je podelio svojim saradnicima. Pajtić je tvrdio da ništa što je navedeno u tektsu nije tačno. Članovi Komisije istakli su u toku rasprave da „Informer“ sve tvrdnje iznosi bez dokaza, poziva se samo na anonimni izvor iz DS-a i ne pokušava da, pre objavljivanja, proveri tačnost svojih informacija.Zbog toga je jednoglasno odlučeno da je Kodeks prekršen u delu koji se odnosi na istinitost izveštavanja i izrečena javna opomena.

2. Radio-televizija Srbije podnela je žalbu Savetu za štampu zbog tri teksta, kojima su, kako je navedeno, prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja. Dva teksta se najvećim delo odnose na visine plata zaposlenih i rukovodolaca televizije, kao i iznose dugova RTS, dok se treći bavi razlozima za obustavljanje nekih projekata i realizaciju projekata čiji su autori urednici nacionalne televizije. U rapravi o žalbi, Vlado Mareš je rekao da su velike plate u RTS postale gotovo mit, i da se već “tradicionano” s vremena na vreme u medijma piše o tome. Ovoga puta ta priča je pokrenuta u vreme izbora novog generalnog direktora i upotrebljeni su svi stereotipi koji postoje u vezi sa finansijama RTS. On je dodao da tekstovi ipak sadrže i demantije rukovodilaca televizije. Marija Kodrić i Zlatko Čobović naveli su da je poslednji od tri teksta, koji se odnosi na realizaciju projekata napisan korektno i da sadrži obe strane, dok je Tamara Skrozza rekla da joj način na koji jei taj tekst napisan liči na agitovanje za jednu stranu, te da zato misli da je i time tekstom prekršen Kodeks, dok je drugim tekstovima Kodeks nesumnjivo prekršen. Zlatko Čobović se saglasio sa ovim, navodeći da Komisija ne može da se bavi iznosima plata, već načinom na koji su tekstovi napisani, a oni su bez argumenata za tvrdnje koje su iznete, neodgovorni i zlonamerni, ljudima iz RTS je dato nesrazmerno malo prostora u odnosu na spekulacije koje se iznose u tekstovima. Ivan Cvejić i Petar Jeremić istakli su da “Informer” manipuliše informacijama koje je dobio od DRI i Koalicije za nadzor javnih finansija, dok je Božo Prelević naglasio da u tekstovima ima mnogo kontradiktornosti, reccimo, potpuno je nejesno šta se odnosi na rad sadašnjeg, a šta prethodnih rukovodstava, zbog čega ee udeo plata u ukupnih troškovima od 42 odsto ocenjuje kao prevelik i slično. “Nisu pristupili pisanju tekstova sa dužnom pažnjom, nisu, po svemu sudeći, ni tražili podatke o platama, a s obzirom na to da se tekstovi objavjuju u vreme konkursa za izbor direktora morali su biti posebno oprezni”, naveo je Božović. Sličnog mišljenja bio je i Zoran Ivošević, koji je rekao da se u javnosti stalno spekuliše o velikim platama na RTS-u, i da to treba ozbiljno istražiti. U objavljenim tekstovima gotovo da nema ispravne i kvalitetne informacije, nema nikakvih dokaza za tvrdnje koje se iznose, čak ni u razgovoru sa sagovornikom nisu pokušali da provere svoje navode. On je dodao i da je neprihvatljivo to što advokat u odgovoru na žalbu ističe da je RTS trebalo da dokaže da su podaci izneti u tekstovima neistiniti. Naprotiv “Informer” je morao da ponudi dokaze da tvrdnje koje iznosi. Nakon rasprave, članovi Komisije glasali su o svakom tekstu pojedinačno. Jednoglasno je odlučeno da je tekstovima „Astranomske plate na gubitaškom RTS“ i „Zarade na RTS do 1.500.000“, prekršen Kodeks. Kad je reč o tekstu „Cirkus“ na RTS, četiri člana Komisije glasala su da je Kodeks prekršen, a pet da nije, zbog čega nije bilo potrebne dvotrećinske većine ni za jednu odluku.

3. Žalbu je u svoje ime i u ime svog sina podnela Ivančica Marković ,smatrajući da je narušava proivatnost cele porodice time što su, objavljivanjem faksimila optužnice protiv njenog muža javnosti posatli dostupni podaci o njihovom imovinskom stanju, adrese na kojima stanuju, registarski brojevi automobila i iznos ušteđevine. Članovi Komisije su u toku rasprave izneli jedinstven stav da su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zaštitu privatnosti, odnosno da je lični podaci nikako nisu smeli biti objavljeni. Greška je utoliko veća što objavljeni podaci nisu ni u kakvoj vezi sa tekstom. Komisija je međutim, zaključila i da je reč o slučajnom propustu, odnosno nepažnji redakcije. Bez obzira na to, jednoglasno je odlučeno da su „Večernje novosti“ prekršile Kodeks, a listu je naloženo da ovu odluku objavi.

4. Lepomir Bakić se ponovo obratio Savetu za štampu, tvrdeći da se protiv njega u medijima vodi kampanja. Ovoga puta „Blic“ je, kako je naveo zlupotrebio njegovog maloletnog sina, objavivši deo snimka sa Bakićevog fejsbuk profila, na kojem se, prema tvrdnji redakcije, vidi da dete sedi u autu koji se kreće na predenjem sedištu, dok otac mobilnim telefonom snima dok vozi.  Bakić je tvrdio da su samo sedeli u automobilu, kao i da je u tekstu netačno citirana njegova izjava data tim povodom. Članovi Komisije su ocenili da je „Blic“ imao pravo da obavesti javnost o tome da policajac krši saobraćajne propise, kao i da je sam Bakić sporni snimak učinio dostupnim javnosti objavljujući ga na svom fejsbuk profilu. Tamara Skrozza je posebno ukazala da je Bakić koji već ima loše iskustvo sa medijima morao da bude dodatno oprezan i da im ne daje povoda da se ponovo bave njime. Petar Jeremić je rekao da misli da ovim tekstom nije prekršen Kodeks, ali da mu se čini da se protiv Bakića zaista vodi kampanja u medijima, dok je Marija Kordić istakla da se i u ovom tekstu vidi zla namera, između ostalog i iz malicioznih komentara „iako suspendovan, Bakić i dalje redovno prima platu, samo ne dolazi na posao, a slobodno vreme koristi da promoviše svoje bodibilderske sposobnosti i ’porodične vrednosti’“. Po okončanju rasprave, Komisija je sa osam glasova „za“ i jednim uzdržanim odlučila da „Blic“ nije prekršio Kodeks.

5.Marija Stevanović, direktorka TE Morava u Svilajncu obratila se Savetu za štampu zbog toga što portal „Info centrala“, kako je navedeno u žalbi, konstantno objavjuje informacije o njoj, „kao učiniocu krivičnog dela, a na osnovu krivične prijave koju je podenlo NN lice”. U raspravi, Zlatko Čobović je naveo da Kodeks nije prekršen jer je preneto da je podneta krivična prijava, a ne tvrdi se da je Marija Stevanović za nešto kriva, uz to se u tekstu navode samo inicijali, a ne njeno ime. Drugi tekst je, kako je rekao, izveštaj sa sednice lokalnog stranačkog odbora, zbog kojeg je pozvana i na koji je reagovala, dok se u trećem tekstu o smenama direktora u EPS-u ni ne pominje. Zoran Ivošević je istakao da je direktorka termoelektrane javi funkcioner i da javnost ima pravo da zna da postoji sumnja da je počinila neku zloupotrebu, a da pretpostvvaka nevinosti nije prekršena jer se u tekstu ne tvdi da je kriva. Petar Jeremić bio je drugačijeg mišljenja, on je naveo da je, bez obzira što su objaavljeni samo inicijali, direktorka učinjena prepoznatljivom, što se vidi i iz vrlo negativnih komentara čitalaca ispod teksta. On je dodao da krivičnu prijavu može svako da podnese i daa to ništa ne znači, pa bi mediji mnogo opreznije morali da iznose ovakve informacije u javnost. Na kraju je ipak jednoglasno odlučeno da potrtal „Info centrala“ nije prekršio Kodeks novinara.

6. Regionalni centar za manjine podneo je žalbu Savetu za štampu jer se u spornom tekstu, suprotno odredbama Kodeksa, ističe etnička pripadnost potencijalnih učinilaca krivičnog dela.  Članovi Komisije su jednoglasno zaključili da izveštaj o tuči, odnosno napadu grupe „siledžija“ nije ni ukakvoj vezi sa nacionalnom pripadnošću aktara događaja i jednoglasno odlučila da je „Alo“ prekršio Kodeks, zbog čega je listu naloženo da objavi odluku Komisije.

7.NVO Praxis podnela je žalbu zbog teksta u „Večernjim novostima“ takođe zbog isticanja kivičnog dela navodnog počinioca krivičnog dela silovanja. Komisija je i u ovom slučaju nacinalna pripadnost počinioca nebitna za prirodu dela, što je potvrdila i sam autorka teksta u odgovoru na žalbu. Iz tog odgovora, po mišljenju članova Komisije jasno je da novinarki nije poznata odredba Kodeksa koja se odnosi na to da se etnička pripadnost može navesti samo ako je u direktnoj vezi sa prirodom počinjenog dela. Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da su „Novosti“ preršile Kodeks.

8.Turkijan Redžepi žalbu je podneo zbog diskriminacije, odnosno govora mržnje sadžanog u naslovu teksta obajvljenog na portalu Srbija danas.net. Portal je preuzeo tekst iz „Večernjih novosti“, u kojem se nigde ne navodi nacionalost ljudi koji su navodno opljačkali hotel u koji su smešteni posle prošlogodišnjih poplava, a onda je u naslovu istakao je da je reč o „obrenovačkim Ciganima“, što je izazvalo veoma veliki broj rasisitičkih komentara čitalaca. Komisija je ocenila da je reč o drastučnom kršenju Kodeksa i portalu jednoglasno izrekla javnu opomenu.

Sednica je završena u 19.40 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                          Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                    Ivan Cvejić