Zapisnik sa trideset devete sednice Komisije za žalbe održane 25.3.2015.SAVET ZA ŠTAMPU 
Komisija za žalbe

Br. 40

25.3.2015.godine

Niš

ZAPISNIK

Sa 39. sednice Komisije za žalbe održane 25.3.2015. sa početkom u 13 sati na Filozofskom fakultetu u Nišu.

Prisutni članovi Komisije: Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Marija Kordić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović i Predrag Azdejković.

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović i Božo Prelević

Ostali prisutni: studenti i profesori novinarstva na Filozofskom fakultetu, predstavnici nevladinih organizacija i medija.

Dnevni red:

1.Razmatranje žalbe Niške televizije na tekstove objavljene na „Gradskom portalu 018“

2.Razmatranje žalbe Dragana Dobrašinovića na tekst objavljen na portalu „Niške vesti“

3.Razmatranje žalbe Inicijative mladih za ljudska prava na tekst objavljen u dnevnom listu „Informer“

4.Razmatranje žalbe „Južnih vesti“ na fotografiju objavljenu na „Gradskom portalu 018“

5. Razmatranje žalbe „Južnih vesti“ na fotografiju objavljenu na portalu „Južna Srbija“

6. Razmatranje žalbe Željka Matorčevića na tekst objavljen na portalu „Grocka info“

1. Boban Rajković, direktor Niške televizije naveo je u žalbi Savetu za štampu da su tekstovi koje je objavio “Gradski portal 018” u potpunosti prepisani istoimeni tekstovi Niške televizije, a da nigde nije naveden izvor, odnosno da su tekstovi preuzeti. U toku rasprave, Zoran Ivošević je podsetio da Komisija, gotovo na svakoj sednici razmatra ovakve slučajeve kršenja autorskih prava. On je ukazao i na to da se neuvažavanjem autorskih prava i autora krši i zakon, koji se u ovom slučaju „poklapa“ sa etičkim kodeksom.Predrag Azdejković i Stojan Marković naglasili su da je prilično neobično da „brži“ medij, internet, „prepisuje“ sa televizije, koja je sporija, dok je Ivan Cvejić rekao da je nejasno i zašto su oni koji na ovakav način preuzimaju informacije spremni da preuzmu autorstvo nad nečim za šta nisu sigurni da je tačno. Tamara Skrozza je istakla da su odluke u ovakvim slučajevima najlakše, ali da istivremeno najviše i nerviraju. „Čak i da ne postoji Kodeks, svakog novinara bi trebalo da nervira krađa tekstova i fotografija, zbog toga što je nedopustivo da se nečiji trud i rad zloupotrebljava na takav način“, rekla je. Komisija je, nakon toga, jednoglasno odlučila da je „Gradski portal 018“ prekršio Kodeks i izrekla javnu opomenu.

2.Dragan Dobrašinović žalio se Savetu za štampu, jer je, po njegovom mišljenju, spornim tekstom prekršeno pravilo “druge strane”, odnosno redakcija mu nije omogućila da se izjasni o tvrdnjama gradonačelnika Niša, koje su, po njemu, neistinite, zlonamerne i tendenciozne. Marija Kordić je, u toku rasprave, naglasila da u ovom slučaju, medij samo preneo nešto što je rečeno na konferenciji za novinare, bez želje da od toga pravi temu, pa tako nije ni imao obavezu da sasluša „drugu stranu“. Sličan stav imao je i Zlatko Čobović, koji je rekao da bi portal drugu stranu trebalo da traži da je nastavio dalje da istražuje i razvija temu, a da u samom izveštaju ne može da je ima. Petar Jeremić je podsetio da je na kraju teksta postavljen link iz kojeg se saznaje stav „druge strane“, dok je Predrag Azdejković naveo da Dobrašinović nije iskoristio mogućnost demantija. Nešto drugačijeg mišljenja bio je Vlado Mareš, koji je rekao da ima elemenata da se slučaj posmatra i na sasvim drugačiji način. Dobrašinović je postavio pitanje zašto je na tenderu Direkcije za javni prevoz prihvaćena skuplja ponuda, koje je sasvim na mestu. Gradonačelnik je uradio ono što loši političari rade- optužio ga je da nanosi štetu gradu na konferenciji za novinare. Zbog toga je, veruje, urednik morao da ima malo više sluha i da pozove Dobrašinovića da odgovori na tvdnje gradonačelnika. Ipak, čini se da medij nije imao lošu nameru, a Dobrašinović je imao priliku da se javi i odgovori, pa, zbog toga, Kodeks nije prekršen. Komisija je jednoglasno odlučila da „Niške vesti“ nisu prekršile Kodeks novinara Srbije.

3. Žalbu Savetu za štampu podnela je organizacija “Inicijativa mladih za ljudska prava”, uz saglasnost građanina albanske nacionalnosti, koji je naveo da je “Šiptar” pogrdan naziv za Albance. Organizacija se u žalbi pozvala i na prethodnu odluku Saveta za štampu, kada je ocenjeno da je uputreba termina „Šiptar“ uvredljiva. Ovoga puta, Marija Kordić je rekla da će glasati protiv odluke da je Kodeks prekršen, iako je na prošloj sednici bila uzdržana, jer veruje da u ovom slučaju nije bilo namere da se neko uvredi. Po njenom mišljenju, Savet za štampu ne treba ni da se bavi upotrebom tog termina, jer je reč o ozbiljnom političkom problemu koji prevazilazi kapacitete samoregulatornog tela. Ona je podsetila da su na prethodnoj sednici neki članovi Komisije upozorili da bi ta odluka mogla da se „obije o glavu“ Saveta i to se i dešava, jer će nevladine organizacije podnositi ovakve žalbe da opravdaju donatorska sredstva. Tamara Skrozza je rekla da nema ništa protiv da nevladine organizacije rade svoj posao, jer to jača civilno društvo. U Kodeksu jasno piše da se uvredljivi termini ne smeju koristiti i Savet mora to da uvažava. Ona se saglasila i sa Petrom Jeremićem, koji je podsetio da u Kodeksu piše da se nacionalnost počinilaca ili žrtava zločina može navesti samo kada je to u direktnoj vezi sa krivičnim delom. On je rekao da ovde nema nikakvog dokaza da je sukob etnički motivisan. Sličnog mišljenja bio je i Predrag Azdejković, koji je rekao da „Informer“ svesno stavlja počinioce krivičnog dela u kontekst nacionalne pripadnosti i namerno koristi uvredljiv termin. Stojan Marković je ukazao da o toj nameri svedoči i činjenica da je u relativno kratkom tesktu reč „Šiptar“ upotrebljena čak pet puta, dok je Ivan Cvejić istakao da se nacionalnost počinilaca krivičnog dela često pominje posebno kad je reč o Albancima i Romima, pa su uobičajeni naslovi poput „Izboli se noževima na romskoj svadbi“ i slični. On je rekao i da se ne seća da je nekad termin „Šiptar“ upotrebljen u nekoj informaciji koja govori o nečemu pozitivnom. Zlatko Čobović je naveo da će i ovoga puta ostati uzdržan, dok je Zoran Ivošević rekao da ne misli da je Kodeks prekršen, odnosno da je postojala namera da se neko uvredi. Po njemu, ni „Šiptar“, ni „Ciganin“ ne moraju sami po sebi biti uvredljivi izrazi, več mogu imati takav prizvuk samo kada su upotrebljeni sa namerom. On je dodao da ne mali broj ljudi te izraze koristi kao normalne i uobičajene. Potpuno suprotnog mišljenja bio je Vlado Maraš, koji je naglasio da Albance vređa kad ih Srbi nazivaju „Šiptarima“ i da nema nikakve dileme da je to uvek uvreda. Baš kao što su za kosovske Srbe uvredljivi izrazi „Ški“ ili „Škije“, koje koriste Albanci. „Nismo mi tu da odlučujemo šta je za njih uvredljivo, već samo da konstatujemo da to smatraju uvredom“, rekao je i dodao da Komisija ne može donositi različite odluke u istim slučajevima. Nakon rasprave, Komisija je sa šest glasova „za“, dva „protiv“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da je „Informer“ prekršio Kodeks novinara i izrekla javnu opomenu.

4. Predrag Blagojević, glavni i odgovorni urednik “Južnih vesti” podneo je žalbu Savetu za štampu jer je “Gradski portal 018”, bez odobrenja i navođenja izvora, objavio fotografiju  koja je vlasništvo portala “Južne vesti”. Raspravu je pokrenuo Predrag Azdejković, koji je rekao da “Južne vesti” svoju fotografiju nisu potpisale. Ako sam portal ne poštuje svoje autorsko delo, zašto bi to činio i neko drugi, rekao je i zaključio da zbog toga Kodeks nije prekršen. Ostali članovi Komisije se sa ovom ocenom nisu saglasili. Tako je Stojan Marković istakao da to što “neko ne zna od koga krade, ne znači da nije lopov”, odnosno da ako nema imena autora ispod fotografije, svako može da radi sa njom šta hoće. “Ako nisu znali ime autora, trebalo je da nevedu ime portala sa kojeg su je preuzeli”, objasnio je. I ostali članovi Komsije su zaključili da to što autor nije potpisan, ne znači da ne postoji i da, u svakom slučaju, niko nema prava da se potpiše ipod nečega što nije njegovo delo. Tamara Skrozza je, kao preporuku kolegama, navela da zaštite autorska prava na fotografije, kako bi se sprečilo njihovo neovlašćeno preuzimanje. Nakon diskusije, Komisija je sa osam glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da je “Gradski portal 018” prekršio Kodeks novinara i izrekla javnu opomenu.

5. Predrag Blagojević podneo je žalbu i na portal „Južna Srbija“, takođe zbog neovlašćenog preuzimanja fotografije. Budući da je reč o slučaju identičnom prethodnom svi članovi Komisije ostali su pri svojim stavovima, pa nije vođena dalja rasprava. Da je Kodeks prekršen odlučeno je takođe sa osam glasova „za“ i jednim „protiv“.

6. Željko Matorčević podneo je žalbu Savetu za štampu, jer je, kako je naveo, portal “Grocka info”, objavljujući odluku Komisije za žalbe Saveta za štampu, donetu na sednici prošlog meseca, netačno naveo da je Savet “ponovo” izrekao javnu opomenu uredniku portala “Naša Grocka info” Željku Matorčeviću. U toku rasprave, većina članova Komisije ukazala je na to da su dva veb portala iz Grocke očigledno već dugo u međusobnom sukobu, kao i da su više puta bili pred Komisijom za žalbe. Poslednja odluka Komisije za žalbe, koja se odnosila na portal „Naša Grocka info“ nije tačno preneta, a po mišljenju većine, greška je namerno napravljena, da bi se odluka upotrebila za obračun sa konkurencijom. Petar Jeremić je ukazao i na to da Matorčević, koji je podneo žalbu zbog načina na koji je odluku objavio portal „Grocka info“, sam nije objavio opomenu Komisije koja je odnosi na portal koji uređuje, dok su Ivan Cvejić i Predrag Azdejković istakli da je Matorčević mogao prvo da traži ispravku ili objavljivanje demantija, a ne da se odmah žali Savetu za štampu. Po okončanju rasprave, Komisija je sa osam glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da je prekršen Kodeks i izrekla javnu opomenu.

Sednica je završena u 14.45 sati.

 

Zapisnik vodila                                                                       Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                Ivan Cvejić