Zapisnik sa trideset treće sednice Komisije za žalbe održane 25. 9. 2014. SAVET ZA ŠTAMPU  
Komisija za žalbe
Br. 34
25.9.2014.godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 33. sednice Komisije za žalbe održane 25.9.2014. sa početkom u 18 sati u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Zoran Ivošević, Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović i Marija Kordić

Odsutni članovi Komisije: Predrag Azdejković i Božo Prelević

Ostali prisutni:Dejan Miladinović, predsednik UO Lokal presa, koji učestvuje u raspravi i odlučivanju o tačkama iz kojih je izuzet Stojan Marković i Gordana Novaković, generalna sekretarka Saveta za štampu

Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe grupe roditelja na tekstove objavljene u „Blicu“

2. Razmatranje žalbe Dejana Bačića na tekst objavljen u „Novom glasu komune“

3. Razmatranje žalbe Instituta za transfruziju krvi na tekst objavljen u listu „Alo“

4. Razmatranje žalbe portala Ozonpress.net na fotografije objavljene na portalu Glas zapadne Srbije

5..Razmatranje žalbe Aleksandra Maksimovića na tekstove objavljene na portalu Glas zapadne Srbije

Pre početka sednice, članovi Komisije obavešteni su da je Lokal pres delegirao Dejana Miladinovića da, umesto člana Komisije Stojana Markovića, odlučuje o žalbama koje se odnose na Glas zapadne Srbije

1.Advokat pet porodica čija deca su učestvovala u omladinskom kampu Srpske istinite pravoslavne crkve podneo je žalbu, smatrajući da je serijom tekstova objavljenih o tom kampu, “Blic” prekršio više tačaka Kodeksa, koje se odnose na istinitost izveštavanja, diskrimnaciju na verskoj osnovi i ugrožavanje dece. U toku rasprave većina članova Komisije ocenila je da je o ovoj temi trebalo pisati drugačije. Ljiljana Smajlović je rekla da je tekst veoma tenedenciozan i da je Kodeks prekršen u svemu što je podnosilac žalbe naveo. Sličnog mišljenja bila je i Tamara Skrozza, koje je istakla da u tekstu, ne samo da ima diskriminacije na verskoj osnovi, nego je i pristup temi potpuno senzacionalistički, tako da se stvara utisak da se deca u tom kampu zaista obučavaju da pucaju iz kalašnjikova i da se od njih pravi nekakva “verska vojska”. Marija Kordić je navela da u tekstu ima i ozbiljnih profesionalnih propusta - u prvim tekstovima uopšte nema “druge strane”, a svi su tenedenciozni, negativno intonirani i pisani na osnovu pretpostavke da se deca igraju pravim puškama. Po njenoj oceni, redakcija je to svesno uradila. Zlatko Čobović se saglasio sa ocenom da je tekst senzacionalistički i prenaglašen, ali je rekao da ne stoje sve ocene podnosioca žalbe i da Kodeks nije prekršen –lica dece nisu prepoznatljiva, u tekstu este navedeno da je reč o replikama pušaka,“Blic “je objavio stav druge strane, episkopa Akakija, tačno je da Srpska istinita pravoslavna crkva nije priznata, dok je bez značaja da li je obuka u pucanju trajala nekoliko sati ili nekoliko dana. Stojan Marković smatrao da Kodeks nije prekršen, kao i Zoran Ivošević, koji je rekao da je uplašen onim što je pročitao, da “ne priliči ni crkvi, ni veri” da organizuje kamp u kojem deca nose unforme i pucaju iz pušaka. Po njegovom mišljenju, upravo je i trebalo pisati tako kako je “Blic” to uradio.LjilanaSmajlović je podsetila da Komisija treba da oceni novinarski rad, odnosno da li je tekst napisan u skladu sa Kodeksom, a ne da se bavi time da li crvka treba da organizuje dečje kampove, dok je Vlado Mareš naglasio da je upravo to što je Ivošević uplašen ovim tekstom dokaz da je njime prekršen Kodeks. Jer, kako je rekao, tekst je i napisan zlonamerno,na  osnovu predrasuda, i da bi se širila panika zbog delovanje neke navodne militantne sekte. Nakon rasprave, šest članova Komisije glasalo je da je Kodeks novinara prekršen, dok su tri člana bila protiv. ako je bilo potrebne dvotrećinske većine, odluka nije doneta, jer nije ispunjen uslov da “za” mora da glasa bar jedan predstavnik svakog od četiri osnivača i najmanje jedan predstavnik javnosti.

2. Dejan Bačić podneo je žalbu jer je nedeljnik „Novi glas komune“ iz Apatina „na celoj strani“ objavio tekst kojim ga „vređa i omalovažava“. Tekst je objavljen kao reagovanje na njegovu kritiku tog medija i TV Apatin. Članovi Komisije nisu u tome videli povredu Kodeksa. Petar Jeremić je rekao da je medij samo odgovorio na njegove uvrede i da se to ne može tretirati kao kršenje zabrane da novinari izveštavaju o stvarima u kojima imaju lični interes. Ivan Cvejić je naveo da je jedino što bi moglo biti kršenje Kodeksa neobjavljivanje njegovog odgovora, ali kako se ispostavilo da ga nije ni poslao, redakcija se nije ogrešila o profesionalna pravila. Za Zorana Ivoševića nije prihvatljiva Bačićeva tvrdnja da on ima pravo da kaže šta hoće, a da novinare obavezuje Kodeks, jer, kako je rekao, „on je prvi počeo i oni imaju pravo da odgovore na pritisak“. Tamara Skrozza je rekla da joj se čini da je Komisija zloupotrebljena u ovom slučaju, budući da ona ne može da odlučuje ko je u pravu u lokalnom političkom sukobu, a od nje se očekuju upravo to. Zbog toga će, objasnila je, ostati uzdržana. Po okončanju rasprave, Komisija je sa sedam glasova „za“ i dva „uzdržana“ odlučila da „Novi glas komune“ nije prekršio Kodeks.

3.Žalba Instituta za transfuziju krvi podneta je jer je „Alo“, kako tvrde, objavio više netačnih informacija u vezi sa poništenim konkursom za javne nabavke u toj instituciji, kao i zbog načina na koji su objavljeni odgovori dostavljeni redakciji. U toku rasprave, većina članova Komisije ocenila je da je „Alo“ tekst sastavio na osnovu odluke komisije koja je poništila konkurs, te da Institut zapravo polemiše sa njom. Ovakvog mišljenja bili su Zoran Ivošević, Zlatko Ćobović i Ivan Cvejić, koji je naveo i da je pozitivno što je list sačekao nekoliko dana sa objavljivanjem teksta dok nije dobio odgovor Instituta. Marija Kordić je rekla da oni koji odgovaraju na pitanja novinara u određenim institucijama često nemaju osećaj za to koliko prostora u novinama ima, pa pišu predugačke odgovore i onda očekuju da sve to bude objavljeno. Ona je dodala da je deo odgovora koji je „Alo“ objavio „prava mera“. Po mišljenju Petra Jeremića, međutim, Kodeks jeste prekršen, nisu objavljena potrebna objašnjenja koja je Institut poslao, a tekst je očigledno zlonameran. Iako je za odluku da Kodeks nije prekršen glasalo sedam članova Komisije, a da jeste prekršen dvoje, odluka nije doneta, jer nije ispunjen uslov da „za“ svaku odluku mora da glasa bar jedan predstavnika svakog od osnivača i javnosti.

4. Aleksandar Arsenijević, urednik portala Ozonpress.net, podneo je žalbu zbog kršenja autorskih prava, tvrdeći da je u tekstovima portala Glas zapadne Srbije korišćena fotografija portala koji uređuje, bez saglasnosti redakcije i bez navođenja izvora i imena autora. Komisija je zaključila da je nesumnjivo reč o identičnoj fotografiji, koja nije potpisana, te je, nakon kraće rasprave, jednoglasno odlučeno da je Kodeks prekšen. Kako je reč o mediju koji nije prihvatio punu nadležnost Saveta za štampu izrečena je javna opomena.

5. Aleksandar Maksimović podneo je žalbu zbog tri teksta objavljenja na portalu Glas zapadne Srbije i to zbog objavljivanja netačnih i neprovernih informacija, kao i zbog nepoštovanja prava na odgovor. U toku debate, većina članova Komisije je ocenila da Kodeks nije prekršen objavljivanjem informacije o njegovom isključenju iz stranke, za koju podnosilac navodi da je neistinita, budući da je dobijena od izvora koji se može smatrati pouzdanom. Sem toga, kako je rekao Zoran Ivošević, to što odluka još nije konačna informaciju ne čini netačnom. Ivan Cvejić i Vlado Mareš smatrali su nije korektan način na koji je redakcija opremala odgovore koje je slao Maksimović, ali da to nije dovoljno za odluku da je prekršen Kodeks. Petar Jeremić ocenio je, međutim, da je Kodeks novinara prekršen jer je nedopustivo da portal komentariše odgovor koji objavljuje u stilu „objavljujemo iako ne mislimo da je mnogo pametan“. On je dodao i da je i zakonom zabranjeno da se odgovor redakcije na dematni objavljuje u istom broju, odnosno istog dana, kao što radi Glas zapadne Srbije. Tamara Skrozza je rekla da će se i ovoga puta izuzeti iz odlučivanja, jer se boji da će kakva god odluka Komisije da bude i jednoj i drugoj strani poslužiti kao argument u daljem sukobu. Komisija je, posle rasprave, sa sedam glasova „za“, jednim „protiv“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da Kodeks nije prekršen.

Sednica je završena u 19.20 sati.

 

 Zapisnik vodila                                                                                 Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                           Petar Jeremić