Zapisnik sa dvadeset treće sednice Komisije za žalbe održane 27.11.2013.SAVET ZA ŠTAMPU  
Komisija za žalbe 
Br. 24
27.11.2013.godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 23. sednice Komisije za žalbe održane 27.11.2013. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Stojan Marković, Filip Švarm, Božo Prelević,  Nebojša Spaić i Vlado Mareš.

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, Predrag Azdejković i Tihomir Trišić

Ostali prisutni: Dušan Stojković, advokat iz kancelarije „Stojkovic&Prekajski“, koja zastupa „Blic“ i Gordana Novaković, generalna sekretaraka Saveta za štampu

Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe kompanije „Delta Holding“ na tekst objavljen u listu „Blic“

2. Razmatranje žalbe glavnog urednika „Južnih vesti“ na tekst objavljen u „Narodnim novinama“

3. Razmatranje žalbe glavnog urednika „Nedeljnika“ na tekst objavljen u „Večernjim novostima“

4. Razmatranje žalbe SHARE  Fondacije na tekst objavljen na portalu „Teleprompter“

1.Kompanija „Delta Holding“ navela je u žalbi da je „Blic“,objavljujući netačne informacije o poslovnim vezama predsednika ta kompanije Miroslava Miškovića sa Darkom Šarićem prekršio više tačaka Kodeksa novinara iz odeljaka o istinitosti izveštavanja, novinarskoj pažnji i odgovornosti novinara, čime je naneta šteta i Miškoviću lično i kompaniji. Advokat „Blica“ Dušan Stojković naveo je u odgovoru na žalbu da žalba ne ispunjava formalne uslove iz Poslovnika o radu Komisije za žalbe jer je nije podnela osoba na koju se tekst odnosi, niti je obezbeđena njena saglasnost. „Delta holding“ se, kako je istaknuto, nigde u tekstu ne pominje, a uvidom u registar Agencije za privredne registe utvrđeno je da Miroslav i Marko Mišković, na koje se tekst odnosi, nisu ni osnivači ni zastupnici preduzeća  „Delta Holding“. Predsedavajući Zoran Ivošević ocenio je da Poslovnik mora dosledno da se poštuje i da u skladu sa tim, treba zatražiti da podnosilac žalbe dostavi saglasnost Miroslava Mišković da bi Komisija mogla na narednoj sendici da razmatra žalbu. Filip Švarm i Tamara Skrozza imali su slično mišljenje, ističući da treba prethodno razrešiti sva sporna pravna pitanja, da niko kasnije ne bi mogao da ospori odluku Komisije iz proceduralnih razloga. Vlado Mareš je smatrao da se o žalbi može raspravljati, jer su neke stvari podrazumevaju, kao u ovom slučaju to da „Delta“ žalbu podnosi u Miškovićevo ime. Komisija je, nakon kraće rasprave, odlučila da generalni sekretar zatraži od podnosioca žalbe da u roku od sedam dana dostavi saglasnost Miroslava Miškovića i da o tome obavesti redakciju „Blica“, kojoj bi se ostavio novi rok od sedam dana da se izjasni o žalbi. Sa ovim se saglasio i član Komisije Božo Prelević koji je kasnije došao na sednicu.

Nebojša Spaić je, u vezi sa pravilom da se Komisiji mogu obratiti samo oni na koje se tekst direktno odnosi, rekao da na taj način Komisija uopšte ne može da razmatra da li je Kodeks prekršen recimo, objavljivanjem reklamnog teksta kao informacije ili da li je upotrebljen govor mržnje, jer niko ne može da se pred Savetom legitimiše kao lično oštećen. On je pitao da li je moguće zatražiti od Upravnog odbora da koriguje neke odredbe Poslovnika o radu Komisije zs žalbe. Komisija je zaključila da Spaić i Petar Jeremić pripreme predlog amandmana koji bi bio dostavljen Upravnom odboru Saveta za štampu, kao i da se od kolega iz drugih zemalja sa kojima će se članovi Komisije sastati 16. decembra zatraži obaveštenje kako je to rešeno u njihovim savetima.

2.Glavni i odgovorni urednik portala „Južne vesti“ Predrag Blagojević podneo je žalbu zbog nepoštovanja autorstva, jer je, kako je naveo, dnevni list „Naše novine“ iz Niša doslovno prepisao celu vest koju je portal objavio dan ranije i potpisao kao svoj tekst. Članovi Komisije ocenili su da je potpuno očigledno da je reč o vesti koja je „prekopirana“ i jednoglasno odlučili da su „Narodne novine“ prekršile Kodeks novinara Srbije.Budući da je reč o listu koji nije prihvatio punu nadležnost Saveta za štampu, izrečena mu je javna opomena.

3. Glavni i odgovorni urednik „Nedeljnika“ Veljko Lalić naveo je da su autorska prava tog lista prekršile „Večernje novosti“ time što su, bez navođenja izvora, prenele delove autoskog teksta ministra privrede Saše Radulovića i to predstavile kao svoje informacije, dobijene od izvora iz Ministarstva privrede. U toku rasprave, Nebojša Spaić je rekao da veruje glavnom i odgovornom uredniku „Novosti“ da su mu u Ministarstvu rekli da mogu da koriste ministrov autorski tekst i da zbog toga nije siguran da li su „Novosti“ prekršile Kodeks. Članovi Komisije Filip Švarm i Tamara Skrozza rekli su da to ne znači da su dobili i dozvolu od „Nedeljnika“, za koji je ministar pisao tekst, i, što je još važnije, ne znači i da su dobili dozvolu da ne navedu odakle prenose delove teksta. Ostali članovi Komisije saglasili su se sa ovim mišljenjem. Komisija je na kraju jednoglasno odlučila da su „Novosti“ prekršile Kodeks u delu koji se odnosi na poštovanje autorstva. Odlučeno je i da se u obrazloženju ove i prethodne odluke, s obzirom da je primećeno da mediji ne retko prenose tekstove drugih medija, a predstavljajući ih kao svoje, navede da je sve što treba uraditi u takvim slučajevima, navesti izvor. Zbog toga niko neće trpeti nikakvu štetu, a izbegli bi se svi nesporazumi i sporovi između medija.

4.SHARE fonadacija je, u ime Sajmona Vilsona, podnela žalbu na novosadski informativni portal „Teleprompter“ zbog teksta kojim se organizacija „Culture Exchange“, čiji je Vilson jedan od istaknutih članova dovodi u vezi sa sektom „Familija“, osumnjičenom za pedofiliju, a u kojem se objavljuju i fotogarfije i lični podaci Sajmona Vilsona. Podnosilac žalbe je smatrao da su prekršene odrede Kodeksa iz odeljaka o istinitosti izveštavanja, novinarskoj pažnji i odgovornosti novinara, odnosa prema izvorima informacija i poštovanja privatnosti. U toku rasprave, članovi Komisije Nebojša Spaić i Vlado Mareš su zaključili da je prilikom pisanja teksta prikupljeno veoma mnogo materijala sa Internata i da je očigledno uložen veliki napor da se dokaže povezanost sekte „Familija“ sa organizacijom „Culture Exchane“ koja radi u Novom Sadu. Njih dvojica su, međutim, imala različite stavove o tome da li je ta veza i dokazana. Po Spajićevom mišljenju jeste, dok Mareš veruje da je mnogo truda uloženo da bi se sa moralnog stanovišta zgario Kodeks novinara, jer je reč o „kvazicrkvenim besmislicama“. Nakon saglasnosti članova Komisije da nije u njenoj nadležnosti, niti ona treba da se bavi time da li je reč o sekti ili ne, Filip Švarm je rekao da je najveći problem što se u tekstu objavljuju lični podaci i adrese članova organizacije, gde rade, mesta na kojima se mogu sresti, što u kontekstu celog teksta predstavlja diskriminaciju i praktično „poziv na linč“. Svi ostali članovi Komisije saglasili su se da je ovo najozbiljniji prekršaj redakcije „Telepromptera. Petar Jeremić je rekao da je problem i to što je objavljen tekst a da ni od jednog prestavnika organizacije na koju se odnosi nije zatraženo nikakva izjava, već se tekst poziva isključivo na izvore sa Interneta i prenosi samo negativna mišljenja o radu organizacije. Komisija je, nakon rasprave, jednoglasno odlučila da je „Teleprompter“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. Kako je reč o mediju koji nije prihvatio punu nadležnost Saveta za štampu, Komisija je izrekla javnu opomenu.

Sednica je završena u 19.30 sati.

Zapisnik vodila                                                                                            Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                                     Zoran Ivošević