Zapisnik sa devetnaeste sednice Komisije za žalbe održane 25.7.2013.SAVET ZA ŠTAMPU 
Komisija za žalbe
Br. 20
25.7..2013.godine
Beograd

ZAPISNIK

Sa 19. sednice Komisije za žalbe održane 25.7.2013. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisutni članovi Komisije: Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević,  Nebojša Spaić, Filip Švarm, Predrag Azdejković, Vlado Mareš i Tihomir Trišić.

Odsutni članovi Komisije: Zoran Ivošević

Ostali prisutni: Gordana Novaković, generalna sekretaraka Saveta za štampu

Dnevni red:

1. Razmatranje žalbe Ivana Ivanovića na tekst objavljen u NIN-u

2. Razmatranje zahteva „Novog glasa komune“ iz Apatina za davanjem mišljenja o tekstu objavljenom u tom listu

Članovi Komsije obavešteni su, između dve sednice, da je Asocijacima medija za svog predstavnika u Komisiji za žalbe izabrala Tihomira Trišića. Time je prestao mandat dosadašnjem članu Komisije Aleksandru Đivuljskom.

Zbog odsustva predsedavajućeg Zorana Ivoševića, sednici je predsedavao zamenik predsedavajućeg Stojan Marković-

1. Iz rasprave i odlučivanja o žalbi na nedeljnik NIN izuzet je član Komisije Nebojša Spaić budući da je zaposlen u kompaniji Ringier Axel Srpinger, koja je izdavač NIN-a.

Ivan Ivanović, predsednik uudruženja SNP Naši, podneo je žalbu na tekst „Regrutni centri mržnje“, objavljen 23. maja 2013. godine. Žalba je istog sadržaja kao i žalba Igora Marinkovića, koju je Komisija odbacila na sednici 27.6.2013. godine, zbog toga što nije bilo dokaza da je reč o zastupniku udruženja.

U toku rasprave o noj žalbi Filip Švarm je ocenio da je reč o pokušaju „Naših“ da zloupotrebe pravo na žalbu, te da je Komisija na prethodnoj sednici već ukazala na neke propuste u tekstu i dala preporuke kako da se to izbegne i zato nema razloga da se ponovo vodi rasprava o istim stvarima. On je rekao da smatra da Kodeks nije prekršen, sa čime se saglasilo sedam članova Komisije. Protiv je bio samo Predrag Azdejković, koji je smatrao da NIN jeste prekršio Kodeks. Komisija je, tako, sa osam glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da kršenja Kodeksa nije bilo i da se obrazloženju odluke navedu ocene koje je Komisija dala i na prošloj sednici..

2. Redakcija „Novog glasa komune“ zatražila je od Saveta za štampu da oceni da li je taj list prekršio Kodeks novinara objavljivanjem dva teksta o samoubistvu studentkinje iz Apatina. U zahtevu je navedeno da je, nakon oslobađajuće presude Višeg suda, Apelacioni sud presudio da list treba da plati milion dinara, zbog čega ovom mediju preti zatvaranje. Sud je list kaznio za narušavanje privatnosti, ocenjujući da ne postoji javni interes da se objavljuju pojedinosti vezane za samoubistvo.Upravni odbor Saveta za štampu odlučio je da mišljenje o ovom slučaju zatraži od članova Komisije za žalbe.

U raspravi su učestvovali: Petar Jeremić, Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Nebojša Spaić, Vlado Mareš, Filip Švarm, Stojan Marković i Predrag Azdejković. Nebojša Spaić je ocenio da Kodeks nije povređen i da je list postupio sa dužnom pažnjom, proverio pre objavljivanja da li je obaveštena porodica, a o žrtvi samoubistva su pisali sa pijetetom. Petar Jeremić je istakao da su sve činjenice koje su navedene u tekstu relevantne za pokušaj da se objasni samoubistvo mlade devojke koje je potreslo ceo grad. Sasvim suprtonog mišljenja bila je Tamara Skrozza, koja je navela da je kazna koju je izrekao sud preterana, ali da „Novi glas komune“ jeste prekršio Kodeks. Ona je rekla da ne postoji javni interes da se spekuliše o motivima nečijeg samoubistva. Kako je objasnila, reč je o veoma osetiljivoj stvari i novinar nikako ne može znati zbog čega se to dogodilo, već samo da nagađa, čime se tekst svodi na palanačke priče. Takođe, objavljivanje delova iz oproštajnog pisma, istakla je Skrozza, jeste kršenje prava na privatnost, jer je to lična stvar. Ljiljana Smajlović smatrala je, međutim, da u objavljivanju pisma nema ničeg lošeg i da nema razloga da novinar ne pokuša da objasni zašto se devojka ubila. Predrag Azdejković i Stojan Marković naveli su da oproštajno pismo jeste neka vrsta obraćanja javnosti, a sličnog mišljenja bio je i Vlado Mareš, koji je rekao da novinar mora da poštuje znatiželju javnosti i da je u ovom tekstu pronađena mera između toga i poštovanja žrtve. Po oceni Boža Prelevića, sudska presuda je u skladu sa zakonom, mada je nejasno zašto je kazna toliko visoka. On je, međutim, ocenio da Kodeks novinara nije prekršen, objasnivši da privatnost jeste narušena, ali da se o tome ne može pisati drugačije. Prelević je rekao da je list hteo da ukaže na to da se devojka ubila zbog nemaštine i da nisu imali nikakvu lošu nameru, već naprotiv, čini se da to dožiivljavaju kao tragediju i tako je i opisuju. Filip Švarm je istakao da je tekst „na tankoj liniji“ između profesionalnog i neetičnog. Istina je da je pisano sa pijetetom, ali takođe, kako je rekao, nije se vodilo računa o porodici. Gorak ukus ostavlja i objavljivanje oproštajnog pisma, koje je verovatno dobijeno od policije, a kojim se ne otkriva nikakav kriminal ili nešto slično, zbog čega bi se moglo reči da postoji javni interes da se objavi. On je rekao da će, zbog svega toga, biti uzdržan.

Nakon rasprave, članovi Komisije odlučili su sa osam glasova „za“, jednim „protiv“ i jednim „uzdržanim“ da nije bilo povrede Kodeksa novinara Srbije.

Sednica je završena 19 sati.

Zapisnik vodila                                                                                            Predsedavajući

Gordana Novaković                                                                                     Stojan Marković