Zapisnik sa dvanaeste sednice Komisije za žalbe održane 25.10. 2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 13
25. 10.2012.
Beograd

ZAPISNIK

            Sa dvanaeste. sednice Komisije za žalbe održane 25.10. 2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisustvovali članovi Komisije: Filip Švarm, predsedavajući, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Ljiljana Smajlović i Predrag Azdejković.

Odsutni članovi Komisije: Slaviša Lekić i Nebojša Spaić

Dnevni red:

  • Razmatranje žalbe Božidara Mitrovića na na tekst objavljen u NIN-u
  • Razmatranje žalbe Danijela Jovanovića zbog fotografije objavljene u listu “Press”
  • Razmatranje žalbe Dimitrija Vojnova zbog odbijanja “Politike” da objavi odgovor
  • Dogovor o održavanju okruglog stola o iskustvima Komisije za žalbe

Predsedavajući Filip Švarm rekao je da je, po njegovoj oceni žalba Božidara Mitrovića na tekst koji je objavio NIN bespredmetna i da nema potrebe da se o njoj mnogo polemiše. Tamara Skrozza je ocenila da već prva tačka žalbe u kojoj se navodi da autor teksta nije ni bio na skupu sa kojeg izveštava jer ga nema na snimku, na osnovu čega podnosilac žalbe zaključuje da je tekst pisao neko drugi, diskvalifikuje i sve ostalo što je navedeno. Na predlog Filipa Švarma, članovi Komisije su jednoglasno, bez dalje rasprave, odlučili da odbace žalbu odnosno da NIN nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Otvarajući raspravu o žalbi Danijela Jovanovića zbog fotografije objavljene u listu “Press”, Filip Švarm je podsetio da je Komisija na prethodnoj sednici, odlučujući o žalbi autorke teksta, već saopštila da se nenavođenje izvora fotografije smatra kršenjem Kodeksa. Po njegovoj oceni, ovde je reč o izvesnoj zloupotrebi prava građana da se žale Komisiji, jer autorka teksta nezadovoljna prethodnom odlukom sada preko autora fotografije pokušava da dođe do odluke koja joj odgovara, odnosno da upotrebi Savet za svoj “privatni rat” sa “Presom”. Bez obzira na to, Komisija je razmotrila i u ovu žalbu. U toku rasprave u kojoj su učestvovali Zoran Ivošević, Božo Prelević, Tamara Skrozza, Stojan Matković i Petar Jeremić navedno je da je sporna fotografija objavljena na veb sajtu „ugradu.info“ bez imena autora, da vlasnik sajta, preko posrednika, ustupio fotografiju novinarki lista „Press“, koja nije znala ko je autor fotografije. Zbog svega ovoga, kako je ocenjeno, „Press“ jeste prekršio Kodeks, ali ne u odnosu na podnosioca žalbe, već time što nije naveo ime sajta sa kojeg je preuzeta fotografija. Pravo podosioca žalbe Danijela Jovanovića je, kako je istakao Božo Prelević, vezano za veb sajt, ali pošto to nije predmet žalbe, niti Komisija zna kakav je odnos, odnosno ugovor između autora i vlasnika sajta, Komisija može samo da zaključi da je Kodeks prekršen time što nije naveden izvor fotografije. Komisija je, posle rasprave, jednoglasno odlučila da je „Press“ prekršio Kodeks i naložila listu da objavi ovu odluku.

U toku rasprave o žalbi kolumniste „Politike“ Dimitrija Vojnova zbog odbijanja lista da objavi njegov odgovor na demanti Srđe Trifkovića koji se odnosi na tekst čiji je autor Vojnov, Ljiljana Smajlović je istakla da je „Politika“ imala obavezu da mu pruži šansu da odgovori i da se izbegaavanje da to učini ne može pravdati time što se navodno čeka izjašnjavanje „Politikinih“ advokata. Ona je istakla da se list izvinio Trifkoviću zbog teksta svog koumniste,  a da njemu nije omogućila da iznese svoj stav o tome. Filip Švarm i Zoran Ivošević istakli su, takođe, da nema nikakve potrebe da „Politika“ čeka izjašnjavanje advokata, jer ovo i nije pravno, nego etičko pitanje, Komisija, je, nakon rasprave, takođe jednoglasno odlučila da je „Politika“ prekršila Kodeks novinara Srbije. 

4. Članovi Komisije obavešteni su da okrugli sto o prvoj godini rada Komisije za žalbe neće, kako je planirano, biti održan 30. oktobra jer profesor Ivošević, koji je pripremio uvodno izlaganje, ima drugih neodložnih obaveza tog dana. Pošto je za narednih nekoliko dana zakazano više skupova koji se odnose na medije, dogovoreno je da se okrugli sto odloži za narednu nedelju. Posle kraćih konsultacija, odlučeno je da skup bude održan 7.11.2012. godine u 13 sati u Pres centru UNS-a, a da na skup budu pozvani novinari i urednici svih medija. Dogovoreno je i da na okruglom stolu obavezno govore Filip Švarm, Zoran Ivošević i Božo Prelević, a da prisustvuju svi članovi Komisije.      

Sednica je završena u 18.50. sati

                       Zapisnik vodila:                                                          Predsedavajući Komisiji

                     Gordana Novaković,                                                             Filip Švarm

           generalna sekretarka Saveta za štampu