Zapisnik sa jedanaeste sednice Komisije za žalbe održane 27.9.2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 12
27.9.2012.
Beograd

ZAPISNIK

            Sa jedanaeste sednice Komisije za žalbe održane 27.9.2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Prisustvovali članovi Komisije: Filip Švarm, predsedavajući, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević i Tamara Skrozza.

Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović, Slaviša Lekić i Predrag Azdejković

Dnevni red:

  • Razmatranje žalbe Ljiljane Kostić na tekst objavljen u listu „Press“
  • Razmatranje žalbe Dragane Čabarkape na „Večernje novosti“
  • Analiza dosadašnjeg rada i odluka Komisije

Na početku sednice generalna sekretarka je obavestila članove Komisije, da uprkos obećanjama, norveški donator nije od septembra produžio finansiranje Saveta, već da bi procedura dobijanja nove donacije mogla da potraje mesec ili dva. Savet za to vreme neće moći da isplaćuje honorare članovima Komsije za žalbe, ali se očekuje da će problem biti uskoro prevaziđen.

Članovi komisije razmotrili su žalbu Ljiljane Kostić koja je smatrala da je dnevni list „Press“ objavio tekst čiji su znatni delovi preuzeti iz njenog teksta objavljenog na veb portalu „Ugradu.info“. U odgovoru redakcije, osnosno autorke teksta navedno je, izmedju ostalog, da je tekst napisan na osnovu snimka razgovora dobijenog, uz saglasnost aktera priče, od kolege iz valjevskog lista „Napred“. Generalna sekretarka obavestila je članove Komisije da joj je kolega Slobodan Ćirić iz lista „Napred“ to potvrdio u telefonskom razgovoru. U tekstu žalbe navedeno je da je „Press“ neovlašćeno objavio i fotografiju uz taj tekst, ali kako fotografiju nije snimila autorka teksta koja je podnela žalbu, generalna sekretarka je rekla da bi žalbu morao da podnese sam autor, što su članovi Komisije prihvatili, mada je više njih istaklo da je „Press“ imao obavezu da navede izvor, odnosno autora fotografije.

U toku rasprave o žalbi, Filip Švarm i Tamara Skrozza naveli su da ima delova teksta koji su isti ili vrlo slični, ali da je to verovatno rezultat toga što su akteri priče govorili iste stvari, kao i da su se ovom temom bavili i drugi mediji. Petar Jeremić je rakao da u tekstu objavljenom u „Pressu“ ima detalja kojih nema u tekstu Ljiljane Kostić. Komisija je, nakon rasprave, jednoglasno odlučila da se ne može utvrditi da je „Press“ povredio odredbe o zaštiti autorstva, odnosno da nema kršenja Kodeksa novinara Srbije.

2.  Razmatrajući žalbu Dragane Čabarkape, članovi Komsije su se, pratkično bez rasprave, saglasili da su „Novosti“ prekršile Kodeks tim što nisu objavile odgovor predsednice Sindikata na tekst u kojem se iznose negativne ocene o njegovom radu. Filip Švarm je takođe rekao da su „Novosti“ postupile suprotno pravilima profesije i time što su objavile tekst durgog sindikata koji je zapravo reagovanje na saopštenje sindikata koji predvodi Dragana Čabarkapa, a da prethodno nije objavljeno samo to saopštenje. Komisija je jednoglasno odlučila da su „Novosti“ prekršile Kodeks i to odredbe koje je podnosilac žalbe naveo u žalbi.

3. Predsedavajući Filip Švarm predlžio je da članovi Komisija, umesto da na tekućoj sednici analiziraju njen dosadašnji rad, svoja zapažanja podele sa javnošću. On je predložio da se organizuje okrugli sto na koji bi bili pozvani predstavnici medija, profesori novinarstva, stručnjaci za medijsko pravo i ostali zainteresovani za teme kojima se bavi Savet za štampu. Članovi Komisije će tom prilikom izneti svoje ocene i dileme sa kojima su se suočavali prilikom odlučivanja. Petar Jeremić je rekao da bi okrugli sto mogao da bude organizovan u Pres centru Udruženja novinara Srbije, a uz saglasnost svih prisutnih, dogovoreno je da to bude 29. Oktobra. Za uvodničara okruglog stola određen je, na predlog predsedavajućeg,  Zoran Ivošević,  koji bi trebalo da pripremi analizu dosadašnjeg rada Komisije. Takođe je dogovoreno da jedan od govornika bude i Božo Prelević koji bi trebalo da pripremi izlaganje o tome na koji način rad Saveta za štampu može da smanji broj sudskih sporova i zbog čega je to korisno i za medije i za podnosioce žale. Pripremnjene materijale dostaviće generalnom sekretaru, koji će ga poslati ostalim članovima Komisije za žalbe. Dogovoreno je i da će Komisija u toku oktobra, ukoliko bude potrebno održati još jedan sastanak vezan za održavanje okruglog stola.

Sednica je završena u 18.30. sati

                    Zapisnik vodila:                                                                          Predsedavajući Komisiji

                   Gordana Novaković,                                                                             Filip Švarm

      generalna sekretarka Saveta za štampu