Zapisnik sa šeste sednice Komisije za žalbe održane 29.3.2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.7
29.3. 2012.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa šeste sednice Komisije za žalbe održane 29.3.2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Miljenko Dereta, Ljiljana Smajlović, predsedavajuća, Petar Jeremić, Aleksandar Đivuljskij, Stojan Marković, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza i Filip Švarm i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

Odsutni članovi Komisije: Nebojša Spaić i Slaviša Lekić

Dnevni red:

  • Razmatranje predloga Narodne banke Srbije da se žalba koju su podneli na teksove objavljenje u listu „Press” razmatra po skraćenoj proceduri
  • Razmatranje žalbe Gej lezbejskog info centra na tekst objavljen u listu „Press”
  • Razno

1. Generalna sekretarka je obavestila članove Komisije da NBS predlaže Komisiji da njihovu žalbu na seriju tekstova objavljenih u „Pressu” razmatra po skraćenom postupuku, na osnovu člana 8. Poslovnika op radu Komisije za žalbe. Ona je rekla da smatra kako ne postoji osnov za skraćeni postupak koji je inače predviđen za slučajeve očiglednog kršenja Poslovnika. Petar Jeremić je naveo da je NBS pre tri nedelje najavila da je podnela žalbu, da bi, posle tolikog zakašnjenja u dostvaljanju, tražila skraćeni postupak, dok je Tamara Skrozza naglasila da NBS ovim zahtevom zapravo prejudicira odluku Komisije o tome da li je bilo kršenja Kodeksa unapred ističući da je ono očigledno. Komisija je, zato, jednoglasno odlučila da se ova žalba razmatra po redovnoj proceduri, odnosno da se najpre zatraži odgovor redakcije.

2. Članovi Komisije najpre su, na predlog generalne sekretarke, jednoglasno odlučili da GLIC jeste ovlašćeni podnosilac žalbe, budući da Poslovnikom nije precizno rešena situacija u kojoj je tekstom povređena cela manjinska grupa, a ne pojedinac koji bi trebalo da se saglasi sa tim da neko u njegovo ime podnese žalbu. U raspravi o samoj žalbi na tekst “Mengele sa Oksforda: Lekarima dozvola da ubijaju decu” učestvovali su Tamara Skrozza, Filip Švarm,

Miljenko Dereta, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij i Petar Jeremić, koji su svi istakli da je spornim tekstom jeste prekršen Kodeks nivinara jer je diskiminisana čitava gej populacija time što se u isti kontekst stavljaju “bizarnosti” kao što su ubijanje novorođene dece koja imaju smetnje u razvoju, političko organizovanje pedofila sa gej brakovima, njihovim pravom da usvajaju decu i operacijama promene pola. Autor teksta, kako je naveo Filip Švarm, zapravo govori da se “onaj ko se zalaže za gej brakove, zalaže i za ubijanje dece”, dok je Aleksandar Đivuljskij istakao da takav “kafanski pristup, mešanja  baba i žaba” novinar ne sme da dozvoli i mora da smisli bolji način da zagolica maštu čitalaca. Petar Jeremić je istakao da je tekstom povređen ne samo odeljak IV, stav 4. Kodeksa novinara (kako je GLIC naveo u žalbi) već i odlejak III, tačka 5 koji propisuje obavezu novinara da “poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece, žrtava zločina, osoba sa hendikepom i drugih ugroženih grupa”.

Ljiljana Smajlović smatrala je, međutim, da nema povrede Kodeksa, odnosno da je reč o primitivizmu i prostakluku, a ne o ozbiljnijem ogrešenju o etičke norme. Ona je upozorila da bi potencijalno moglo biti veoma opasno da se nešto tumači na osnovu konteksta, a ne onoga što je stvarno napisano. Sličan stav izneo je i Božo Prelević (koji je kasnije došao na sednicu), navodeći da u tekstu ne vidi elemente diskriminacije, niti da smatra da ovakav tekst može da izazove nasilje nad pripadnicima gej populacije.

Komisija je posle rasprave, većinom glasova odlučila da je Kodeks prekršen i naložila listu “Press” da objavi ovu odluku.

3.Pošto je Miljenko Dereta prethodno dopisom obavestio članove komisije da zbog toga što je odlučio da se politički angažuje i pošto očekuje da će posle izbora 6. maja biti poslanik, ne može više da bude predstavnik civilnog društva u Komisiji. Komisija je odlučila da Dereta ostane član Komisije do izbora novog. Generalna sekretrarka rekla je da je UO Saveta već doneo odluku o raspisivanju konkursa koji će biti objavljen prve nedelje aprila. Konkurs mora biti otvoren 30 dana, pa se izbor novog člana očekuje polovinom maja.

Sednica je završena u 18.45. sati

                Zapisnik vodila:                                                                       Predsedavajuća:

             Gordana Novaković,                                                                  Ljiljana Smajlović

generalna sekretarka Saveta za štampu