Zapisnik sa pete sednice Komisije za žalbe održane 23.2.2012.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br.6
23.2. 2012.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa pete sednice Komisije za žalbe održane 23.2.2012. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Miljenko Dereta, Ljiljana Smajlović, predsedavajuća, Petar Jeremić, Aleksandar Đivuljskij, Stojan Marković, Nebojša Spaić, Zoran Ivošević, Slaviša Lekić, Tamara Skrozza i Filip Švarm i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

Odsutni članovi Komisije: Božo Prelević

Dnevni red:

  • Razmatranje žalbe Sretena Ugričića na tekst objavljen u listu „Press“
  • Razmatranje žalbe Viktimološkog društva Srbije na fotografiju objavljenu u listu „Večernje novosti”

1. Na osnovu, na prethodnoj sednici dogovorenog, pravila da predsedavajući sednice i generalni sekretar predlože Komisiji odluku, generalna sekretarka je obavestila članove Komisije da je njihov predlog u slučaju žalbe Sretena Ugričića da odluka bude da je “Press” prekršio Kodeks novinara Srbije. Ovakva odluka predložena je jer je “Press” u naslovu “Upravnik Narodne biblioteka podržao atentat na Borisa Tadića” izneo kao činjenicu nešto što je vrednosni sud redakcije i što nije ničim potkrepljeno u tektu ispod takvog naslova.

Nebojša Spaić istakao je da je reč o flagrantnom kršenju Kodeksa novinara, dok je Aleksandar Đivuljskij naveo da se kao činjenica predstavljeno nešto što je sud do koga se došlo induktivnim zaključivanjem. Ljiljana Smajlović rekla je da smatra da je Kodeks prekršen po dva osnova – time što naslov ne odgovara sadržaju teksta i time što se u tekstu ne pravi “razlika između činjenica koje se prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja”.

Zoran Ivošević je, međutim, istakao da Ugričić poptisivanjem saopštenja Foruma pisaca zapravo podržao stav Andreja Nikolaidisa da je u dvorani Borik trebalo da eksplodira bomba “i da stadaju svi koju su bili tamo, odnosno oko 2000 ljudi”. “Sloboda izražavanja je ograničena. Pravo na život je jače od nje. A Nikolaidis je ušao u patologiju slobode govora”, rekao je Ivošević. On je istakao i da Ugričić sam priznao da je prilikom potpisivanja saopštenja bio neobazriv, a da je kao državni službenik morao da vodi računa šta radi.

Miljenko Dereta je rekao da se tekstom koji je potpisao Forum pisaca traži samo da prestane hajka na Nikolaidisa i da se objavi ceo njegov tekst a ne samo jedna rečenica koja je izvučena iz konteksta. “Ako je Ugričić time podržao atentat na Tadića, onda bi svi potpisinci morali da odgovaraju za to krivično delo”, naveo je Dereta. Ljiljana Smajlović je rekla da sve što je Ivošević naveo mogu biti razlozi za smenu Ugričića, ali da Komisija ne raspravlja o tome, dok je Spaić podsetio da je suština da naslov ne odgovara tekstu i da se njime kao činjenica saopštava zaključak šta bi neko bio spreman da uradi.

Komisija je, nakon rasprave, jednoglasno odlučila da je “Press” prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila listu da objavi tu odluku.

2. Generalna sekretarka obavestila je članove Komisije, da predsedvajuća Ljiljana Smajlović i ona smatraju da objavljivanjem sporne fotografije u “Novostima” građanka uz čiju saglasnost se žalilo Viktimološko društvo nije mogla biti povređena, ali da list nije naveo da je reč o arhivskoj fotografiji, što je obaveza po Kodeksu. Lica žena na fotografiji iz zatvora koja je snimljena pre nekoliko godina i u drugom kontektu, zatamnjena su u skladu sa zakonom i malo je verovatno da bi ih iko mogao prepoznati, rekao je Filip Švarm. Sličan stav imali su i ostali članovi Komisije, ali je Zoran Ivošević rekao da po zakonu lik mora da se zamuti tako na de može da se prepozna, ali da osoba može da se prepozna i po ušima koje na ovoj fotografiji nisu “zamagljene”.

Komisija je na kraju jendoglasno odlučila da je povrede Kodeksa novinara nije bilo, ali da u obrazloženju odluke treba da stoji i preporuka redakcijama da kada objavljuju arhivske fotografije vode računa o kontekstu i da obavezno naznače da je reč o arhivskoj fotografiji.

Sednica je završena u 19.50. sati

                 Zapisnik vodila:                                                                   Predsedavajuća:

            Gordana Novaković,                                                               Ljiljana Smajlović

generalna sekretarka Saveta za štampu