Zapisnik sa druge sednice Komisije za žalbe održane 29.10.2011.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br. 2
29.10.2011.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa druge redovne sednice Komisije za žalbe održane 29.10.2011. sa početkom u 18 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Miljenko Dereta, Ljiljana Smajlović, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Nebojša Spaić, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm i Tamara Skrozza i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sednice.

Odsutni članovi Komisije: Slaviša Lekić.

Dnevni red:

  • Usvajanje zapisnika sa prve sednice
  • Razmatranje žalbe Tomice Milosavljevića na tekst objavljen u NIN-u.

Na početku sednice, Nebojša Spaić predložio je da Komisija ponovo razmotri i preispita svoju odluku da je dnevni list „Press“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije objavljivanjem teksta „Lekar mučio ženu i njenog ljubavnika“, Spaić je naveo da nije prisustvovao sednici na kojoj je ovaj slučaj razmatran i zamolio da se pronađe način da se o njemu ponovo odlučuje, jer ima argumente da je „odluka komisije pogrešna“. Ostali članovi komisije odbili su ovaj predlog, uz obrazloženje da je odluka već doneta i da to ne može biti predmet nove rasprave.

Nakon toga, usvojen je zapisnik sa prethodne sednice i otvorena rasprava o žalbi na tekst „Vlast štiti bivšeg ministra“ koji je objavio nedeljnik NIN. Iz rasprave i odlučivanja o ovoj tačni dnevnog reda, na sopstveni predlog, koji su prihvatili i ostali članovi Komisije izuzet je član Komisije za žalbe Nebojša Spaić, koji je istovremeno i glavni i odgovorni urednik NIN-a. Uz konstataciju da ovakav slučaj nije predviđen Poslovnikom o radu Komisije za žalbe, na predlog Ljiljane Smajlović, Komisija je prihvatila da se Upravnom odboru predloži odgovarajuća izmena Poslovnika.

U debati o žalbi učestvovali su: Ljiljana Smajlović, Tamara Skrozza, Zoran Ivošević i Božo Prelević. Svi oni su naveli da po njihovoj oceni, povrede Novinarskog kodeksa nije bilo, nakon čega je Komisija jednoglasno donela odluku da se podneta žalba odbija.

Sednica je završena u 19.30. sati

                 Zapisnik vodila:

              Gordana Novaković,

generalna sekretarka Saveta za štampu