Zapisnik sa prve sednice Komisije za žalbe održane 27.9.2011.SAVET ZA ŠTAMPU
Komisija za žalbe
Br: 1
27.9.2011.godine
Beograd

ZAPISNIK

            Sa prve redovne sednice Komisije za žalbe održane 27.9.2011. sa početkom u 15 sati, u prostorijama Saveta za štampu.

            Sednici su prisustvovali članovi Komisije: Miljenko Dereta, Petar Jeremić, Stojan Marković, Aleksandar Đivuljskij, Božo Prelević, Zoran Ivošević, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Slaviša Lekić i generalna sekretarka Saveta Gordana Novaković, sazivač sedice.

            Odsutni članovi Komisije: Ljiljana Smajlović i Nebojša Spaić.

Dnevni red:

  • Razmatranje pristiglih žalbi
  • Dogovor o daljem radu

Na početku sednice Petar Jeremić, koji je i član UO Saveta za štampu upoznao je članove Komisije sa aktivnostima Saveta u proteklih meseci, kao i sa izborom generalnog sekretara Saveta.

1. Generalna sekretarka je članove Komisije obavestila da su za desetak dana, koliko prima žalbe, dostavljena dva prigovora, koji su podneli Dragoslav Veljković i NVO Žene protiv nasilja, uz saglasnost Ranke Koprivice, koja je oštećena objavljivanjem spornog teksta u listu „Pres“.

                Posle kraće rasprave, Komisija je, na predlog Bože Prelevića, jednoglasno odlučila da se Dragoslav Veljković obavesti da njegov zahtev da se preventivno zabrani objavljivanje teksta u „Politikinom“ dodatku „Potrošač“, ne može biti ispunjen jer izlazi iz okvira delokruga nadležnosti Saveta.

            U slučaju žalbe na pisanje „Presa“, generalna sekretarka je obavestila Komisiju da je žalba upućena glavnom i odgovornom uredniku i da se u roku od nedelju dana očekuje njegov odgovor. Na predlog Tamare Skrozze, Komisija je jednoglasno odlučila da generalna sekretarka odmah po isteku ovog roka, članovima Komisije dostavi predlog odluke o kojem će se oni izjasniti pisanim putem (mejlom).

2. Komisija je jednoglasno odlučila da se redovne sednice ubuduće održavaju svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, u 18 sati, o čemu će njene članove generalna sekretarka obaveštavati sedam dana ranije. Komisija je prihvatila predlog Miljenka Derete da se, ukoliko je reč o slučaju koji zahteva brzo reagovanje, Komisija odmah obavesti i po potrebi sastane, kako bi se odluka što pre donela.

Članovi Komisije raspravljali su i o tome da li je uvek neophodno da podnosilac žalbe obezbedi saglasnost onoga na koga se tekst odnosi i da li nevladine organizacije mogu nastupati u ime manjinskih zajednica. Zaključeno je da će Komisija o ovome odlučivati od u zavisnosti od društvenog značaja slučaja.

Sednica je završena u 15.45 sati

                Zapisnik vodila

             Gordana Novaković,

Generalna sekretarka Saveta za štampu