Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

City radio protiv portala Gradski portal 018

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
City radio
Gradski portal 018
Internet
27.07.2016.

Nikola Panić, predsednik UG BUM018 je u tekstu objavljenom na portalu http://gradskiportal018.rs/2016/07/27/nisko-kulturocityvanje/, 27. jula 2016. , pod naslovom "Niško kulturo(CITY)vanje!" izneo čitav niz neistina i proizvoljnih insinuacija uperenih protiv CITY radija iz Niša kao osnivača tri medija, radio stanice i dva portala.

Tekst, nastao kao nezadovoljna reakcija osnivača portala na rezultate konkursa Ministarstva za kulturu i informisanje, najpre je objavljen na društvenoj mreži Fejsbuk a potom i na portalu, i odslikava do koje mere autor nije upoznat sa važećim setom zakona, ali to nije predmet ove žalbe.

Želeći da insinuacije da su projekti koje smo poslali na sasvim zakonit način, odobreni od strane komisije za sufinansiranje ne zbog kvaliteta već zbog toga što smo “bukači”, galamdžije i samoproklamovani borci za nezavisne medije, a ne oni koj i imaju dobar šer, veliku slušanost, redovan program i kvalitetne i valjane projekte" gospodin Panić je na najdirektniji način, ne samo iznova demonstrirao elementarno nepoznavanje posla kojim se bavi i zakona, već je javno ugrozio i do dana današnjeg besprekoran ugled City radija i svih zaposlenih koji na njemu rade.

Najtežu neistinu koju Panić poteže kao argument nekakve "nameštaljke" kada su u pitanju projekti koje su različite mnogočlane komisije po različitim pozivima Ministarstva odobravale medijima čiji je osnivač Radio CITY O.D., jeste tvrdnja da portal klikNI kome su po jednom pozivu opredeljena sredstva - ne postoji. Da je to neistina mogao je lako da shvati i sam da je poštujući Kodeks (za koji sam opet sigurna da mu je potpuno strani dokument) tražio komentar druge strane. Portal klikNI je registrovan u skladu sa zakonom i upisan u Registar medija pod rednim brojem IN000276 od 04.08.2015., aktivan je i dostupan na domenima klikNI.me, klikNI.rs, klikNI.co.rs i klikNI.org.rs. Print skrin neaktivnog sajta koji je Panić upotrebio da bi insinuaciju i laž učinio istinom nastao je u trenutku kratkotrajnog tehničkog problema sa serverom kod ovlašćenog provajdera, ali je i u tom trenutku sajt bio dostupan na ostala tri domena što bi i sam saznao da je u duhu etike i Kodeksa, pozvao ili pisanim putem uputio pitanje redakciji a što nije uradio. Sve u svemu, smatram da je ovim tekstom Gradski portal BUM018 prekršio sledeće tačke Kodeksa novinara Srbije: Istinitost izveštavanja (tačke 4. i 5.), Novinarska pažnja (tačka 3.), autor je svesno prećutao činjenicu da su pored projekata medija čiji je osnivač Radio City komisije na ovim konkursima odobrile sufinansiranje i projektima sledećih medija i produkcija iz Niša: Banker radio (400 000), Banker TV (1 500 000), Južne vesti (1.000 000), TDI Seven (500 000), City marketing centar (500 000), NIVEBIA d.o.o. (500 000) , Media i reform centra (896.550), agencije Synopsis (500 000), Optimistic Fim (500 000), Kada se tome doda i finansijska podrška koju u tekstu pominje njegovom mediju, Bum 018 (500.000) jasno je da je potpuno neistinita tvrdnja da sem tri medija osnivača Radio City, radija, portala City online i portala KlikNI nijedan radio ili televizija nisu podržani. ( "Da li je moguće da samo jedan medij dobije tolika sredstva u tri različita konkursa, a da se nijedan drugi radio ili televizija iz Niša ne podrže, makar i sa minimalnim iznosom").

Smatram da je prekršena i tačka 4. iz ovog člana a koja se odnosi na svesnost novinara od opasnosti od diskriminacije zasnovane na etničkoj pripadnosti. U želji da potkrepi sopstvene insinuacije da nam je novac na konkursu za informisanje na jezicima manjina takođe dodeljen tek tako od strane stručne komisije, Panić u tekstu navodi najpre potpuno proizvoljan i netačan broj pripadnika goranske etničke zajednice a potom pravi poređenje zasnovano na njihovoj brojnosti u odnosu na pripadnike druge brojnije etničke zajednice u gradu a ne i na njihovoj kulturološkoj važnosti i ulozi u društvenom životu grada. Autor je naime nesvestan da je u demokratskim društvima uloga većine (pa i kada je reč o "većinskim" medijima) upravo u tome da podrže i one brojčano najmanje a pogotovo one asimilaciji sklone manjinske grupe, da im pomognu da ostvare javni interes i omoguće da se autohtoni govor, jezik i muzika po prvi put nađu u etru i na sajtu. Goranci iz Niša su sa radošću učestvovali u dizajniranju ovog projekta i ružna je poruka autora teksta da su zato što su brojčano manji i manje značajni, a medijski sadržaji o njima manje vredni.

Mi ne sporimo nikome pravo na drugačije mišljenje naročito kada je reč o projektnom sufinansiranju medija. I sami smo veoma kritični kada je primena zakona u toj oblasti u pitanju, pa čak i kada je reč o ovom poslednjem konkursu, na kome je lep broj naših projekata ocenjen kao kvalitetan. Ovaj tekst koji potpisuje Nikola Panić na portalu http://gradskiportal018.rs to nije, već je isključivo maliciozni napad na ugled City radija. U tom smislu, molimo Savet da upotrebi svoja ovlašćenja i reaguje.

U prilogu žalbe šaljemo rešenje o upisu u registar medija za portal KlikNI i print skrin teksta objavljenog na portalu kao i onoga što je Panić pre izbacivanja na portal delio putem Fejsbuka (to je u međuvremenu izbrisao).

Hvala na pažnji.

Ivana Petrović, suvlasnica Radija City OD Niš (m.broj. 17036963)

Odgovor u prilogu

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2016. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Niško kulturo (CITY)vanje!”, objavljenim 27.jula 2016. godine, Gradski portal 018  prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije.


OBRAZLOŽENJE

Ivana Petrović, suvlasnica Radija City o.d. podnela je žalbu Savetu za štampu, tvrdeći da sporni tekst sadrži niz neistina i proizvoljnih insinuacija protiv privrednog društva koje je osnivač radio stanice i dva portala. Tekst je, po njenom mišljenju, reagovanje nezadovoljnog vlasnika Gradskog portala 018 na rezultate konkursa Ministartsva kulture i informisanja i njime se insinuira da je Radio City sredstva dobio zato što su “bukači”, “galamdžije” i “samoproklamovani borci za slobodu medija”, a ne zato što imaju kvalitetan program i dobre projekte. Između ostalog, kako tvdi podnosilac žalbe, u tekstu su iznete neistine da jedan od portala koji je dobio novac “KlikNI” ni ne postoji, (za šta je upotrebljen print skrin neaktivnog portala, dok nije radio zbog tehničkih problema), kao i da nijedna druga radio ili televizijska stanica iz Niša nije dobila novac na konkursu. Podnosilac žalbe smatra  da su prekršene i odredbe Kodeksa o zabrani diskriminacije, time što je autor teksta ukazao da je Bum Radio 018 dobio tek nešto više novca za informisanje Roma kojih ima oko 20 hiljada, od City radija koji će informisati “oko trista” Goranaca, koliko ih živi u Nišu.

U odgovoru na žalbu, Nikola Panić, vlasnik Gradskog portal 018 naveo je da je pisao o temi koja je od javnog interesa i koja zaslužuje javnu i medijsku raspravu, te da je u spornom tekstu izneo svoje mišljenje o rezultatima konkursa. Kad je reč o tvrnjama da “KlikNI” ne postoji, nije tvdio da pravno ne postoji, nego da je tehnički nedostupan, tako da potvda o registraciji medija koju je dostavio podnosilac žalbe ne demantuje njegove tvrdnje. On je naveo da ne smatra da su prekršene ni odredbe o zabrani diskriminacije, te da su sve informacije iznete po pravilima novinarske profesije i u skladu sa dužnom novinarskom pažnjom. Panić je istakao da je tekst u međuvremenu uklonjen sa portala, da bi se izbeglo “stvaranje negativne kolegijalne atmosfere”, ali da i dalje stoji iza iznetih činjenica.

Po oceni članova Komisije, u tekstu je izneta netačna tvrdnja da nijedna druga televizijska i radio stanica iz Niša nije, ni sa minimalnim iznosom, podržana na konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Naprotiv, čak i sam  autor u istom tekstu navodi da je Bum Radio 018 dobio 500 hiljada dinara za projekat “Romski dnevnik”. Komisija zbog toga smatra da je prekršena odredba Kodeksa koja se odnosi na obavezu tačnog, potpunog i objektivnog izveštavanja.

Članovi Komisije zaključili su da podnosilac žalbe nije imao osnova da se žali na diskriminaciju Goranaca, budući da nije lično oštećen objavljenim sadržajem, ali ukazuju da to da je prebrojavanje naconalnih manjina i ocenjivanje da li im nešto pripada u zavisnosti od toga koliko ih ima u osnovi diskriminatoran stav i mediji bi morali da izbegavaju da na takav način pišu.

Upotrebu termina “galamdžija” i “bukač” Komisija ne smatra povredom Kodeksa, odnosno uvedom, koja bi izlazila iz okvira prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

Zbog svega toga, Komisija je sa deset glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da je Gradski portal 018 prekršio Kodeks novinara i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 31.8.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković