Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Zorana Mihajlović protiv dnevnog lista Kurir

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Zorana Mihajlović
Kurir
Štampano izdanje
14.06.2016.

Poštovani,

Obraćam Vam se kao instituciji koja jedina u Srbiji ocenjuje da li se mediji u svom radu pridržavaju Kodeksa novinara, da ocenite da li je dnevnik list Kurir u tekstovima koji su objavili o meni prekršio novinarski kodeks.

Ovo su tekstovi koje je Kurir objavio za koje tražim Vašu ocenu da li je prekršen Kodeks novinara:

• 14. Jun 2016. godine, naslovna strana i strane 2 i 3

Bahata ministarka

Odakle ti, bre pare! Zorana ima zlatan sat od 20.000 evra

• 15. Jun 2016. godine, naslovna strana i strane 2 i 3

Zorana u panici

Laže i krije odakle joj zlatan sat

• 16. Jun 2016. godine, naslovna strana i strane 6 i 7

Afera “Zlatni sat”, nova ministarkina brljotina

Zorana, lažeš ko pas!

Obrazloženje:

Dnevni list “Kurir” počeo je od 9. juna svakog dana na naslovnoj strani da objavljuje tekstove o tome kako sam, kako navode, “na mufte” htela da legalizujem svoj stan. Kako i pored svih pruženih informacija, kao da sam kupila stan koji u zgradi koja je imala građevinsku, ali ne i upotrebnu dozvolu jer investitor nije završio radove do kraja, da sam zahtev za legalizaciju podnela po zakonu i u vreme dok nisam vodila ovaj resor, kao i da nisam ozakonila stan po novom zakonu, Kurir je nastavio za izošenjem neistina i insinuacija…

Kompletna žalba u prilogu

Odgovor u prilogu

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Petar Jeremić,Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Vladimir Radomirović i Ivana Stjelja, na sednici održanoj 28.7. 2016. godine, jednoglasno, donosi


ODLUKU

Tekstovima “Odakle ti, bre pare! Zorana ima zlatan sat od 20.000 evra”, “Laže i krije odakle joj zlatan sat” i “Zorana, lažeš kao pas”, objavljenim 14, 15 i 16. juna 2016. godine, dnevni list “Kurir” prekršio je tačke 2 i 4 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komenatra, pretpostavki i nagađanja, kao i da, kada je neophodno, konsultuju što više izvora i omoguće im da iznesu svoj stav.

Naslovom teksta “Zorana, lažeš kao pas”, prekršena je i tačka 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da neguje etiku i kulturu javne reči.

Nalaže se dnevnim listu “Kurir” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade Srbije i ministarka građevine, saobraćaja i infraktrukture u tehničkom mandate, podnela je žalbu Savetu za štampu zbog tri teksta u kojima su list bavi vrednošću njenog sata, koji, po proceni redakcije, vredi oko 20 hiljada evra. Ona je navela da je “Kurir” prethodno pisao o njenom stanu, koji je “na mufte htela da legalizuje”, i čak objavio i adresu, zbog čega je intervenisao i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. “Kurir” nakon toga počinje da piše o vrednom satu, koji nije prijavila Agenciji za borbu protiv korupcije. Agenciji je, kako je navela u žalbi, zbog toga, dostavila stručnu procenu juvelira, u kojoj je navedeno da je reč o “pozlati” , a ne o zlatnom satu i da je ukrašen štrasom, a ne “safirnim kristalima”. Procenjena vrednost je između 350 i 450 američkih dolara. “Glavnom uredniku “Kurira” ponuđeno je da uzme sat i sam ga odnese na procenu. “Kurir” je, međutim, u narednom tekstu optužio ministarku Mihajlović da je podmetnula lažni sat, koji, po njima vredi oko pet hiljada dolara, a do čega su došli na osnovu pitanja i odgovora na nekom forumu. “Znam da kao državni funkcioner i te kako treba da budem podložna kritici javnosti i medija koji ocenjuju moj rad i rezultate. Zato se i trudim i uvek ću se truditi da na najodgovorniji način vršim poverenu funkciju”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

U odgvoru na žalbu, Ivana Slović Krčedinac, direktorka “Adria Media group” istakla je da  postoji nesporan javni interes da se izveštava o proveri (ne) prijavljene imovine ministarke. Redakcija “Kurira” se javno izvinila zbog objavljivanja adrese, navela je i podsetila na sličan slučaj kada je “Politika” objavila adresu Aleksandra Rodića, a Savet za štampu ocenio da je greška otklonjena izvinjenjem. Kad je reč o vrednosti sata, žalba je potpuno neosnovana, jer se u proceni koja je dostavljena Komisiji navodi da je vrednost sata na tržištu polovnih satova između 350 i 450 dolara, pa prema tome nije reč o stvarnoj vrednosti.U odgovoru na žalbu se navodi i da su novinari “Kurira” postupili sa dužnom novinrskom pažnjom i u skladu sa pravilima struke, a da su pre objavljivanja ministarki poslali pitanja, i objavili njene odgovore u integralnom tekstu iako su “obilovali uvredljivim i neproverenim informacijama”.

Komisija nije razmatrala tekstove u vezi sa legalizacijom stana, niti se bavila sporom zbog objavljivanja adrese, budući da to nije ni bilo predmet žalbe, ali je uzela u obzir kontekst u kojem su objavljena tri sporna teksta koja su dostavljena uz žalbu, tačnije da je list već bio u nekoj vrsti sukoba sa ministarkom. Članovi Komisije smatraju da svakako postoji javni interes da se izveštava o imovini državnih funkcionera, kao i da se kritički ukazuje na njihov rad i ponašanje, ali da je u ovom slučaju pređena granica do koje mediji imaju pravo na kritiku. Ovo nije prvi put da se funkcioneri u Srbiji “prozivaju” zbog navodnih basnoslovnih vrednosti satova koje imaju, a koje “Kurir”, čini se, procenjuje samo na osnovu fotografija. Ovoga puta nisu ponuđeni nikakvi dokazi da sat stvarno vredi 20 hiljada evra, a obrazloženje da se procena juvelira odnosi na polovan sat nije prihvatljivo, jer se čini malo verovatnim da novi sat košta 20 hiljada evra, a isti takav polovan 400 dolara. List takođe uopšte nije uvažio dostavljene dokaze “druge” strane, već je, naprotiv, optužio da laže, odnosno da je “podmetnula” drugi sat, za šta takođe ne nudi nikakve prihvatljive dokaze. Tvrdnjom iznetom u naslovu teksta “da laže kao pas” “Kurir” je, po oceni Komisije, prekršio i odredbu Kodeksa koje novinara obavezuje na poštovanje etike i kulture javne reči.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je “Kurir” prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 28.7.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković