Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Petar Jeremić protiv dnevnog lista Srpski telegraf

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Petar Jeremić
Srpski telegraf
Štampano izdanje
05.04.2016.

Savet za štampu

Komisija za žalbe

Poštovani,

Na osnovu člana 3, stav 6 Poslovnika o radu Komisije za žalbe, podnosim žalbu na tekstove objavljene u dnevnom listu „Srpski telegraf“ i to:

„Uhapšen muž ubijene pevačice! Na saslušanju nije ni suzu pustio! Hladan kao špricer na pitanja o ubistvu“ od 5. aprila 2016. godine

„Sve laži muža ubijene Jelene“ od 18. aprila 2016. godine

„Hapse celu porodicu Marjanović!; Hapse sve Marjanoviće!?“ od 22. aprila 2016. godine

Ovo su samo neki od primera u kojima su, po mom mišljenju, prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije, koji se u slučaju ubistva Jelene Marjanović krši gotovo svakodnevno.

U tekstovima se, nekad direktno a nekad indirektno, sugeriše da su za Jeleninu smrt odgovorni članovi porodice, čime je prekršena tačka 3 poglavlja IV koja propisuje da se ne sme kršiti pretpostavka nevinosti.

Takođe, smatram da su prekršene i odredbe 1,2 i 5 Poglavlja I, koje se tiču istinitosti izveštavanja, predstavljanja pretpostavki kao činjenica i neosnovaih optužbi.

U gotovo svim tekstovima mediji se pozivaju na anonimne izvore, čije se zloupotreba propisuje tačkom 3 Poglavlja VI Kodeksa novinara Srbije.

Takođe, smatram i da su prekršene tačke 1, 2 i 3 Poglavlja VII koje propisuju poštovanje prava na privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima se piše, prenošenje spekulacija i nedovoljno proverljivih stavova u izveštavanju o nesrećama u kojima ima žrtava, kao i obavezu novinara da svoja pitanja u ovakvim slučajevima prilagode tako da odražavaju duh saosećanja i diskrecije.

Iz monitoringa poštovanja Kodeksa novinara Srbije koji sprovodim zaključio sam da je u ogromnom većini tekstova Srpskog telegrafa o ovm slučaju prekršen Kodeks novinara Srbije, ali s obzirom na to da je nemoguće da Komisija raspravlja o svim tekstovima, molim vas da donesete svoj sud o ovim, koje sam izabrao.

Sa poštovanjem,

Petar Jeremić,

Član Komsije za žalbe

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima “Uhapšen muž ubijene pevačice! Na saslušanju nije ni suzu pustio! Hladan kao špricer na pitanja o ubistvu”, “Sve laži muža ubijene Jelene” i “Hapse celu porodicu Marjanović”, objavljenim 5, 18.i 22. aprila 2016. godine, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačku 1, 2 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komenatra, pretpostavki i nagađanja, kao  da ne objavljuje neosnovane optužbe, klevete i glasine,

2. prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostvake nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude, 

3. prekršio je tačku 3 Odeljka VI (Odnos prema izvorima informisanja), po kojoj je košišćenje anonimnih izvora generalno ne preporučuje, osimukoliko nema drugog načina da se dođe do informacije od značaja za javnost,

3. prekršio je i tačke 1 i 2 i Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), o obavezi novara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše, kao i da izbegava spekulacije i prenošenje nedovoljno proverljivih stavova u izveštavanju o nesrećama i tragedijama u kojima ima stradalih.


OBRAZLOŽENJE

Petar Jeremić, član Komisije za žalbe Saveta za štampu, podneo je žalbu na osnovu rezultata monitoringa dnevnih novina, koji sprovodi za potrebe Saveta. On je zaključio da je u slučaju ubistva pevačice Jelene Marjanović u većini objavljenih tekstova prekršen Kodeks novinara Srbije, ali, kako Komisija ne može da se izjašnjava o desetinama objavljenih tekstova, izabrao je četiri, koja smatra ilustrativnim za sve zabeležene prekršaje. Jeremić je naveo da se u spornim tekstovima kao na moguće počinice ubistva ukazuje na više članova porodice Marjanović, čime je prekršena odredba Kodeksa o obavezi poštovanja pretpostavke nevinosti, kao i odredba koja ne dozvoljava iznošenje neosnovanih optužbi i kleveta. Jeremić je u žalbi naveo i da novinari ne prave nikakvu razliku između prenošenja činjenica, pretpostavki i nagađanja, kao i da su svi izvori anonimni što je takođe suprotno Kodeksu, koji propisuje da je to izuzetak.

Redakcija lista “Srpski telegraf” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je reč samo o delu od ukupno više od 150 tekstova koje su dnevne novine objavile u toku aprila i maja u vezi sa istragom o ubistvu Jelene Marjanović, te da je gotovo svakim tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa. Po oceni Komisije, ovakva medijska kampanja u većini dnevnih novina je do sada nezabeležena i njome su pomerene sve granice profesionalnih standarda: Tekstovi na koje se podneta žalba samo su deo skandaloznih napisa, u kojima mediji nisu vodili računa ni o kakvim etičkim pravilima struke, već su, umesto policije i tužilaštva, “vodili istragu o ubistvu”, “otkrivali” ubice i njihove motive. Istina je da postoji interes javnosti da se ubistvo što pre reši, ali to ne znači da novinari treba da rade posao istražnih organa, tužilašta i suda. Pri tome je naročito neprihvatljivo da mediji, kršeći pretpostavku nevinosti, iz dana u dan optužuju više ljudi za ubistvo ili saučesništvo u zločinu.

U nedostatku bilo kakvih pravih informacija, prenošene su najrazličitja nagađanja i spekulacije, korišćeni su gotovo isključivo anonimni izvori, a suprug ubijene žene i njegova porodica su optuživani za najrazličitije stvari, od kojih mnoge nemaju nikakve veze sa ubistvom, niti postoji bilo kakav javni interes za objavljivanje detelja iz privatnog života porodice.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić