Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Ivona Stojanović protiv dnevnog lista Informer

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Ivona Stojanović
Informer
Štampano izdanje
20.05.2016.

U dnevnom listu „Informer“ od 20. maja 2016. godine, na strani br. 5, objavljena je vest, pod nazivom: „Bastać na listu DS stavio ženu, sestru, zeta...“

U tekstu se navode imena kandidata za odbornike u GO Stari grad i dovode u vezu sa funkcionerom DS-a. Među navedenim imenima, nalazi se i moje ime (Ivona Stojanović), a autor teksta ustvrdio je da sam ja rođena sestra izvesne Ivane Stojanović.

Na osnovu ovog teksta, dolazi se do zaključka da je izvesna Snežana Stojanović moja majka i da imam sestru Ivanu.

Odgovorno tvrdim (što mogu dokazati i DNK analizom) da se moja majka zove Milica i da na žalost nemam ni rođenog brata, ni rođenu sestru. Takođe, nisam u rodbinskim ni kumovskim odnosima ni sa jednim članom sa liste „Čuvari Starog grada – Marko Bastać“ iako sam bila kandidat za odbornicu.

Smatram da je ovakvim izveštavanjem naneta šteta meni i mojoj porodici, ali i povređen Kodeks novinara Srbije, kao i profesionalni i etički standardi koji su njime definisani.

Ubeđena sam da je tekstom u „Informeru“ povređen član 1 Kodeksa – istinitost izveštavanja. Prvi stav ovog člana kaže da je „obaveza novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeni izvesti o događajima od interesa za javnost“, te evidentno da se autor teksta nije držao ovih profesionalnih standarda i da je javnosti prezentovao laž.

Takođe, drugi stav istog člana Kodeksa, kaže da je „pravo medija da imaju različite uređivačke koncepte, ali je obaveza novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja“. Na osnovu mojih saznanja o uređivačkoj politici lista „Informer“ osnovano sumnjam da se ne radi samo i neproverenoj i netačnoj informaciji, nego i o jednoj vrsti političkog napada.

U vezi sa tim smatram da je povređen i član 2 Kodeksa – nezavisnost od pritiska. U stavu dva ovog člana, stoji da „ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti“.

Smatram da je upitan i član 5 Kodeksa novinara – novinarska pažnja, kojim se navodi da je „novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom i da ne sme slepo da veruje izvoru informacija“. Jasno je da ovim tekstom autor nije sledio istinu, nego sosptvene interese ili interese koje mu je predočio urednik.

Napominjem da me nijedan zaposleni u dnevnom listu „Informer“ nikada nije pozvao i pitao, zarad provere tačnosti informacija, da li sam sa bilo kojim kandidatom sa liste „Čuvari Starog grada – Marko Bastać“, u rodbinskim ili kumovskim odnosima.

Autor vesti u listu „Informer“ ovakvim pisanjem urušava moj ugled i dostojanstvo i uznemirava moju porodicu i najbližu okolinu.

Druga dimenzija problema ima širi kontekst a odnosi se na urušavanje novinarske profesije i širenje političke propagande na najprimitivniji način.

S obzirom da sam profesionalno novinarka i da sam se u prošlosti bavila ovim poslom, smatram da je zbog obe dimenzije problema, izuzetno važno da se Savet za štampu izjasni povodom moje žalbe.

Hvala što ćete moju žalbu uzeti u razmatranje,

Ivona Stojanović

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Bastać na listu DS stavio ženu, sestru, zeta…”, objavljenim 20. maja 2016. godine, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od ineresa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar dužan da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom.


OBRAZLOŽENJE

Ivona Stojanović podnela je žalbu Savetu za štampu, jer je, kako je navela, list netačno, u tekstu koji govori o tome da su određeni kandidati Demokratske stranke na izborima za beogradsku opštinu Stari grad u rodbinskim vezama sa nosiocem liste, objavio i da je ona ćerka izvesne Snežane Stojanović i sestra Ivane Stojanović. “Odgovorno tvrdim da se moja majka zove Milica i da, nažalost, nemam ni rođenog brata, ni rođenu sestru. Takođe, nisam u rodbinskim ni kumovskim odnosima ni sa jednim članom liste “Čuvari Starog grada – Marko Bastać”, iako sam bila kandidat za odbornicu”, ističe se, između ostalog u žalbi. Ona je istakla i da je niko iz redakcije nije pozvao da proveri informacije pre objavjivanja, kao i da je takvim izveštavanjem naneta šteta

Redakcija “Informera” nije odgovorila na žalbu.

Komisija je jednoglasno zaključila da „Informer“ nije postupio u skladu sa Kodeksom novinara, tačnije sa dužnom profesionalnom pažnjom, jer nije proverio podatke koje je dobio. Zbog toga je objavljena netačna informacija, što je lako moglo biti izbegnuto. Ovo utoliko pre što je podatak koji je objavljen već ranije javno demantovan. Komisija još jednom podseća da je obaveza novinara da sve informacije do kojih dođe dobro proveri pre objavljivanja.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić