Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Ivona Stojanović protiv portala Teleprompter

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Ivona Stojanović
Teleprompter
Internet
13.04.2016.

Na portalu „Telepromter“ www.teleprompter.rs 13. aprila 2016.godine, objavljena je vest, pod nazivom: „FAMILIJARNO NA IZBORE: Demokrata na listu stavio užu i širu rodbinu“.

U tekstu se navode imena kandidata za odbornike u Gradskoj opštini Stari grad i dovode u vezu sa funkcionerom DS-a. Među navedenim imenima, nalazi se i moje ime (Ivona Stojanović), a autor teksta ustvrdio je da sam ja rođena sestra izvesnih Dejan i Ivane Stojanović.

Na osnovu ovog teksta, dolazi se do zaključka da je izvesna Snežana Stojanović moja majka i da imam rođenu sestru Ivanu i brata Dejana.

Odgovorno tvrdim (što mogu dokazati i DNK analizom) da se moja majka zove Milica i da na žalost nemam ni rođenog brata, ni rođenu sestru. Takođe, nisam u rodbinskim ni kumovskim odnosima ni sa jednim članom sa liste „Čuvari Starog grada – Marko Bastać“ iako sam bila kandidat za odbornicu.

Smatram da je ovakvim izveštavanjem naneta šteta meni i mojoj porodici, ali i povređen Kodeks novinara Srbije, kao i profesionalni i etički standardi koji su njime definisani.

Ubeđena sam da je tekstom na portalu „Teleprompter“ povređen član 1 Kodeksa – istinitost izveštavanja. Prvi stav ovog člana kaže da je „obaveza novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeni izvesti o događajima od interesa za javnost“, te evidentno da se autor teksta nije držao ovih profesionalnih standarda i da je javnosti prezentovao laž.

Takođe, drugi stav istog člana Kodeksa, kaže da je „pravo medija da imaju različite uređivačke koncepte, ali je obaveza novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja“. Ovakva netačna informacija, može se podvesti pod politički napad jer je objavljena u jeku izborne kampanje za lokalne izbore na Gradskoj opštini Stari grad.

U vezi sa tim smatram da je povređen i član 2 Kodeksa – nezavisnost od pritiska. U stavu dva ovog člana, stoji da „ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti“.

Smatram da je upitan i član 5 Kodeksa novinara – novinarska pažnja, kojim se navodi da je „novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom i da ne sme slepo da veruje izvoru informacija“. Jasno je da ovim tekstom autor nije sledio istinu, nego sosptvene interese ili interese koje mu je predočio urednik.

Napominjem da me nijedan zaposleni sa portala „Teleprompter“ nikada nije pozvao i pitao, zarad provere tačnosti informacija, da li sam sa bilo kojim kandidatom sa liste „Čuvari Starog grada – Marko Bastać“, u rodbinskim ili kumovskim odnosima.

Autor vesti na portalu „Teleprompter“ ovakvim pisanjem urušava moj ugled i dostojanstvo i uznemirava moju porodicu i najbližu okolinu.

Druga dimenzija problema ima širi kontekst a odnosi se na urušavanje novinarske profesije i širenje političke propagande na najprimitivniji način.

S obzirom da sam profesionalno novinarka i da sam se u prošlosti bavila ovim poslom, smatram da je zbog obe dimenzije problema, izuzetno važno da se Savet za štampu izjasni povodom moje žalbe.

Hvala što ćete moju žalbu uzeti u razmatranje,

Ivona Stojanović

Smatram da posao Saveta za štampu nije utvrđivanje krvnog ili rodbinskog rodstva kandidata za odbornike Demokratske stranke. Pošto je gotovo nemoguće da Savet za štampu van razumne sumnje utvrdi ko je s kim u krvnom srodstvu na listi DS-a, pozivam Savet za štampu da od Ivone Stojanović zatraži izveštaj o DNK analizi koji je sama ponudila. 

Informacije koje su objavljene su proverene i prema našem verovanju tačne. Samo DNK analiza može dokazati suprotno ili potvrditi već objavljene informacije. 

Dalje, Ivona Stojanović nijednog trenutka nije dostavila demanti. Svakom mediju se desi da nenamerno pogreši. Baš iz tog razloga postoji "zahtev za ispravku" ili demanti. Ivona Stojanović kao "profesionalna novinarka" trebalo bi da zna da je prvo mogla da se obrati redakciji Teleprompter.rs, pa tek onda Savetu za štampu, ukoliko bi Teleprompter.rs kojim slučajem odbio da objavi ispravku ili demanti. 

Ostatak teksta žalbe liči na klasičan stranački napad jedan nezavisan medij. Stojanovićeva navodi da "ovakva netačna informacija, može se podvesti pod politički napad jer je objavljena u jeku izborne kampanje za lokalne izbore na Gradskoj opštini Stari grad", kao i da "ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti“.

Nije jasno kako je iznošenje činjenica o nepotizmu "politički pritisak" i nije jasno na šta je politička novinarka iz Demokratske stranke, Ivona Stojanović, aludirala sa tezom "da ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku..."

Politička novinarka iz DS-a dodaje: "Jasno je da ovim tekstom autor nije sledio istinu, nego sopstvene interese ili interese koje mu je predočio urednik."

Nije jasno kakave je to sopstvene interese urednik ili autor teksta sledio kada je u tekstu naveo ime jedne u potpunosti anonimne i marginalizovane osobe (Ivone Stojanović) na beogradskoj političkoj sceni..

Ako to nije bilo dovoljno, politička novinarka iz DS-a optužila je Teleprompter još i za širenje političke propagande. 

Na osnovu te teze dolazi se do zaključka da političkoj novinarki iz DS-a nije cilj da se ustanovi da li je prekršen Kodeks novinara, već da se politički ocrni portal Teleprompter. Dakle, žalba Savetu za štampu nije podneta iz novinarskih razloga, već s ciljem da se politički ocrni portal koji ne zastupa interese Demokratske stranke. 

Niko ne osporava pravo Ivone Stojanović da bude politička novinarka DS-a, ali je nedopustivo da svrstava Teleprompter u istu grupu u kojoj se i sama nalazi. Teleprompter ne zastupa političke stranke, niti zastupa nečije ekonomske i političke interese. 

Duboko sam uveren da posao Saveta za štampu nije da analizira DNK izveštaje, da tumači porodično stablo i da se bavi krvnim srodsvom odbornika Demokratske stranke, niti je posao Saveta za štampu da tumači političko-propagandne žalbe protiv nezavisnih medija. 

Molim Savet za štampu da odbaci žalbu Ivone Stojanović kao neosnovanu. 

S poštovanjem, 

Danilo Redžepović

urednik portala Teleprompter.rs

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Familijarno na izbore: Demokrata na listu stavio užu i širu rodbinu”, objavljenim 13. aprila 2016. godine, portal Teleprompter

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od ineresa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar dužan da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom.


OBRAZLOŽENJE

Ivona Stojanović podnela je žalbu Savetu za štampu, jer je, kako je navela, portal netačno, u tekstu koji govori o tome da su određeni kandidati Demokratske stranke na izborima za beogradsku opštinu Stari grad u rodbinskim vezama sa nosiocem liste, objavio i da je ona ćerka izvesne Snežane Stojanović i sestra Dejana i Ivane Stojanović. “Odgovorno tvrdim (što mogu dokazati DNK analizom) da se moja majka zove Milica i da, nažalost, nemam ni rođenog brata, ni rođenu sestru. Takođe, nisam u rodbinskim ni kumovskim odnosima ni sa jednim članom liste ‘Čuvari Starog grada – Marko Bastać’, iako sam bila kandidat za odbornicu”, ističe se, između ostalog u žalbi. Ona je naglasila i da je niko iz redakcije nije pozvao da proveri informacije pre objavljivanja, kao i da joj je takvim izveštavanjem naneta šteta  Objavljivanje ovakve netačne informacije, po njenom mišljenju, može se podvesti i pod politički napad s obzirom na to da je objavljena u jeku predizborne kampanje. Ivona Stojanović je Komisiji dostavila i izvod iz matične knjige rođenih, iz kojeg se vidi da se njena majka zove Milica, a ne Snežana, kako piše u tekstu.

U odgovoru na žalbu, glavni i odgovorni urednik Telepromptera Danilo Redžepović naveo je, između ostalog, da niti je posao Saveta za štampu da utvrđuje ko je sa kim u krvnom srodstvu, niti je to moguće utvrditi sa sigirnošću bez DNK analize. “Informacije koje su objavljene su proverene i prema našem verovanju tačne”, ističe se u odgovoru i takođe naglašava da Ivona Stojanović nije dostavila demanti, što je, po Redžepovićevom mišljenju trebalo da uradi pre nego što se obratila Savetu za štampu. Kad je reč o ostalom delu teksta žalbe, glavni urednik Telepromptera ocenjuje da je reč o “klasičnom stranačkom napadu na jedan nezavisan medij”, te da “žalba nije podneta iz novinarskih razloga, već sa ciljem da se politički ocrni portal koji je ne zastupa interese Demokratske stranke”.

Članovi Komisije za žalbe nisu želeli da ulaze ni u motive za objavljivanje spornog teksta, kao ni za podnošenje žalbe, već su ocenjivali isključivo da li je objavljenim tekstom prekršen Kodeks novinara Srbije. Komisija je jednoglasno zaključila da jeste, odnosno da novinar nije postupio u skladu sa dužnom profesionalnom pažnjom i nije proverio podatke koje je dobio, zbog čega je objavljena netačna informacija.

Pojedini članovi Komisije saglasili su se sa tim da je podnosilac žalbe trebalo najpre da pošalje demanti redakciji, pa tek onda da se obrati Savetu za štampu. Komisija, inače, savetuje podnosioce žalbe da spor uvek prvo pokušaju da reše direktno sa medijima, ali podseća i da svaki podnosilac žalbe ima pravo da odluči da li će to i uraditi. Odluka podnosioca žalbe da se odmah obrati Savetu za štampu ne može biti razlog da se žalba odbaci, kako predlaže urednik portala Teleprompter.

Zbog svega toga, Komisija je ocenila da je Kodeks novinara prekršen i izrekla portalu Teleprompter javnu opomenu.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić