Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Novosadska novinarska škola / Udruženje građana „Otvorena ruka“ protiv portala Sandžak PRESS

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Novosadska novinarska škola / Udruženje građana „Otvorena ruka“
Sandžak PRESS
Internet
24.04.2016.

Novosadska novinarska škola je uoči održanih republičkih, pokrajinskih i lokalnih izbora sprovela monitoring 107 medija, koji su praćeni u periodu od 30 dana tokom predizborne kampanje. Korpus istraživanja čine programi javnih servisa, nacionalnih komercijalnih televizija, nacionalne štampe i lokalnih medija na srpskom, mađarskom i albanskom jeziku u 17 gradova Srbije. Cilj projekta „Monitoring medija u Srbiji za vreme predizborne kampanje 2016.“ je utvrditi u kojoj meri se tokom predizborne kampanje zadovoljavaju posebni programski standardi ustanovljeni za pružaoce medijskih usluga (javni servisi i komercijalni mediji), poštuju principi nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih interesa i različitih subjekata, mediji zalagažu za slobodu i pluralizam izražavanja javnog mišljenja, izražavanje kulturnog identiteta manjinskih etničkih zajednica, uz dodatan akcenat na momenat rodne ravnopravnosti, kao i emitovanje sadržaja o delovanju udruženja građana i nevladinih organizacija, kao i korišćenje i razvoj savremenih tehničko-tehnoloških standarda u proizvodnji i emitovanju programa...

Kompletna žalba u prilogu

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Fotografijom u okviru priloga “Pogledajte kako na dan izbora Ljajić kupuje glasove siromašnih”, objavljenom 24. aprila 2016. godine, portal Sandžak PRESS

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 2 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj su falsifikovanje dokumenata i plagijat nedopustivi i smatraju se teškim prekršajem standarda profesionalnog postupanja novinara,

3. prekršio je I tačku 5 Odeljka IX (Poštovanje autorstva), po kojoj arhivska fotografija mora da bude označena na odgovarajući način.


OBRAZLOŽENJE

Novosadska novinarska škola podnela je, uz saglasnost udruženja “Otvorena ruka”, žalbu jer je na dan izbora, 24. aprila 2016. godine na portalu Sandžak PRESS objavljen prilog koji Sandžačku demokratsku partiju optužuje za potkupljivanje građana da bi glasali za tu stranku, u okviru kojeg je udarna fotografija preuzeta sa Fejsbuk strane organizacije “Otvorena ruka”. Kako je u žalbi navedno, reč je o fotografiji koja je na Fejsbuku objavljena još krajem novembra prošle godine i ne odnosi se na predizborne aktivnosti. “Smatramo da je stavljanjem stare fotografije u konktekst izbornih aktivnosti prekršeno nekoliko stavki Kodeksa novinara Srbije – Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Odnos prema izvorima informisanja”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija portala Sandžak PRESS nije odgovorila na žalbu.

Po oceni članova Komisije, portal je arhivsku fotografiju predstavio kao fotografiju aktuelnog događaja i time svesno obmanuo čitaoce. Reč je o nesumnjivom falsifikatu s obzirom na to da nigde nije navedno da je reč o fotografiji koja je ilustracija za tekst, već se čitaocima sugeriše da je reč o autentičnom snimku sa događaja. Tiime su, po mišljenju Komisije za žalbe, prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, kao i na odgovornost novinara u delu kojim se zabranjuje falsifikovanje dokumenata. Takođe, prekršena je i odredba Kodeksa po kojoj fotografija uz prilog koja nije nastala na samom događaju koji ilustruje, mora da bude naznačena kao arhivska.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je portal Sandžak PRESS prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić