Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Rastislav Durman protiv dnevnog lista Blic

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Rastislav Durman
Blic
Štampano izdanje i internet
19.04.2016.

Poštovani,

preporučujem pažnji KOMISIJE ZA ŽALBE SAVETA ZA ŠTAMPU tekst DSS I DVERI U KAMPANJI BEZ DINARA (autorke Lane Gedošević) objavljen 19.04.2016. u štampanom i elektronskom izdanju lista BLIC.

U tekstu koji se bavi finansiranjem političkih partija u predizbornoj kampanji doslovno piše: "Zavidnu količinu novca, skoro šest miliona dinara, skupio je i LSV, čiji je najveći donator IT firma "Media art" iz Novog Sada. Njen većinski vlasnik je Rastislav Durman, pisac, urednik i scenarista."

Budući da u Novom Sadu (a koliko znam ni šire) ne postoji druga osoba koja se zove Rastislav Durman (obaška pisac, urednik i scenarista), došao sam do zaključka da tekst mene označava kao finansijera političke stranke, a da me utisak nije prevario uverili su me i brojni pozivi, kao i oslovljavanja u ličnim kontaktima. Moram da dodam da je navedena radnja (finansiranje partijske industrije) ne samo potpuno nespojiva sa mojim ubeđenjima, nego me je objavljivanje teksta, u najmanju ruku, koštalo maltretmana da se temom teksta u komunikaciji sa okruženjem (i šire) bavim.

Firmi koje se zovu "Media Art" ima nekoliko, s tim da iza ovog imena stoji još nešto, pa je puno ime firme u kojoj ja jesam većinski vlasnik "Media Art Content d.o.o." koja nije "IT", nego "preduzeće za proizvodnju medijskog sadržaja". Što je gospođa Gedošević propustila da proveri, čime je prekršen Kodeks novinara Srbije bar u jednoj stvari (V/1. Novinar je obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom).

Da sam maliciozan kao što nisam, mogao bih da se pozovem na još neke delove kodeksa (na primer VI/8. Novinar ne sme među ljude unositi neopravdan strah niti ulivati lažne nade - postoji sumnja da se sada i ostale stranke nadaju kako će da mi uzmu pare pošto lepo piše u novinama da sam sklon).

Otežavajućom okolnošću za BLIC smatram to što nije objavljen demanti (iako sam na grešku upozorio mejlom istoga dana, elektronska pošta dole), što je moje ime iz elektronskog izdanja uklonjeno 20. aprila popodne i to tek pošto sam razgovarao sa osobom koja se predstavila kao urednica rubrike POLITIKA i bila u razgovoru nikako nepristojna, ali vrlo arogantna.

Sa poštovanjem,

Rastislav Durman

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja, Dragan Đorđević i Vlado Mareš, na sednici održanoj 26. 5. 2016. godine, jednoglasno, donosi


ODLUKU

Tekstom “DSS i Dveri u kampanji bez dinara”, objavljenim 19. aprila 2016. godine i neobjavljivanjem odgovora na tekst, dnevni list “Blic”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom.

Nalaže se dnevnom listu „Blic“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Rastislav Durman, jer je u tekstu pogrešno navedeno da je najveći donator Lige socijaldemokrata Vojvodine u predizbornoj kampanji IT firma „Media art“ iz Novog Sada, čiji je „većinski vlasnik Rastislav Durman, pisac, urednik i scenarista“. On je naglasio da je jedini Rastislav Durman u Novom Sadu, a da firmi sa sličnim nazivom ima nekoliko, te da se firma čiji je on većinski vlasnik zove „Media Art Content d.o.o.“, i da „ nije IT, nego preduzeće za proizvodnju medijskog sadržaja“. „Moram da dodam da je navedena radnja (finansiranje partijske industrije) ne samo nespojiva sa mojim ubeđenjima, nego me je objavljivanje teksta, u najmanju ruku, koštalo maltretmana da se temom teksta u komunikaciji sa okruženjem (i šire) bavim“, navodi se, između ostalog, u žalbi. Durman je dodao i da istog dana uputio demanti, koji nije objavljen, dok je njegovo ime uklonjeno iz teksta u onlajn izdanju 20. aprila popodne, tek nakon razgovora sa urednicom rubrike.

Redakcija „Blica“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je novinarka napravila propust, jer nije dobro, ili nije uopšte, proverila o kojoj firmi je tačno reč, odnosno ko je njen vlasnik, i tako objavila pogrešnu informaciju. Komisija nema osnova da veruje da je u ovom slučaju reč o nečem više od nepažnje, ali mnogo ozbiljnijim problemom smatra odluku redakcije da ne objavi ne samo nikakvo izvinjenje, nego ni demanti koji je podnosilac žalbe uputio glavnom i odgovornom uredniku. Komisija podseća da su mediji u obavezi da poštuju pravo na odgovor i da omoguće svima koji su oštećeni onim što su objavili da to demantuju. U ovom slučaju, „Blic“ je tu obavezu zanemario, iako je informacija koju je objavio očigledno pogrešna.

Zbog toga je Komisija za žalbe jednoglasno odlučila da je „Blic“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.


Novi Pazar, 26.5.2016.                                                                            

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić