Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Dragan Andrejević protiv dnevnog lista Kurir

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Dragan Andrejević
Kurir
Internet
20.03.2016.

Poštovani,

molimo Vas da u skladu sa Vašim ovlašćenjima, HITNO, na adekvatan način odreagujete na orekestriranu akciju tabloida Kurir, Telegraf i Pink, koja u svojim člancima od 20. marta ove godine, vodi kampanju protiv Vlaške nacionalne zajednice u Srbiji.

Naime, na najneverovatniji mogući način, vulgarno, banalno, ali pre svega neistinito, podcenjivački, sa omalovažavanjem predstavlja javnosti Srbije, Vlašku nacionalnu manjinu.

Pripadnicima Vlaške zajednice, povređena su najosnovnija nacionalna osećanja, jer su prikazani kao varvarski, necivilizovani primitivan narod, i to iznošenjem potpunih neistina o običajima, koji nemaju nikakve dodirne tačke sa vulgarnostima koje su iznete.

U komentarima ispod ovih članaka, očigledno je da se prema našoj zajednici stvorilo izuzetno neprijateljsko raspoloženje u javnosti naše domovine Srbije. Cela vlaška zajednica je uznemirena i ovakve postupke smatra kao aktove širenja međunacionalne netrpeljivosti!

LINKOVI na kojima su objavljeni ovi sramni članci:

http://www.kurir.rs/vesti/srbija/koncerti-za-mrtvace-dobra-zarada-pevam-na-sahranama-i-zaradim-po-1200-evra-clanak-2181631

http://www.telegraf.rs/vesti/2052630-dabogda-imao-samo-sede-u-kuci-a-unuke-nikad-oko-stola-15-najjacih-vlaskih-kletvi-od-kojih-niko-nije-umakao-video

http://www.pink.rs/najnovije/hit-smrt-je-unosan-posao-pevacica-otkrila-da-najbolje-zaraduje-na-sahranama/

http://www.kurir.rs/zabava/ludi-svet/strndzanje-u-pecini-ovde-se-ne-zna-ko-koga-a-sve-po-starom-srpskom-seks-obicaju-clanak-1594087

S poštovanjem,

Dragan Andrejević

Član Nacionalnog saveta Vlaha

Savet za štampu

Komisija za žalbe

Odgovor Kurira na žalbu Vlaškog nacionalnog veća

Poštovani članovi Komisije,

Tekst koji je objavljen u dnevnom listu Kurir i prenet na sajtu Kurir.rs, ni na koji način ne krši novinarski kodeks. U tekstu je preneta priča pevačice koja govori u prvom licu o svojim iskustvima i doživljajima iz vlašog kraja, odnosno, o tome kako peva na sahranama, i ni na koji način nije uvredljiv po Vlahe. Zbog toga smatram da žalbu u toj tački treba u potpunosti odbaciti. Osim pevačice koga govori pod punim imenom i prezimenom, pozvan je i sagovornik, psihijatar Zoran Milivojević, koji sa psihološkog stanovišta, krajnje benevolentno, pokušava da protumači korene i svrhu ovakvih običaja. U tekstu su pobrojani i drugi običaji Vlaha vezanih za zagrobni život, koji su u etnologiji odavno poznati, što bi podnosilac žalbe morao da zna, a dobar deo pomenutih običaja poznat je i kod Srba (verovanje u povezanost tri smrti, žaljenje pokojnika godinu dana pokrivanjem ogledala...). Nabrajanje tih običaja ni na koji način nije uvredljivo po Vlahe, niti je tako interpretirano u tekstu, te ne vidim u kom delu teksta je povređen novinarski kodeks i nacionalno osećanje Vlaha.

Što se tiče komentara ispod navedenog teksta, oni su objavljeni na sajtu i nemaju nikakve veze sa listom Kurir. Zato bih molila Komisiju za žalbe, da posebno odlučuje o objavljenom tekstu i posebno o komentarima čitalaca, objavljenih na portalu.

S poštovanjem,

Marija Kordić

odgovorni urednik Kurira

- - - - - - - - - - - - -

Savet za štampu

Komisija za žalbe

Poštovani članovi Komisije,

Tekst na koji se žali predsednik Vlaškog nacionalnog veća prenet je iz štampanog izdanja dnevnog lista Kurir i ni na koji način ne potpiruje mržnju protiv Vlaha, niti u bilo kojem pogledu krši kodeks novinara Srbije. U tom smislu, žalbu treba odbaciti.

Što se tiče komentara čitalaca postavljenih ispod teksta, slažemo se sa pritužbom iz žalbe da su uvredljivi i podcenjivački. Spremni smo da se izvinimo predstavnicima vlaške nacionalne manjine zbog uvreda naših čitalaca koje smo preneli jer zaista nije bilo zle namere. Želela bih da napomenem da ispod svakog teksta objavljenog na sajtu Kurir.rs piše upozorenje da je komentar samo mišljenje čitalaca i dane odražava stav redakcije. U uređivanju portala, u šta spada i puštanje komentara čitalaca, dešava se da u brzini administrator ne proceni najbolje šta je za objavljivanje a šta nije, što je i ovog puta bio slučaj.

S poštovanjem

Sonja Lakić

glavni urednik portala Kurir

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja, Dragan Đorđević i Vlado Mareš, na sednici održanoj 28. 4. 2016. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU


Komentarima ispod teksta “Koncerti za mrtvace dobra zarada: Ja pevam,oni plaču, zarada po 1.200 evra”, objavljenim 20. marta 2016. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Kurir”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Samim tekstom, objavljenim i u onlajn i u štampanom izdanju lista, „Kurir“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir“ da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneo je Dragan Andrejević, član Nacionalnog saveta Vlaha, koji je smatrao da su odbrede Kodeksa novinara prekršene time što se javnosti Srbije „vulgarno, banalno, neistinito, potcenjivački, sa omalovažavanjem predstavlja javnosti Srbije vlaška nacionalna manjina“, kao i da su pripadnici te manjine predstavljeni kao varvarski, necivilizovan i primitivan narod, uz iznošenje poptunih neistina o običajima te nacije. On naveo da i iz komentara objavljenih ispod teksta jasno da je tekstom stvoreno neprijateljsko raspoloženje prema vlaškoj zajednici.

U odgovoru na žalbu, odgovorna urednica „Kurira“ Marija Kordić navela je tekst nije ni na koji način uvredljiv za Vlahe, da su u tekstu preneta iskustva pevačice koja govori o tome kako peva na sahranama u Negotinskoj Krajini, dok psihijatar pokušava da protumači korene i svrhu ovih običaja. U tekstu su pobrojani i drugi običaji, od kojih je dobar deo poznat i kod Srba. Urednica portala „Kurir.rs“ Sonja Lakić takođe je navela da sporni tekst ničim ne krši Kodeks novinara, niti potpiruje mržnju protiv Vlaha. Kad je reč o komentarima, saglasila se sa ocenom podnosioca žalbe da su uvredljivi i potcenjivački. „Spremni smo da se izvinimo predstavnicima vlaške nacionalne manjine zbog uvreda naših čitalaca koje smo preneli, jer zaista nije bilo zle namere“, istakla je. Ona je objasnila da administrator u ovom slučaju, u brzini, nije dobro procenio šta je za objavljivanje i dodala da na sajtu „Kurir.rs“. piše da je komentar mišljenje čitaoca i da ne odražava stav redakcije.

Komisije za žalbe podseća na svoje prethodne odluke, po kojima je redakcija odgovorna za objavljene komentare čitalaca, zbog čega je i ovoga puta ocenila da nije dovoljno da redakcija napiše da ne stoji iza uvredljivih komentara, nego da ima obavezu da ih ne objavi ili ukloni, ukoliko su greškom objavljeni. Većina članova Komisije ocenila je da su u ovom slučaju neki od objavljenih komentara uvredljivi i diskriminatorni, te da šire stereotipe prema vlaškoj nacionalnoj zajednici. Zbog toga je, po oceni Komisije, objavljenim komentarima prekršena odredba Kodeksa novinara koja se odnosi na zabranu diskriminacije na nacionalnoj osnovi, odnosno propisuje obavezu novinara da se suprotstavi svima koji se zalažu za diskriminaciju i govor mržnje. Za ovakvu odluku glasalo je osam članova Komisije, dok su dva člana bila „protiv“.

Komisija je, međutim, sa devet glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da Kodeks nije prekršen samim tekstom, u kojem su prenete izjave pevačice i stručnjaka. Opisani običaji jesu neobični i redakcija „Kurira“je imala pravo da svoje čitaoce upozna sa njima. Po oceni Komisije, bez namere da time ponizi ili uvredi nacionalnu zajednicu Vlaha. Kad je reč o tvrdnji podnosioca žalbe da običaji navedeni u tekstu ne postoje, Komisija ovu ocenu uzima sa rezervom, budući da se običaji u Srbiji razlikuju od sela do sela, pa je veoma teško utvrditi da li je nešto u tekstu neistinito. Takođe, neke od pomenutih običaja praktikuju i Srbi iz tog kraja, tako da nisu karakteristični za vlašku manjinu.


Beograd, 28.4.2016.                                                                                 


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić