Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Zoran Živković protiv dnevnog lista Alo

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Zoran Živković
Alo
Štampano izdanje i internet
29.03.2016.

Na naslovnoj strani dnevnog lista Alo! od 29.03.2016. nalaze se fotografije opozicionih političara (između ostalih i moja fotografija) uz naslov: Ekskluzivno otkrivamo: Optužnice posle izbora? uz navode da je “policija privela kraju istrage u slučajevima Pajtića, Đilasa, Živkovića, Jovanovića…” Ovo nije prvi put da dnevni list Alo! na osnovu “pouzdanih izvora iz policije” pravi političku kampanju, obavlja posao tužilaštva i daje presude pre suda. Ova naslovna strana ima dodatnu težinu jer je objavljena u jeku izborne kampanje, te izuzetno šteti kako mom ugledu, tako i ugledu ostalih navedenih političara. Smatram da upitnik koji je stavljen na kraju naslova ne abolira urednika i autora teksta krivice i da je grubo prekršen novinarski kodeks i dobra novinarska praksa.

U tekstu koji se nalazi na drugoj i trećoj strani ponovljene su informacije sa naslovne strane, uz ilustraciju koja podseća na grupnu poternicu. Na ilustraciji je izostala fotografija i identitet čoveka iz redova vladajuće stranke, a koji je, kako se navodi, takođe osumnjičen za neko krivično delo. Ukoliko zanemarimo subjektivni osećaj, vrlo je očigledan manir da se na stub srama neosnovano izlažu samo predstavnici opozicionih partija. Smatram da je ovim prekršen etički i profesionalni kodeks i da su se na sramotan način plasirale neistine ili informacije o kojima nisam obavešten, a koje su, kako se naslućuje iz teksta, procurele iz vrha policije. Napominjem da sam u ranijem periodu listu Alo! odgovarao na pitanja o svom poslovanju, a o kojima su i tada izveštavali na skandalozan i neistinit način. Savet za štampu je, povodom moje pređašnje žalbe, već doneo odluku da je list Alo! prekršio Kodeks novinara Srbije.

Na naslovnoj strani i u tekstu od 29.03.2016. dnevni list Alo! opet se na osnovu izjava neimenovanog izvora iz policije izjašnjavao o mom profesionalnom životu u kontekstu optuženog za teška krivična dela. Vest se oslanja na navodne informacije da je završena nekakva policijska istraga o nekakvim krivičnim delima. Napominjem da me policija ili pravosudni organi nikada nisu obavestili da se takav proces vodi ili da je bilo kakva istraga završena. Neimenovani izvor me u istom tekstu naziva osobom koja nije “tikva bez korena”, koja uživa zaštitu zbog “jakih veza u zemlji, a da ne govorimo i na Zapadu i na Istoku”. Po svemu sudeći, jedino nisam zaštićen od tabloida koji na svojim stranicama redovno plasiraju neistinite informacije, pokreću optužnice i donose presude. Smatram da novinar takođe snosi odgovornost čak i ako nekritički, bez izjave druge strane, prenosi citate koji sadrže uvedljive i neistinite sadržaje.

Takođe, isti neimenovani izvor iz vrha policije tvrdi da je, između ostalih, i meni Skupština “sigurna kuća” i mesto koje mi daje imunitet iza kojeg se krijem. Tekst jasno ukazuje da se radi o medijskom linču koji odgovara političkim protivnicima, a sadržaj predstavlja školski primer kreiranja afera na osnovu izjava čiji se identitet ne otkriva, a jasno upućuje na policijske strukture.

Smatram da je ovakvim „izveštavanjem“ Alo! grubo prekršio profesionalne etičke standarde novinarske profesije i načela kojima se dozvoljava da se prenose isključivo proverene i istinite informacije. Ovim tekstom prekršeno je i pravilo poštovanja pretpostavke nevinosti i takvim izveštavanjem mi je ozbiljno urušen ugled i dostojanstvo. Mišljenja sam da na uređivačku politiku ovog lista utiču i pritisci vlasti, pogotovo u predizbornoj atmosferi. Dodatno sam oštećen jer obavljam odgovornu funkciju predsednika jedne političke partije, ali i zbog obavljanja važnih državnih funkcija u prošlosti. Ovo nije uvreda koja se odnosi samo na mene, nego i na moju porodicu, saradnike, pa i svakog pojedinca koji je svojim glasom spreman da podrži politiku za koju se zalažem i koje sam u prošlom sazivu zastupao u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Smatram da je ovakvim medijskim sadržajem višestruko povređen Kodeks novinara Srbije i to poglavlje I Istinitost izveštavanja. Obaveza novinara je da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događanjima od interesa za javnost. Takođe, smatram da je povređeno i poglavlje IV Odgovornost novinara, stav 3. koji glasi da je novinar dužan da poštuje pravo pretpostavke nevinosti i ne sme nikog proglasiti krivim do izricanja sudske presude. Upozoravam da je povređen i član 6. gde se navodi da novinar treba da neguje kulturu i etiku javne reči.

Zoran Živković

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.4. 2016. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU


Tekstom “Ekskluzivno otkrivamo: optužnice posle izbora?”, objavljenim 29. marta 2016. godine, dnevni list “Alo”

1. prekršio je tačke 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da, kad je neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 2 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj ekonomski i politički interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje,

3. prekršio je itačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i ne sme nikoga proglasiti krivim do izricanja sudske presude.

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Zoran Živković, predsednik Nove stranke podneo je žalbu Savetu za štampu zbog teksta objavljenog na naslovnoj strani lista «Alo» kojim se najavljuje podizanje optužnica protiv petorice opozicionih političara, među kojima je i on. Na naslovnoj strani su objavljene i njihove footgrafije, uz navode «da je policija provela kraju istrage» u njihovim slučajevima. Podnosilac žalbe je naveo da ovo nije prvi put da taj list «na osnovu ‘pouzdanih  izvora iz policije’ pravi političku kampanju, obavlja posao tužilaštva i daje presude pre suda». «Ova naslovna strana ima dodatnu težinu jer je objavljena u jeku izborne kampanje, te izuzetno šteti mom ugledu, kao i ugledu ostalih navedenih političara», naglašava se u žalbi. Žiković je naveo da smatra da su na sramotan način plasirane neistine, ili informacije o kojima on nije obavešten, jer ga policija i pravosudni organi nisu obestili da se protiv njega vodi bilo kakva istraga, kao i da je ranije već odgovarao na pitanja o svom poslovanju listu «Alo», koji je i tada o tome pisao na «skandalozan i neistinit način».

Redakcija lista «Alo» nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da list «Alo», samo na osnovu izjava «dobro obaveštenog izvora» da su vođene nekakve istrage «u vezi sa različitim slučajevima», najavljuje podizanje optužnica protiv nekoliko političara, spekulišući i o tome da bi ih od toga mogao «spasiti» poslanički imunitet, budući da se većina njih kandidovala na izborima. «Alo» za svoju «ekskluzivnu» najavu ne nudi nikakve dokaze, poziva se na neodređeni izvor blizak istrazi i ništa dodatno ne proverava, što je sve suprotno etičkim pravilima profesije.

Komisija smatra da je ovakvim izveštavanjem prekršena i odredba Kodeksa novinara o obavezi poštovanja pretpostavke nevinosti, jer se ovakvim izveštavanjem čitaocima nedvosmisleno sugeriše da su pomenuti političari krivi, iako nema pouzdanih informacija ni da su osumnjičeni za bilo koje krivično delo.

Po mišljenju članova Komisije, plasiranje ovakvih nagađanja i spekulacija, koje mogu direktno uticati na birače u toku izborne kampanje, prekršaj lista čini još težim. Komisija, zbog toga, smatra da je prekršena i odredba Kodeksa novinara po kojoj istinitost izveštavanja ne sme da se podredi ekonomskim ili političkim interesima izdavača.

Komisija je, zbog svega toga, odlučila da je list «Alo» prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i naložila listi da ovu odluku objavi.


Beograd, 28.4.2016.


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić