Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Srpski pokret Dveri protiv dnevnog lista Informer

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Srpski pokret Dveri
Informer
Štampano izdanje i internet
12.03.2016.

Poštovani, u svojstvu punomoćnika Srpskog pokreta Dveri, u skladu sa pravilima kojima se reguliše ponašanje novinara i u skladu sa Kodeksom novinarske etike, podnosim sledeću:

ŽALBU

KOMISIJI ZA ŽALBE SAVETA ZA ŠTAMPU

Žalba se odnosi na tekst "Dveri i DSS krive Srbiju za genocid", objavljen kako u štampanom, tako i u elektronskom izdanju 12.3.2016 godine.

Izveštavanje Nataše Anđelković novinara dnevnog lista „Informer“, predstavlja najgrublje kršenje pravila Kodeksa novinara Srbije, a koje se ogleda u sledećem:

1. Novinar Nataša Anđelković je najpre povredila obavezu istinitog izveštavanja o događajima od značaja za javnost, time što je objavila da: „DVERI I DSS krive Srbiju za genocid u Srebrenici“.

Izveštavanje pomenutog novinara je neistinito iz razloga što Srpski pokret DVERI, kao i DSS ne krive Srbiju za navodni genocid u Srebrenici, već nasuprot, ističu da se nad Srbima, na prostoru Bratunca, desio genocid tako što je ubijeno 3.000 Srba u periodu od 1992 do 1993 godine.

Dokaz – prilog: Fotografija naslovne strane Informera

O navedenom stavu Srpskog pokreta Dveri obavešten je novinar koji krši Kodeks novinara Srbije, i kome je o navedenoj činjenici poslato pismo putem elektronske pošte, međutim, nikakve reakcije u vidu ispravke ili izvinjenja nije bilo.

Dokaz – prilog: odgovor predsednika Dveri, Boška Obradovića, koji je poslat kao reakcija i demanti na zlonamerno izveštavanje od strane "Informera".

Osim neistinitog obaveštavanja javnosti, u izveštavanju Nataše Anđelković stekli su se uslovi za postojanje klevetničkog izveštavanja, neosnovanog izveštavanja, i zlonamernog izveštavanja javnosti sa ciljem da se naškodi ugledu i političkom nastupu koalicije Dveri i DSS na predstojećim izborima 24. aprila.

Iz navedenog je očigledno da novinar Nataša Anđelković nije imala nameru da objektivno izveštava javnost, već se stavila u službu političkih protivnika Dveri i DSS.

Kako je navedeno ponašanje Nataše Anđelković potpuno u suprotnosti sa novinarskom etikom i nespojivo sa Kodeksom novinara Srbije, to je očigledno da novinar objavljuje klevete i neistine u cilju pribavljanja materijalne koristi, što je takođe protivno Kodeksu novinara Srbije.

Odgovornost novinara je posebno izražena imajući u vidu posledice koje su nastale ovakvim izveštavanjem a koje se ogledaju kako u činjenici stvaranja neprijateljskog stava javnosti prema predsedniku Dveri Bošku Obradoviću i predsedniku Demokratske stranke Srbije, Sandi Rašković Ivić, tako i u pogledu uticaja na izborni rezultat koalicije Dveri DSS.

Nažalost, kako iz svega navedenog proizilazi, očigledno je da izveštavanje kako novinara Natađe Anđelković, tako i dnevno glista „Informer“ predstavlja zapravo širenje mržnje prema političkim protivnicima, što predstavlja kršenje svih tačaka Kodeksa novinara Srbije.

Zbog svega iznetog, predlažemo da Savet za štampu u najkraćem roku, posebno imajući u vidu činjenicu da je izborna kampanja u toku, te da dalje širenje kleveta i vređanje političkih protivnika može naškoditi koaliciji Dveri DSS, donese sledeću:

ODLUKU

Tekstom pod naslovom „Dveri i DSS krive Srbiju za genocid u Srebrenici“, novinar Nataša Anđelković i Dnevni list „Informer“

1. Prekršio je Kodeks novinara Srbije i to odeljak koji se odnosi na Istinitost izveštavanja i odeljak koji se odnosi na zabranu širenja kleveta i laži prilikom izveštavanja.

2. Nalaže se dnevnom listu „Informer“ da objavi Odluku Komisije u svom štampanom i digitalnom izdanju, u roku od 5 dana.

U Beogradu,

Punomoćnik

22.3.2016 godine

Advokat Vladimir R. Matić

Poštovani,

obraćam Vam se povodom žalbe koju je Savetu za štampu protiv mene podneo Pokret Dveri, a odnosi se na tekst "Dveri i DSS krive Srbiju za genocid" od 12. marta 2016. godine koji je objavljen u listu Informer. I zato ne govorim u ime redakcije, već u svoje lično ime.

Navešću nekoliko činjenica koje pokazuju koliko su neutemeljene i paušalne optužbe o kršenju profesionalnih normi, koje mi se stavljaju na teret, iako znam da Komisija za žalbe Saveta odlučuje samo o tome da li je redakcija prekršila Kodeks, a ne novinar pojedinačno.

* Pomenuti tekst nije moje autorsko delo, već smo ga kolege i ja radili ekipno i potpisan je sa "E. I.", što znači Ekipa Informera, tako da se ni na koji način nisam stavila "na stranu političkih protivnika Dveri", niti sam "zlonamerno i klevetnički izveštavala", kao što tvrde.

* U tekstu sam učestvovala samo toliko da pozovem sve strane, u ovom slučaju, između ostalih, telefonom sam razgovarala sa predsednikom Dveri Boškom Obradovićem i predsednicom DSS Sandom Rašković Ivić.

* Informativna služba Dveri poslala mi je odgovor i dopunu odgovora u pisanoj formi. Zbog nedostatka prostora, skraćena verzija izjave je izašla u novinama, kao što možete videti.

* Novinar nije dužan da objavi celovitu izjavu, ukoliko prenese najvažniju informaciju dobijenu od sagovornika. A o dužini izjave, odlučuje urednik.

* Kakva će biti oprema teksta, takođe, zavisi od odluke uređivačkog kolegijuma, a ne novinara.

* Redakcija Informera do dana današnjeg nije dobila demanti ili bilo koju reakciju Pokreta Dveri povodom ovog teksta.

* Dveri bez ikakvih dokaza i indicija lažno tvrde i da sam "objavila klevete i neistine u cilju pribavljanja materijalne koristi", što duboko vređa moju profesionalnu čast i ugled.

Nadam se da će Vam ovo pomoći prilikom odlučivanja o žalbi i da ćete je odbaciti kao neosnovanu.

Hvala unapred.

Nataša Anđelković

Novinarka političke rubrike

Informer

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu I članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.4. 2016. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU


Tekstom “Dveri i DSS krive Srbe za genocid u Srebrenici”, objavljen u broju od 12-13. marta 2016. godine, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinarobavezan da: pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki I nagađanja, 

2. prekršio je tacku 2 Odeljka II (Nezavisnost od pritisaka), po kojoj ekonomski i interesi izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje,

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneo je advokat Srpskog pokreta Dveri, ocenjujući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, budući da Dveri ne samo da ne krive “Srbiju za navodni genocid u Srebrenici, već ističu da se Srbima na prostoru Bratunca desio genocid”.  On je naveo da je novinarka “Informera” o tome obaveštena mejlom, ali je izostala bilo kakva reakcija, odnosno objavljivanje ispravke. Iz izjave koju je novinarki dao Boško Obradović, predsednik Dveri, objavljena je samo jedna rečenica, a podnosilac žalbe veruje da list nije ni imao nameru da objektivno izveštava javnost, već se stavio u službu političkih protivnika Dveri, objavljujući ovakvu neistinu u jeku izborne kampanje.

U odvojenim odgovorima na žalbu novinarka “Informera” i advokat redakcije naveli su da redakcija nije dobila nikakav demanti, te je nejasno na osnovu čega advokat očekuje da “Informer” to objavi. Novinarka je navela da je Informativna služba Dveri poslala odgovor i dopunu odgovora Boška Obradovića na pitanje koje je postavljeno, ali da, zbog prostora, nije objavljena cela izjava. “Novinar nije dužan da objavi celovitu izjavu, ukoliko prenese najvažniju informaciju dobijenu od sagovornika. Kakva će biti oprema teksta zavisi od uređivačkog kolegijuma”, ističe se u odgovoru. Advokat “Informera” je naglasio da je novinarska ekipa lista prikupljala i proveravala informacije sa dužnom novinarskom pažnjom, poštujući načelo da se čuje i druga strana.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da advokat Dveri nije poslao odgovor na objavljeni tekst, nego je redakciji naknadno dostavljena dopuna odgovora Boška Obradovića. Komisija nije imala uvid u njegovu prvu izjavu, ali se ne čini verovatnim da je iz nje preneta najvažnija informacija, kako je navedeno u odgovoru na žalbu. Iz onoga što je objavljeno stiče se utisak da je njemu postavljeno pitanje zašto je Sanda Rašković prva na listi, a ne da li podržava njenu izjavu o genocidu počinjenom u Srebrenici. Uz to, ekipa “Informera” sve vreme komentariše ono što je rekao, ili nije rekao, navodeći da “neće da kaže”, “uporno i tvrdoglavo” odbija, “pokušava da izvrda”, ali čak ni takvo sugeriranje čitaocu da on izbegava da direktno odgovori ne potkrepljuje tvrdnju iz naslova da “Dveri i DSS krive Srbe za genocide”. S obzirom na to da je tekst objavljen na naslovnoj strani u izbornoj kampanji, što je moglo da utiče na birače, Komisija je zaključila i da je reč o pokušaju da se nanese šteta političkoj opciji koju list ne podržava.

Članovi Komisije su, zato, sa osam glasova “za” i tri “uzdržana” odlučili da je “Informer” prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekli javnu opomenu.


Beograd, 28.4.2016.


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić