Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Lokal pres protiv dnevnog lista Politika

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Lokal pres
Politika
Štampano izdanje i internet
08.01.2016.

Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija ’’Lokal pres’’ podnosi žalbu protiv lista ’’Politika’’, izdavač ’’Politika NM’’ - povodom teksta pod naslovom ’’Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova’’ koji je objavljen u Politici, u petak 8. januara 2016. godine, delom na prvoj i ostatak na devetoj strani autorke Jelene Popadić. Žalba se odnosi i na objavljeni deo teksta 8. januara u on line izdanju Politike koji takođe sadrži nedovoljno proverene informacije koje nisu bile sagledane sa dužnom novinarskom pažnjom...

Kompletna žalba u prilogu

Poštovani,

žalbu Udruženja Lokal pres doživljavam isključivo kao pokušaj zastrašivanja i diskreditacije. Ne mogu da se otmem utisku da je to razlog i svrha pokretanja ovog postupka. Evidentno je da se ovo Udruženje pridružilo ostalim akterima na medijskoj sceni koji su se požalili Savetu za štampu na isti tekst. Ono što ih razlikuje od ostalih jeste da nisu uputili demanti niti zahtev za objavljivanje ispravke čak ni 40 dana nakon objavljivanja teksta „Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova” (8. januar 2016. godine). Istini za volju ne znam ni šta bi zapravo stajalo u pomenutoj ispravci budući da Lokal pres potvrđuje da je dobio 80.000 dolara za sprovođenje svojih projekata. Ipak, navode da su to dobili iz dva puta, tačnije po 40.000 dolara i da su umesto 17 tekstova morali da napišu dvostruko više. Ukoliko su odlučili da se požale Savetu za štampu zbog eventualne greške u vezi sa brojem objavljenih tekstova bilo je dovoljno da upute redakciji zahtev za objavljivanje ispravke. Mi bismo njihov zahtev ispunili.

Inače, sve objavljene činjenice u navedenom tekstu preuzete su iz baze podataka Fondacija centra, američke organizacije kojoj podatke dostavljaju sami donatori. Ipak, moguće je da i veliki donatori ponekad barataju pogrešnim informacijama.

U pomenutom tekstu nismo detaljno opisivali sprovođene aktivnosti. Nismo se bavili jednom, već desetinama organizacija, koje nisu nasumično izabrane već po visinama donacija. Lokal pres pomenut je u svega dve rečenice. Bilo im je neophodno više od mesec dana da shvate koliko su ove dve rečenice sporne.

Jelena Popadić

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.2. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU


Tekstom “Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova”, objavljenim 8. januara u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list “Politika”

1. prekršio je tačku 4.  Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinardužan da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora I omogući im da iznesu svoj stav, 

2. prekršio je i tačku 3. Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogubitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se listu “Politika” da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Poslovno udruženje asocijacije lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“ podnelo je žalbu navodeći da, suprotno Kodeksu, autorka teksta nije poslu pristupila sa profesionalnom pažnjom, slepo je verovala izvoru informacija, nije konsultovala više izvora, odnosno „nije se potrudila da informacije koje je prikupila samo sa jednog sajta, na bilo koji način proveri“. U žalbi je, između ostalog, navedeno da su u teksu objavljeni netačni podaci da je Lokal pres tokom 2011. i 2012. dobio sredstva iz Fonda braće Rokfeler u iznosu od 80.000 dolara da bi pisao o fiskalnoj decentralizaciji. Sredstva su, kako se ističe, dobijene od NED-a, u dva odvojena ugovora po 40.000 dolara, a jedan od njih se odnosio na fiskalnu decentralizaciju. U toku ovih projekata objavjena su ukupno 34 teksta u 15 lokalnih medija, organizovana dva okrugla stola, 34 ankete i realizovane dve dokumentarne emisije.

Novinarka „Politike“ je, u odgovoru na žalbu, navela da Lokal pres nije tražio objavljivanje demantija, te da je redakcija spremna da to učini, ukoliko dobije odgovor. „U pomenutom tekstu nismo detaljno opisivali sprovođenje aktivnosti. Nismo se bavili jednom, već desetinama organizacija, koje nisu nasumično izabrane, već po visinama donacija. Lokal pres pomenut je u svega dve rečenice. Bilo im je neophodno više od mesec dana da shvate koliko su ove dve rečenice sporne“, kaže se, između ostalog, u dogovoru. Takođe je navedeno i da su sve činjenice preuzete iz baze podataka Fondacija centra, američke organizacije kojoj podatke dostavljaju sami donatori, te da je moguće da veliki donatori ponekad barataju pogrešnim informacijama“. Novinarka je naglasila i da žalbu doživljava isključivo kao pokušaj zastrašivanja i diskreditacije.

Lokal pres nije prihvatio ponuđeni predlog za objavljivanje odgovora, smatrajući da bi o žalbi trebalo da odlučuje Savet za štampu „u cilju zaštite profesionalizma i primene novinarskog kodeksa“.

Članovi Komisije ocenili su da podnošenje demantija nije obaveza, te da onaj ko je oštećen ima pravo da sam proceni da li će redakciji poslati odgovor ili će se na sadržaj teksta odmah žaliti samoregulatornom telu. Komisija preporučuje podnosiocima žalbe da se najpre odbrate redakcijama, ali prihvata i njihovu procenu da problem nije moguće rešiti na taj način.

Kad je reč o sadržaju samog teksta, većina članova Komisije zaključila je da bi materijalne greške do kojih je došlo u tekstu mogle biti izbegnute da je novinar proverio podatke preuzete sa sajta Fondacija centra, tim pre što su ti podaci dostupni i na veb sajtu Lokal presa. Kao i kad je reč o žalbama „Južnih vesti“ i Nezavisnog društva novinara Vojvodine, u ovom slučaju, novinar je verovao samo jednom izvoru i nije ni pokušao da pre objavljivanja potvrdi tačnost tih informacija. Takođe, po oceni većine članova Komisije, i u ovom slučaju je izostalo bilo kakvo objašnjenje koje bi čitaocu omogućilo da stekne uvid u to za šta je tačno potrošen novac dobijen od donatora, da li su realizovane aktivnosti značajne i zbog čega, da li su sredstva utrošena u skladu sa ugovorom i sl, pa je neupućeni čitalac mogao steći pogrešan utisak da je novac dobijen na netransparentan način i da je nejasno kako je i za šta potrošen. Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova „za“ i dva „protiv“ odlučila da je „Politika“ prekršila Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 26.2.2016.                                                                          


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić