Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Južne vesti protiv lista Politika

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Južne vesti
Politika
Štampano izdanje i internet
08.01.2016.

Žalba u prilogu

Poštovani,

„Južne vesti” su uputile zahtev za objavljivanje ispravke informacije objavljene u „Politici” u tekstu pod naslovom „Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova”. U ovom tekstu je navedeno da je ovaj portal primio 61.800 dolara od Fonda za partnerstvo i transparentnost. Redakcija je primila ovu ispravku 11. januara 2016. godine i već sutradan je objavljena u štampanom izdanju našeg lista. Kolege iz Južnih vesti će se uveriti da je njihova ispravka objavljena 12. januara na sedmoj strani „Politike”, u rubrici „Društvo”. U prilogu je faksimil te stranice. Bilo je dakle samo potrebno da urednik „Južnih vesti” Predrag Blagojević prelista izdanje „Politike” 12.januara. Umesto toga, Blagojević se poziva na tekst koji je naša redakcija objavila tri dana kasnije „Na vaše uvrede mogu da odgovorim samo brojkama”, tačnije na antrfile objavljen uz tekst pod naslovom „Koliko novca su dobile Južne vesti”. U tom delu teksta objasnila sam da je u bazi podataka koje sam koristila navedeno da je ovaj portal dobio dva puta po 30.900 dolara i to 2011. i 2012. godine. Kao dokaze dostavljamo primerak štampanog izdanja „Politike” od 12. januara i „printskrin” jedne od stranica baze podataka američkog Fondacija centra čije smo podatke koristili prilikom pisanja tekstova.

Pozdrav,

Jelena Popadić

Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.2. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU


Tekstom “Kako zaraditi 45.000 dolara preštampavanjem starih tekstova”, objavljenim 8. januara u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list “Politika”

1. prekršio je tačku 4.  Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinardužan da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, 

2. prekršio je I tačku 3. Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogubitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se listu “Politika” da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u  roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Portal «Južne vesti» podneo je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da tekst sadrži podatke koje autor tumači na vrlo sporan način, bez ikakve dodatne provere, i to tako da «dovodi u vezu ‘američki novac’ sa uticajem na uređivačku politiku medija koji se u tekstu pominju». Takođe, suprotno načelu novinarske pažnje, autor je slepo verovao jednom izvoru, nije konsultovano najmanje dva nezavisna izvora, niti omogućio «drugoj strani» da iznese stav ili ukaže na činjenice koje smatra bitnim. U žalbi je navedeno da tekst sadrži i netačan podatak o iznosu novca koje su «Južne vesti» dobile od Fonda partnerstvo za transparentnost, zbog čega je «Politici» poslat demanti, koji nije objavljen. Autorka teksta je, kako se ističe, nekoliko dana kasnije samo interpretirala deo tog odgovora, menjajući suštinu i u istom broju dala svoj komentar na to, što je takođe nedozvoljeno i po Kodeksu i po Zakonu.

U odgovoru na žalbu, autorka teksta je navela da je odgovor «Južnih vesti» objavljen narednog dana od kada je poslat (i priložila stranu iz štampanog izdanja lista). Kad je reč o podatku koji «Južne vesti» osporavaju – da su dobili dva puta po 30.900 dolara u 2011.i 2012. godini, dostavljen je «printskrin» jedne od strana baze podataka američkog Fondacija centra, odakle su informacije preuzete.

«Južne vesti» su se naknadno izvinile zbog previda u vezi sa objavljenim demantijem, ostajući pri stavu da nije objavljen na odgovarajućem mestu i pod odgovarajućim naslovom, kao i da nije objavljen u onlajn izdanju.

Komisija je zaključila, da je, bez obzira na manjkavosti, «Politika» ispoštovala pravo na odgovor. Međutim, većina članova Komisije smatrala je da to što je redakcija omogućila organizacijama koje su pomenute u tekstu da naknadno odgovore,  ne oslobađa «Politiku» odgovornosti za to što je sama tema teksta, po oceni Komsiije obrađena na loš način, tačnije, suprotno etičkim principima profesije. Tekst je, smatra Komisija, tendenciozan i obiluje nepreciznim podacima, koji su ciljano birani ili prećutkivani. Uprkos izuzetnom značaju teme kojom se bavi, novinar se poziva na samo jedan izvor, ne proverava dodatno nijedan podatak, niti nevladinim organizacijama o kojima piše pruža mogućnost da, pre objavljivanja teksta, potvrde tačnost informacija ili ih prokomentarišu. Takođe, iz teksta su, zaključila je Komisija, izostavljene bitne informacije koje mogu presudno da utiču na stavove čitalaca – nema nikakvog objašnjenja o tome se donacije dobijaju na konkursima na osnovu detaljno razrađenih projekata, da je reč o potpuno zakonitoj aktivnosti, da donatori uglavnom vrlo precizno i detaljno proveravaju kako je novac utošen, konačno ni informacije da donacije često dobijaju i državni organi. Zbog svega toga, čitalac je mogao steći utisak da nevladin sektor dobija ogroman novac na netransparentan način i za problematične aktivnosti, iako to u tekstu nigde direktno nije rečeno. Zbog toga je Komisija za žalbe, sa devet glasova «za» i dva «protiv» odlučila da je «Politika» prekršila Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

 

Beograd, 26.2.2016.                                                                          


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić