Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Jorgovanka Tabaković protiv portala: "Radio 021","eIzbori","Kontra Press","Autonomija" dnevnog lista "Naše novine", i RTV Vojvodine

Žalba rešena: nema prekršaja kodeksa
Jorgovanka Tabaković
Informativni portal „Radio 021”
Internet
09.12.2013.

Poštovani,

Dana 9. decembra 2013. godine, Informativni portal „Radija 021”, koji objavljuje informativni sadržaj na adresi http://www.021.rs, plasirao je vest pod naslovom „Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković u RFZO”. Ovu vest potpisao je Miodrag Sovilj, a u njoj se navodi kako je Mileni Tabaković, ćerki guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković, novosadska filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje obezbedila „službeni automobil i vozača kako bi dva puta nedeljno išla u Beograd na predavanja”. Takođe je navedeno da se ova odluka odnosi i na Lidiju Bjelovuk, koja takođe studira u Beogradu, te da „prema informacijama do kojih je došao Radio 021, njih dve petkom i subotom u Beograd vozi šofer, koji ih čeka dok ne završe s predavanjima, a zatim ih vraća u Novi Sad”. Istaknuto je i da portal nije uspeo da dobije odgovor od RFZO zašto su „ovim dvema zaposlenim obezbeđeni posebni uslovi”.

Dokaz: u prilogu ove žalbe

Ovu vest dalje su preneli 9. i 10. decembra 2013. godine:

1) dnevni list „Naše novine” u svom izdanju od 10. decembra 2013. godine, na str. 7, članak pod naslovom „Kola RFZO voze i dovoze ćerku Tabakovićke iz NS u Beograd?” (skenirani primerak izvoda iz tih novina u prilogu ove žalbe),

2) portal „eIzbori”, s još tendencioznijim naslovom „Ćerka Jorgovanke Tabaković dobila vozača i službeni automobil od RFZO, dok za bolesnu decu nema novca”,

3) portal „Kontra Press” s naslovom „Cenzura na 021: Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković nisu za objavu”,

4) portal „Autonomija.Info” s naslovom „Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković”,

5) na Internet stranici javnog servisa RTV Vojvodina 10. decembra objavljena je vest pod naslovom „RFZO: Milena Tabaković na usavršavanju kao i ostali”, u kojoj je navedeno zajedničko saopštenje Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Nezavisnog društva novinara Vojvodine kojim se iznosi da je do uklanjanja vesti s pojedinih portala došlo prevashodno zbog političkih pritisaka.

S obzirom na to da su objavljivanjem navedene/navedenih vesti grubo prekršena pravila Kodeksa novinara Srbije (u daljem tekstu: Kodeks), ovim putem podnosim žalbu na postupanje označenih informativnih portala, odnosno štampanih medija.

Naime, objavljivanjem neistinite vesti kojom se direktno diskredituje moja ličnost zlonamerno se navodi javnost da se mimo važećih pravila, korišćenjem položaja ili drugim vidovima nemoralnog ponašanja, članovima moje porodice omogućavaju privilegije zahvaljujući tome što su moja deca.

1. Portal „Radija 021”, osnivač ovog portala i novinar Miodrag Sovilj, kao i ostali mediji koji su jednostrano preneli vest, prekršili su novinarski kodeks već samom činjenicom da ni mene, čije su ime i funkcija upotrebljeni, odnosno zloupotrebljeni već u samom naslovu, a ni moju ćerku na čiji račun su neistine iznete, pre objavljivanja teksta niko nije pozvao da proveri šta je istina. To nedvosmisleno ukazuje da je u ovom slučaju teško povređeno osnovno novinarsko pravilo da svaka priča mora da ima dve strane.

Već u uvodnim odredbama Kodeksa utvrđeno je da interes javnosti podrazumeva objavljivanje svih važnih informacija koje su čitaocu/slušaocu/gledaocu od pomoći pri formiranju vlastitog suda/mišljenja o pojavama i događajima, a kako je moguće ostvariti ovaj interes ako nije učinjen ni najmanji pokušaj da se prethodno dobiju informacije od onih na koje se te informacije odnose?

Pored toga, u delu Kodeksa pod I Istinitost izveštavanja, u tački 4. više je nego jasno utvrđeno da je novinar dužan, kada je to neophodno, da konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav, a naročito su dva međusobno nezavisna izvora informacija poželjna u slučaju postojanja indicije da zvaničan izvor daje nepotpunu i/ili netačnu informaciju, što je u ovom slučaju bilo očigledno.

2. Dalje, ni za jedan navod u tekstu nije priložen dokaz, niti je posle njegovog objavljivanja tražen. Štaviše, zajedno s pomenutim tekstom objavljena je fotografija dopisa direktora RFZO koji uopšte nije u korelaciji s naslovom pomenute vesti jer se upravo tim dopisom govori u prilog činjenice da ostvarivanje pomenutih prava na prevoz nije protežiranje, niti obezbeđivanje „posebnih uslova” za dvoje zaposlenih, već opšta mogućnost koja pripada svim zaposlenima koji pohađaju odgovarajuće poslediplomske studije.

Zašto ove činjenice nisu navedene, iako su bile dobro poznate autoru pomenutog teksta? Osnovna pravila novinarske pažnje utvrđuju da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži. U ovom slučaju reč je o očiglednom primeru kršenja navedene etičke norme novinarske profesije.

3. Sa novinarstvom su nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta, glasina – ovo je jedan od osnovnih postulata Kodeksa (deo I tačka 5.). Očigledno je da je osnovna namera u ovoj situaciji bila da se plasiranjem neutemeljenih optužbi i dezinformacija o mojoj deci pre svega diskreditujem ja kao ličnost i kao guverner. Pravo je medija da imaju različite uređivačke koncepte, ali je obaveza novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja (deo I tačka 2. Kodeksa).

S tim u vezi, navođenje bolesne dece i dovođenje u korelaciju njihove muke i porodice kojoj pripadam je zapravo poziv na linč kojim se neposredno ugrožava moja lična bezbednost i bezbednost moje porodice.

4. Iznošenje neosnovanih optužbi i kafkijanskih pretpostavki posebno je izraženo u vestima koje su usledile nakon objavljivanja izvorne informacije, a pogotovo u prenosu saopštenja NUNS i NDNV kojim se ističe da je do uklanjanja vesti o tome da je ćerka Jorgovanke Tabaković koristila službeni automobil došlo zbog političkih pritisaka, a ova udruženja su zatim i osudila ove pritiske. Na taj način je zapravo učinjen pokušaj da se stvori utisak u javnosti kako sam ja kao guverner izvršila pritisak kako bi se ova vest povukla sa svih internet portala, što je naravno, notorna neistina i potpuna besmislica.

*

Imajući na umu navedeno, predlažem da Komisija za žalbe Saveta za štampu po ovoj žalbi odluči tako što će naložiti prekršiocima Kodeksa da uklone osporeni sadržaj i upute javno izvinjenje mojoj ćerki Mileni Tabaković i meni za plasirane neistine i dezinformacije, odnosno tako što će izreći javnu opomenu prema prekršiocu nad kojim Savet za štampu nema punu nadležnost.

U Beogradu, 11. decembra 2013. godine

Jorgovanka Tabaković

Odgovor Nedima Sejdinovića glavnog i odgovornog urednika portala „Autonomija.Info” na žalbu guvernerke Narodne banke Srbije Jorgovanke Tabaković

Poštovani,

Evo odgovora na žalbu koju je Komisiji za žalbe Saveta za štampu uputila guvernerka Narodne banke Srbije i visoka funkcionerka Srpske napredne stranke Jorgovanka Tabaković.

Pre svega, uvidom u sadržaj (u prilogu) na linku koji se nalazi u fusnoti na prvoj stranici žalbe J.T. videćete da je sajt Autonomija ispoštovao sve profesionalne standarde objavljujući kompletnu informaciju, od "predmetne vesti" prenete sa sajta Radija 021, preko izjave Jorgovanke Tabaković i saopštenja RFZO, do saopštenja udruženja novinara koji su konstatovali politički pritisak, cenzuru i autocenzuru na internetu. Podsećamo vas da bi, čak i u slučaju da prvobitna vest sadrži neistinite činjenice, a što svakako nije slučaj, ovakav tretman na našem sajtu ukazao na jasno poštovanje novinarskog kodeksa. Nije čudno što guvernerka Tabaković ne poznaje pravila profesije i novinarski kodeks, ali bi bar u dopisu koji upućuje Savetu za štampu trebalo da iznese kompletnu informaciju.

No, vratimo se na "predmetnu vest" koju je prvobitno objavio novosadski portal www.021.rs, a potom povukao zbog – po rečima urednika portala – političkog pritiska "odozgo". Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije, jeste javna ličnost par excellence, koja ima značajno suženo pravo na privatnost i o čijem delovanju i u javnom i privatnom životu javnost ima prava da zna. Činjenica da je ona javna ličnost par excellence, prenosi se i na članove njene porodice, pogotovo uže. Ne treba posebno ni isticati zašto su članovi porodice takođe predmet interesovanja javnosti, jer se privilegije i zloupotrebe mogu na njih prenositi. Setimo se, recimo, slučaja Slobodana Miloševića i članova njegove porodice. Žestina nastupa guvernerke ukazuje na to da ona najverovatnije nije svesna svoje pozicije u javnosti, odnosno da je besna bez razloga, a to je sindrom visokih funkcionera u zemljama sa nedemokratskom tradicijom.

U svom dopisu J.T. ne samo da ne opovrgava već i potvrđuje činjenice navedene u "predmetnoj vesti". Dakle, činjenica je da je njena kćerka odista koristila službeno vozilo za odlazak u Beograd na predavanje. To što istu privilegiju koriste i neki drugi zaposleni u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, ništa ne menja na stvari, već samo povećava interes javnosti da zna za tu činjenicu. Sasvim je razumljivo što je u vesti istaknuto ime Milene Tabaković, kćerke Jorgovanke Tabaković, iz gore navedenih razloga. Interes javnosti raste s obzirom na činjenicu da predstavnici stranke kojoj J.T. pripada javno kritikuju zloupotrebu službenih automobila, najavljujući da će sa time raskrstiti (Aleksandar Vučić: "Službena putovanja neće proći, makar više niko ne putovao", Blic, 8.10.2013), što javnosti ukazuje na političko licemerje. Treba takođe reći da RFZO nije želeo da komentariše nepobitne informacije do kojih je autor "predmetne vesti" Miodrag Sovilj došao, već se tek posle obratio javnosti, a tada je vest već bila povučena sa sajta Radija 021. Tako je propuštena prilika da se ova vest proširi odgovorom RFZO i izjavom J.T.

Miodrag Sovilj je inače jedan od najboljih novosadskih novinara, koji se istraživačkim novinarstvom bavi poštujući visoke profesionalne standarde, a ovogodišnji je dobitnik i Godišnje nagrade Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Jedan je od retkih novinara koji ima hrabrosti da kritički piše i o predstavnicima aktuelne vlasti, a u kontekstu medijskog mraka, kampanje straha i kontrole medija, te stvaranja "kulta ličnosti".

O medijskom mraku i kampanji straha govori i način na koji je povučena vest sa portala 021, ali i drugih internet portala u Srbiji. Kako smo rekli, portal 021 je ovu vest povukao nakon političkog pritiska, a po svemu sudeći to se desilo i sa drugim informativnim portalima koji su preneli ovu vest, pa je potom uklonili. No, to nije sve. Neki portali koji su zadržali vest, među kojima je i Autonomija, doživeli su hakerske napade tog dana, i ova vest je nasilno sklonjena, da bi potom, posle otklanjanja posledica napada – bila vraćena na sajtove. O tome se izjasnila i predstavnica za slobodu medija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) Dunja Mijatović, koja je izrazila zabrinutost povodom incidenata u kojima su sa uglednih informativnih internetskih portala bespravno uklonjeni tekstovi. „Hakovanje internetskih portala i blokiranje pristupa medijskim sadržajima predstavlja jasno kršenje prava na slobodu izražavanja. Internet omogućava nenadmašive mogućnosti za podršku tih prava i veoma je bitan za slobodan protok i pristup informacijama“, rekla je Mijatović.

Iako navode o političkom pritisku i hakovanju, potom saopštenje NUNS-a i NDNV-a, pa verovatno i saopštenje OEBS-a – smatra "kafkijanskim", bilo bi dobro da J.T. objasni javnosti ko je zvao redakcije i zahtevao da se vest povuče, kao i da odgovori na pitanje ko je hakovao sajtove Centra za istraživačko novinarstvo i Autonomije i uklonio "predmetnu vest". Takođe, J.T. bi trebalo da odgovori na pitanje da li Srpska napredna stranka ima službu koja se bavi internetskom promocijom stranke, ali i "spamovanjem", "botovanjem", "lajkovanjem", "hejtovanjem" i "hakovanjem". Ovom prilikom ukazujem na činjenicu da uspešna cenzura na internetu nije moguća, i da ova vest ne bi izazvala tako veliku pažnju javnosti da nije bilo namere da se ukloni. A onda bi i J.T. imala manje razloga za nervozu.

Siguran sam da će Komisija za žalbe Saveta za štampu odbaciti kao neosnovanu žalbu Jorgovanke Tabaković i da neće dozvoliti da postane još jedan od mnogobrojnih instrumenata za pritisak na medije od strane predstavnika vlasti.

Srdačno,

Nedim Sejdinović, glavni i odgovorni urednik Autonomije

U prilogu: http://www.autonomija.info/021-protekcije-za-cerku-jorgovanke-tabakovic-u-rfzo.html:

Tabakovićka najavljuje tužbe, udruženja upozoravaju na cenzuru, Autonomija hakovana

Posted By admin On 10. decembar 2013. @ 17:55 In Aktuelno,Autonomija,Vojvodina | 39 Comments

Nakon što su pojedini mediji objavili (to jes objavili pa brže-bolje povukli, op. A) da je kćerka Jorgovanke Tabaković koristila službeno vozilo za odlazak na predavanja u Beograd gde studira, direktor RFZO kaže da je sve u skladu sa odlukom o slanju zaposlenih na usavršavanje, a Jorgovanka Tabaković je najavila tužbu i zamolila Savet za medije da reaguje.

Direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Momčilo Babić izjavio je danas da je RFZO 22 ljudi poslao na usavršavanje, uključujući i ćerku Jorgovanke Tabaković, i da oni imaju pravo na korištenje službenog vozila ili na prenoćište u Beogradu.

On je, povodom napisa u pojedinim medijima da je ćerki Jorgovanke Tabaković odobreno da koristi službeni automobil za odlazak na predavanja na master studije u Beogradu, rekao da isto pravo imaju i njene kolege koje je RFZO poslao na usavršavanje.

„Fond se odlučio da koriste službeno vozilo, jer je jeftinije. Oni dolaze na stručna usavršavanja, ali istovremeno obavljaju i razne koordinacione poslove, donose dokumentaciju u RFZO. Službenim autom dolaze iz Pirota, Novog Pazara, Kraljeva, zašto ne bi i iz Novog Sada“, naglasio je Babić.

On je kazao da RFZO stalno šalje na usavršavanja svoje zaposlene na master ili doktorske studije iz menadžmenta u zdravstvu i da polovinu školarine plaćaju polaznici, a drugu polovinu RFZO, a da na teret zdravstvenog fonda idu i troškovi puta ili smeštaja u Beogradu.

Direktor RFZO pojašnjava da se nastava održava petkom i subotom na Medicinskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka i da je uprava RFZO-a procenila da utrošak benzina službenih vozila predstavlja uštedu u odnosu na eventualno plaćanja smeštaja i hrane.

Kako je naknadno saopšteno iz RFZO pravo na korištenje službenog vozila za odlazak na predavanja u Beograd imaju oni čije je mesto stanovanja manje od 200 kilometara, tu spadaju Novi Sad i Požarevac, dok zaposlenima koji dolaze sa udaljenosti veće od 200 kilometara kao što je Niš, Novi Pazar, Kruševac, plaćaju prenoćište.

„Milena Tabaković, iz Novog Sada, jedna je od dvadeset dvoje zaposlenih koji su upućeni od strane RFZO na stručno usavršavanje i ima jednaka prava kao i svi ostali polaznici. Ona na predavanja putuje sa još jednom koleginicom iz Novog Sada“, navodi se u saopštenju.

Otvorenim pismom svim medijima obratila se danas i Jorgovanka Tabaković koja kaže da njenu ćerku napadaju kao ćerku guvernera, ali da je ona brani kao majka.

„Moja ćerka Milena je doktor stomatologije, radi u RFZO, prošla je sve stepenike i sada radi kao pomoćnik direktora Filijale za Južnobački okrug. Za to je kvalifikovalo njeno obrazovanje, rad i zalaganje“, navodi i pismu Tabaković.

Ona kaže da posle ovakvih napisa u medijima samo traži da njena deca imaju jednaku šansu kao i sva druga.

Tabaković dodaje da su se njena deca školovala na državnim fakultetima u Srbiji, a ne u nekim bogatim zemljama, sa ciljem da steknu znanje, nađu posao, zarade svoje plate i postanu svoji ljudi.

Ona je zatražila od nadležnih u novosadskoj filijali RFZO da medijima dostave sve podatke o stručnom usavršavanju zaposlenih, a od medija koji su preneli neistine da vest hitno povuku, jer ne želi da, kako kaže, njena deca crvene zbog laži kojima se udara na nju.

Guvernerka je naglasila da će protiv svih medija koji su preneli ovu vest podneti tužbu i zamolila Savet za medije da reaguje.

NUNS i NDNV zabrinuti zbog autocenzure i cenzure

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) i Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) izrazili su veliku zabrinutost zbog činjenice da je bez ikakvog obrazloženja, skoro istovremeno, sa informativnih portala skinuta vest „u kojoj se navodi da je kćerka Jorgovanke Tabaković, guvernerke NBS, koristila službeni automobil u privatne svrhe“.

NUNS i NDNV smatraju da je u pitanju politički pritisak koji je neprihvatljiv i za svaku osudu, kao što je neprihvatljivo i da mediji pristaju na pritiske i ucene.

„Ovakav postupak je neprofesionalan i svodi se na autocenzuru koja je uvek gora od cenzure jer opstaje na strahu novinara i urednika“, saopštila su novinarska udruženja.

021: Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković u RFZO

Novosadski Radio 021 na svom portalu prvo je emitovao vest o guvernerkinoj kćerki pa je potom povukao. Povukli su je i portali koji su je preuteli sa 021, sem Autonomije, koja je zbog toga imala velikih problema sa hakerskim napadima, tokom 10. decembra, koji je inače Međunarodni dan ljudskih prava:

Mileni Tabaković, ćerki guvernerke Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanke Tabaković, Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) je obezbedio službeni automobil i vozača kako bi dva puta nedeljno išla iz Novog Sada u Beograd na predavanja, javio je danas novosadski Radio 021.

Odluku o korišćenju službenog vozila potpisao je direktor RFZO Momčilo Babić, a ona se odnosi i na Lidiju Bjelovuk, koja takođe studira u Beogradu, naveo je taj radio i na svojoj internetskoj stranici (www.021.rs) objavio dokument koji je Babić potpisao 22. novembra ove godine.

Radio 021 je naveo da dve studentkinje master studija na beogradskom Medicinskom fakultetu i Fakultetu organizacionih nauka petkom i subotom u Beograd vozi šofer, koji ih čeka dok ne završe s predavanjima, a zatim ih vraća u Novi Sad.

Lidija Bjelovuk se ranije pominjala kao jedna od kandidatkinja za novu direktoricu novosadske filijale RFZO, dok Milena Tabaković obavlja funkciju pomoćnice direktora.

Nedavno je u Fondu promenjena sistematizacija prema kojoj je za obavljanje tog posla dovoljno dve godine staža, umesto dosadašnjih pet. Milena Tabaković je po zanimanju stomatolog, a u struci je provela godinu i po dana, piše 021.

Taj radio je naveo da nije uspeo da dobije odgovor od RFZO na iznete tvrdnje.

(Autonomija/021/RTV/Tanjug)

________________________________________

Article printed from Autonomija: http://www.autonomija.info

URL to article: http://www.autonomija.info/021-protekcije-za-cerku-jorgovanke-tabakovic-u-rfzo.html

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Božo Prelević, Nebojša Spaić, Vlado Mareš i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 16.1.2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

 

Tekstom „Protekcije za čerku Jorgovanke Tabaković“, objavljenim 9. decembra 2013. godine, portal „Autonomija,info“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Deo žalbe koji se odnosi na eventualnu povredu prava Milene Tabaković, Komisija je odbacila. 

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Jorgovanka Tabaković zbog teksta koji je, pod naslovom „Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković u RFZO“, 9. decembra  objavljen na portalu „021.rs“, a koji su tog i narednog dana preneli i drugi mediji, među kojima i „Autonimija.info“. U tekstu se navodi da je Mileni Tabaković, ćerki guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković, novosadska filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje obezbedila „službeni automobil i vozača kako bi dva puta nedeljno išla u Beograd na predavanja”. Takođe je navedeno da se ova odluka odnosi i na Lidiju Bjelovuk, koja takođe studira u Beogradu, te da „prema informacijama do kojih je došao Radio 021, njih dve petkom i subotom u Beograd vozi šofer, koji ih čeka dok ne završe s predavanjima, a zatim ih vraća u Novi Sad”. Istaknuto je i da portal nije uspeo da dobije odgovor od RFZO zašto su „ovim dvema zaposlenim obezbeđeni posebni uslovi”. Podnosilac žalbe tvrdi da se „objavljivanjem neistinite vesti“ direktno diskredituje njena ličnost, te da se „zlonamerno navodi javnost da se mimo važećih pravila, korišćenjem položaja ili drugim vidovima nemoralnog ponašanja, članovima moje porodice omogućavaju privilegije zahvaljujući tome što su moja deca“. Tabakovićeva je navela i da nijedan od medija koji su objavil informaciju nije pozvao ni nju, ni njenu ćerku, čime je povređeno osnovno novinarsko pravilo da priča mora da ima dve strane.

Sporna vest je istog dana uklonjena sa portala na kojem je prvobitno objavljena, kao i sa nekih drugih, a Jorgovanka Tabaković u žalbi ističe da je  „iznošenje neosnovanih optužbi i kafkijanskih pretpostavki posebno izraženo u vestima koje su usledile nakon objavljivanja izvorne informacije, a pogotovo u prenosu saopštenja NUNS i NDNV kojim se ističe da je do uklanjanja vesti došlo zbog političkih pritisaka.

U odgovoru na žalbu redakcija portala „Autonomija.info“ istakla je da su ispoštovali sve profesionalne strandarde objavljujući kompletnu informaciju, koja sadrži spornu vest, izjavu Jorgovanke Tabaković, saopštenje RFZO i saopštenja udruženja novinara koja konstatuju politički pritisak, centuru i autocenzuru. Na osnovu toga, čak i da je sama vest bila netačna, a nije, ne bi se moglo govoriti o povredi etičkih pravila profesije. „Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije, jeste javna ličnost par excellence, koja ima značajno suženo pravo na privatnost, što se prenosi i na članove njene uže porodice, koji su takođe premet interesovanja javnosti jer se privilegije i zloupotrebe mogu na njih prenosti“, ističe se, između ostalog, u odgovoru. „Autonomija,info“ je navela i da su, pošto za razliku od nekih drugih portala, nisu pod političkim pristiscima povukli vest, doživeli hakerske napade, zbog čega su se oglasi NUNS, NDNV i predstavnica OEBS-a.

Članovi Komisije za žalbe ocenili je da je žalba neosnovana i da je portal „Autonimija.info“ postupio potpuno u skladu sa pravilima Kodeksa novinara Srbije, prenoseći sve relevantne informacije i reagovanja u vezi sa objavljenom vešću, čiju istinitost niko nije osporio. Za javnost je svakako od značaja vest da, u zemlji koja je po nivou zdravstvene zaštite na poslednjem mestu u Evropi, Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća prevoz i vozača zaposlenima koji se školuju u drugom gradu, a to što to pravo, odnosno privilegiju, nema samo ćerka guvernerke Tabaković, ništa ne menja u obavezi novinara da javnost upozna sa tim. Guvernerka Narodne banke jeste javna ličnost, čija je privatnost Kodeksom novinara manje zaštićena od privatnosti „običnih građana“, zbog čega je sasvim razumljivo da su mediji, objavljujući ovu informaciju, naveli da je reč o ćerki guvernerke NBS.

Od značaja za javnost je i da bude upoznata sa tim da postoje pritisci na medije kojima oni nisu u stanju da se odupru, kao i da kod novinara postoje mehanizmi autocenzure.

Komisija je odbacila žalbu u delu koji se odnosi na Milenu Tabaković kao oštećenu, budući da je reč o punoletnoj osobi koja može sama da se obrati Savetu za štampu.

Komisija za žalbe izražava posebnu zabrinutost zbog uklanjanja tekstova sa veb portala i podseća sve novinare i urednike da Kodeks novinara Srbije propisuje obavezu novinara da se suprotstave svakom pritisku na slobodno obavljanje profesije i svakom vidu cenzure i da o tome izveste javnost. Autocenzura se takođe smatra kršenjem profesionalnih i etičkih normi, zbog čega Komisija osuđuje ovakvo ponašanje.

Beograd, 16.1.2014.                                                                        Predsedavajući

                                                                                                         Stojan Marković

 

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Božo Prelević, Nebojša Spaić, Vlado Mareš i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 16.1.2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Cenzura na 021: Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković nisu za objavu“, objavljenim 9. decembra 2013. godine, portal „Kontra Press“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. 

Deo žalbe koji se odnosi na eventualnu povredu prava Milene Tabaković, Komisija je odbacila. 

OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Jorgovanka Tabaković zbog teksta koji je, pod naslovom „Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković u RFZO“, 9. decembra  objavljen na portalu „021.rs“, a koji su tog i narednog dana preneli i drugi mediji, među kojima i „Kontra Press“. U tekstu se navodi da je Mileni Tabaković, ćerki guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković, novosadska filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje obezbedila „službeni automobil i vozača kako bi dva puta nedeljno išla u Beograd na predavanja”. Takođe je navedeno da se ova odluka odnosi i na Lidiju Bjelovuk, koja takođe studira u Beogradu, te da „prema informacijama do kojih je došao Radio 021, njih dve petkom i subotom u Beograd vozi šofer, koji ih čeka dok ne završe s predavanjima, a zatim ih vraća u Novi Sad”. Istaknuto je i da portal nije uspeo da dobije odgovor od RFZO zašto su „ovim dvema zaposlenim obezbeđeni posebni uslovi”. Podnosilac žalbe tvrdi da se „objavljivanjem neistinite vesti“ direktno diskredituje njena ličnost, te da se „zlonamerno navodi javnost da se mimo važećih pravila, korišćenjem položaja ili drugim vidovima nemoralnog ponašanja, članovima moje porodice omogućavaju privilegije zahvaljujući tome što su moja deca“. Tabakovićeva je navela i da nijedan od medija koji su objavil informaciju nije pozvao ni nju, ni njenu ćerku, čime je povređeno osnovno novinarsko pravilo da priča mora da ima dve strane.

Sporna vest je istog dana uklonjena sa portala na kojem je prvobitno objavljena, kao i sa nekih drugih, a Jorgovanka Tabaković u žalbi ističe da je  „iznošenje neosnovanih optužbi i kafkijanskih pretpostavki posebno izraženo u vestima koje su usledile nakon objavljivanja izvorne informacije, a pogotovo u prenosu saopštenja NUNS i NDNV kojim se ističe da je do uklanjanja vesti došlo zbog političkih pritisaka.

U odgovoru na žalbu redakcija portala „Kontra Press“ istakla je da su profesionalno preneli tekst kolege koji je cenzurisan u matičnoj kući. Sama vest, kako je navedeno, izvorno nije tema kojoj se ovaj portal bavi, ali medijske slobode i cenzura jesu i zato je i u naslovu teksta vrlo jasno naznačeno da on referira na cenzuru, koja govori o ozbiljnim problemima u kojima su ne samo mediji, nego i novinari u Srbiji. Portal je kako je istaknuto preneo sva reagovanja koja su smatrali revenatnim da bi javnost imala što bolji uvid u situaciju. „Podsećamo da je tekst skinut sa nekoliko portala, odgovorno tvrdimo da je skinut uz pritisak vlasti, za šta postoje svedoci, a da su dva portala hakovana, što je ktivično delo“, navedeno je, između ostalog. Redakcija „Kontra Pressa“ podseća i da Jorgovanka Tabaković ne samo da nijednom nije demantovala, nego je i potvrdila vest „da joj ćerka koristi privilegije RFZO. U pitanju je javna ličnost, visokopozicionirana političarka na vlasti, zbog čega su i članovi njene porodice pod povećalom javnosti“.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je žalba neosnovana i da je portal „Kontra Press“ postupio u skladu sa pravilima Kodeksa novinara Srbije, prenoseći sve relevantne informacije i reagovanja u vezi sa objavljenom vešću, čiju istinitost niko nije osporio. Za javnost je svakako od značaja vest da, u zemlji koja je po nivou zdravstvene zaštite na poslednjem mestu u Evropi, Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća prevoz i vozača zaposlenima koji se školuju u drugom gradu, a to što to pravo, odnosno privilegiju, nema samo ćerka guvernerke Tabaković, ništa ne menja u obavezi novinara da javnost upozna sa tim. Guvernerka Narodne banke jeste javna ličnost, čija je privatnost Kodeksom novinara manje zaštićena od privatnosti „običnih građana“, zbog čega je sasvim razumljivo da su mediji, objavljujući ovu informaciju, naveli da je reč o ćerki guvernerke NBS. Od značaja za javnost je i da bude upoznata sa tim da postoje pritisci na medije kojima oni nisu u stanju da se odupru, kao i da kod novinara postoje mehanizmi autocenzure.

Komisija je odbacila žalbu u delu koji se odnosi na Milenu Tabaković kao oštećenu, budući da je reč o punoletnoj osobi koja može sama da se obrati Savetu za štampu.

Komisija za žalbe izražava posebnu zabrinutost zbog uklanjanja tekstova sa veb portala i podseća sve novinare i urednike da Kodeks novinara Srbije propisuje obavezu novinara da se suprotstave svakom pritisku na slobodno obavljanje profesije i svakom vidu cenzure i da o tome izveste javnost. Autocenzura se takođe smatra kršenjem profesionalnih i etičkih normi, zbog čega Komisija osuđuje ovakvo ponašanje.

Beograd, 16.1.2014.                                                                        Predsedavajući

                                                                                                        Stojan Marković

 

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Petar Jeremić, Božo Prelević, Nebojša Spaić, Vlado Mareš i Tihomir Trišić, na sednici održanoj 16.1.2014. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Kola RFZO voze i dovoze ćerku Tabakovićeve iz NS u Beograd?“, objavljenim 10. decembra 2013. godine, dnevni list „Naše novine“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.

Deo žalbe koji se odnosi na eventualnu povredu prava Milene Tabaković, Komisija je odbacila. 

OBRAZLOŽENJE 

Žalbu Savetu za štampu podnela je Jorgovanka Tabaković zbog teksta koji je, pod naslovom „Protekcije za ćerku Jorgovanke Tabaković u RFZO“, 9. decembra  objavljen na portalu „021.rs“, a koji su tog i narednog dana preneli i drugi mediji, među kojima i „Naše novine“. U tekstu se navodi da je Mileni Tabaković, ćerki guvernerke NBS Jorgovanke Tabaković, novosadska filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje obezbedila „službeni automobil i vozača kako bi dva puta nedeljno išla u Beograd na predavanja”. Takođe je navedeno da se ova odluka odnosi i na Lidiju Bjelovuk, koja takođe studira u Beogradu, te da „prema informacijama do kojih je došao Radio 021, njih dve petkom i subotom u Beograd vozi šofer, koji ih čeka dok ne završe s predavanjima, a zatim ih vraća u Novi Sad”. Istaknuto je i da portal nije uspeo da dobije odgovor od RFZO zašto su „ovim dvema zaposlenim obezbeđeni posebni uslovi”.

Podnosilac žalbe tvrdi da se „objavljivanjem neistinite vesti“ direktno diskredituje njena ličnost, te da se „zlonamerno navodi javnost da se mimo važećih pravila, korišćenjem položaja ili drugim vidovima nemoralnog ponašanja, članovima moje porodice omogućavaju privilegije zahvaljujući tome što su moja deca“. Tabakovićeva je navela i da nijedan od medija koji su objavil informaciju nije pozvao ni nju, ni njenu ćerku, čime je povređeno osnovno novinarsko pravilo da priča mora da ima dve strane.

Redakcija „Naših novina“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili je da je žalba neosnovana i da je za javnost svakako od značaja vest da, u zemlji koja je po nivou zdravstvene zaštite na poslednjem mestu u Evropi, Republički fond za zdravstveno osiguranje plaća prevoz i vozača zaposlenima koji se školuju u drugom gradu, a to što to pravo, odnosno privilegiju, nema samo ćerka guvernerke Tabaković, ništa ne menja u obavezi novinara da javnost upozna sa tim. Guvernerka Narodne banke jeste javna ličnost, čija je privatnost Kodeksom novinara manje zaštićena od privatnosti „običnih građana“, zbog čega je sasvim razumljivo da su mediji, objavljujući ovu informaciju, naveli da je reč o ćerki guvernerke NBS.

Komisija je odbacila žalbu u delu koji se odnosi na Milenu Tabaković kao oštećenu, budući da je reč o punoletnoj osobi koja može sama da se obrati Savetu za štampu.

Komisija za žalbe izražava posebnu zabrinutost zbog uklanjanja tekstova sa portala „021.rs“ na kojem je prvobitno objavljen, kao i sa drugih portala i podseća sve novinare i urednike da Kodeks novinara Srbije propisuje obavezu novinara da se suprotstave svakom pritisku na slobodno obavljanje profesije i svakom vidu cenzure i da o tome izveste javnost. Autocenzura se takođe smatra kršenjem profesionalnih i etičkih normi, zbog čega Komisija osuđuje ovakvo ponašanje.

Beograd, 16.1.2014.                                                                        Predsedavajući

                                                                                                        Stojan Marković