Žalbeni postupci

NAPOMENA: Koristite latinična slova

Zlatibor Lončar protiv dnevnog lista "Alo!"

Žalba rešena: prekršaj kodeksa
Zlatibor Lončar
"Alo!"
Štampano izdanje i internet
18.09.2013.

Poštovani.

Dnevni list “ALO!” u tekstu objavljenom 18. septembra ove godine pod naslovom “Sumnjiva smrt još jedne bebe”, autora R. Kantar i R. Ćoralić, grubo je prekršio Kodeks novinara Srbije. Navedeni tekst je objavljen u štampanom i online izdanju ovog javnog glasila.

Dokaz:

1. Skeniran tekst naslovom “Sumnjiva smrt još jedne bebe” koji je objavljen dana 18.9.2013. godine u dnevnim novinama “Alo!”.

2. Link na kojem je dostupan tekst naslovom “Sumnjiva smrt još jedne bebe”

http://www.alo.rs/vesti/hronika/izgubili-bebu-koju-su-cekali-13-godina/31247

Tekst se odnosi na porođaj i zdravstveno stanje moje supruge, smrt jednog od naša dva deteta, teškom zdravstvenom stanju našeg drugog deteta, ali i na niz drugih intimnih podataka iz našeg privatnog života.

U spornom tekstu se u bitnome navode sledeće informacije, kojima moja supruga i ja smatramo da su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije i to odeljak VII koji se odnosi na poštovanje privatnosti.

• “Kako “Alo!”. saznaje, 43 – godišnja V.L., inače supruga direktora Urgentnog centra doktora Lončara, porođena je carskim rezom u sedmom mesecu iako nije imala kontrakcije i bila je otvorena jedva tri prsta. “

• “Kako saznajemo, supruga Zlatibora Lončara je 27. avgusta primljena u „Front“, bila je otvorena tri prsta i nije imala kontrakcije.

• “Iako se do tada mislilo da žena nosi dva dečaka, ispostavilo se da je jedna od beba ženskog pola. Zbog toga, kako „Alo!“ saznaje, kada su doktora Lončara obavestili da je stanje ozbiljno i da su bebe prebačene na Institut za neonatologiju, on je rekao da mora da je posredi neka greška, da to nisu njegova deca. “

• “Kako „Alo!“ saznaje, Lončar i njegova supruga su uzbuđeno i sa puno nade čekali rođenje dece. Na dete su čekali 13 godina i ovo im je bio šesti pokušaj vantelesne oplodnje. Međutim, doktor Lončar nije želeo da priča na ovu temu. “

• Ovim navodima, kao i ostalim informacijama u tekstu koje ovde nisu posebno istaknute, je prvo otkriven identitet moje supruge ( “…43 – godišnja V.L., inače supruga direktora Urgentnog centra doktora Lončara... “, a zatim su izneti najintimniji detalji o njenom porođaju i zdravstvenom stanju ( “…porođena je carskim rezom u sedmom mesecu iako nije imala kontrakcije i bila je otvorena jedva tri prsta... “), detalji o smrti našeg deteta i lečenju našeg drugog deteta ( “…“Iako se do tada mislilo da žena nosi dva dečaka, ispostavilo se da je jedna od beba ženskog pola. Zbog toga, kako „Alo!“ saznaje, kada su doktora Lončara obavestili da je stanje ozbiljno i da su bebe prebačene na Institut za neonatologiju, on je rekao da mora da je posredi neka greška, da to nisu njegova deca. “) kao i drugi detalji iz našeg privatnog života iz perioda pre nego što je moja supruga zatrudnela (…“Lončar i njegova supruga su uzbuđeno i sa puno nade čekali rođenje dece. Na dete su čekali 13 godina i ovo im je bio šesti pokušaj vantelesne oplodnje“) čime je u znatnoj meri povređeno naše pravo na privatnost, te smo prinuđeni da se ovom žalbom obratimo Komisiji za žalbe kako bismo zaštitili svoja prava.

Posebno ukazujemo na to da su informacije objavljenje i uprkos činjenici da ne postoji opravdani interes da javnost bude obaveštena o ovako intimnim podacima iz našeg privatnog života i o tome da sam za iste novine izričito naglasio da ne želim da pričam o svom privatnom životu.

Tačkom 1. Odeljka VII Kodeksa novinara Srbije koji se odnosi na poštovanje privatnosti je , između ostalog, predviđeno da je novinar dužan da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše, dok je pravo na privatnost je suženo kada je reč o javnim ličnostima, a posebno nosiocima javnih funkcija s time što se podaci iz privatnog života javnih ličnosti objavljuju se samo ukoliko je to u interesu javnosti, odnosno ukoliko imaju direktne posledice na više ljudi, ukoliko su u suprotnosti s duhom funkcije koju ta ličnost obavlja, ili idejama koje javno zastupa.

Imajući sve do sada navedeno u vidu, moja supruga i ja smatramo da u konkretnom slučaju redakcija lista “Alo!” nije postupala u skladu sa citiranom odredbom Kodeksa, a naročito ukazujemo na to da tema kojom se ovaj dnevni list bavio nije tema za koju postoji opravdeni interes da javnost o njoj bude obaveštena. Iz navedenog razloga smatramo da je dnevni list “Alo!” svojim izveštavanjem prekršio tačku 1. Odeljka VII Kodeksa novinara Srbije (Poštovanje privatnosti), te predlažemo Komisiji za žalbe da usvoji ovu žalbu i donese odluku kojom se nalaže dnevnom listu “Alo!” da odluku Komisije objavi u najkasnije trećem broju od dana dostavljanja odluke i da ukloni tekst “Sumnjiva smrt još jedne bebe” sa internet stranice dnevnih novina “Alo!” na adresi: http://www.alo.rs/vesti/hronika/izgubili-bebu-koju-su-cekali-13-godina/31247

U Beogradu, 23.9.2013. godine

Podnosioci žalbe

Vesna Lončar

Zlatibor Lončar

Odgovor Dejana Vukelića na žalbu Zlatibora Lončara

Poštovani,

Nije nam bila namera da neosnovano i bez razloga zadiremo u privatnost dr Lončara i njegove supruge, već da, smatrajući da u objavljivanju ove priče ipak postoji javni interes, ukažemo na činjenicu da čak i javna ličnost iz vrha "medicinske vlasti" može biti žrtva potencijalno nesavesnog medicinskog tretmana, što je ozbiljan i više puta registrovan problem u našem zdravstvu, naročito imajući u vidu podatak da se slična tragedija nedavno dogodila još jednoj porodilji koja se porađala u istoj ustanovi. S tim ciljem su objavljeni i neki detalji o trudnoći gospođe Lončar - da bismo ukazali na konkretne situacije i trenutke u kojima se možda desio lekarski propust. Nije nam bila namera da na bilo koji način povredimo osećanja porodice Lončar, posebno ne u tako bolnoj situaciji u kakvoj su se našli. U ime redakcije "Alo!" i svoje ime izvinjavam se dr Lončaru i njegovoj porodici što smo ih nehotično povredili. Porodici Lončar želimo zdravlje i sreću u budućnosti.

Dejan Vukelic

"Alo!" editor-in-chief

at "Ringier Axel Springer Serbia"

Žorža Klemansoa 19, 11000 Beograd

Na osnovu članova 22. i 24. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zoran Ivošević, Tamara Skrozza, Filip Švarm, Neboja Spaić, Petar Jeremić, Stojan Marković, Božo Prelević, Vlado Mareš i Predrag Azdejković, na sednici održanoj 31.10.2013. godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

Tekstom „Sumnjiva smrt još jedne bebe”, objavljenom 18.9.2013. godine u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Alo“ prekršio je tačku 1. Odeljka VII (Zaštita privatnosti) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da poštuju privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima pišu.

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da ovu odluku Komisije objavi u štampanom i onlajn izdanju, najkasnije u trećem broju od dana dostavljanja odluke.

OBRAZLOŽENJE

Vesna i Zlatiobor Lončar podneli su žalbu Savetu za štampu smatrajući da je list prekršio Kodeks novinara Srbije narušavanjem njihove privatnosti, odnosno iznošenjem najintimnijih detalja o porođaju i zdravstvenom stanju Vesne Lončar, detalja o smrti jedne i lečenju druge bebe, kao i iznošenjem drugih podataka  iz privatnog života bračnog para iz perioda pre trudnoće. Podnosioci žalbe su ukazali i da je, uprkos tome, što su objavljeni samo inicijali supruge, njen identitet otkriven jer je odmah navedeno da je „supruga direktora Urgentnog centra Zlatibora Lončara“. Bračni par Lončar je posebno istakao da podaci iz njihovog privatnog života objavljeni iako, po njihovoj oceni, „ne postoji opravdan interes da javnost o tome bude obaveštena“, kao i uprkos tome što je Zlatibor Lončar novinarima lista „Alo“ izričito naglasio da ne želi da govori o svom privatnom životu.

U odgovoru na žalbu, Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik lista „Alo“ izvinio se doktoru Lončaru i njegovoj porodicu što su ih nehotično povredili i objasnio da redakcija nije imala nameru da „neosnovano i bez razloga zadire u njihovu privatnost i da povredi im osećanja u tako bolnoj situaciji. Kako je naveo, „smatrajući da u objavljivanju ove priče ipak postoji javni interes, hteli smo da ukažemo na činjenicu da čak i javna ličnost iz vrha ’medicinske vlasti’ može biti žrtva potencijalno nesavesnog medicinskog tretmana“,

Članovi Komisije za žalbe smatrali su da u ovom slučaju ne postoji interes javnosti da zna najintimnije detalje iz života jedna porodice, kao i da tragedija, kao što je gubitak deteta, „ne zaslužuje“ da se o njoj na ovakav način piše. Objavljivanje podataka o toku porođaja žene čiji je identitet, stiče se utisak, namerno otkriven, detalja o njenom i zdravstvenom stanju druge bebe, kao i drugih detalja iz privatnog života bračnog para, predstavlja, kako je ocenjeno, veoma ozbiljno narušavanje privatnosti i drastično kršenje Kodeksa novinara Srbije.

Komisija je, ipak, ocenila i da je pohvalno što se glavni urednik izvinio porodici i preuzeo odgovornost za „ulaženje“  u njenu privatnost.

Zbog svega navedenog, Komisija je jednoglasno odlučila da je list „Alo“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila redakciji da ovu odluku objavi.

 Beograd, 31.10.2013.                                                     

               Predsedavajući

                                  Zoran Ivošević