06.08.2019.

Trening za trenere u Savetu za štampu Trening za petoro mladih trenera iz Niša, Kragujevca, Beograda, Novog Sada i Loznice održan je 5. avgusta u Savetu za štampu. Treneri će, u nastavku projekta “Young Media”, održati radionice za aktiviste nevladinih organizacija, srednjoškolce i studente o samoregulaciji, suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminaciji i kršenju pretpostavke nevinosti u medijima, kao i o tome kako se podnose žalbe na medijske sadržaje Savetu za štampu.

Na treningu su evaliirane i aktivnosti realizovane tokom prošle godine, a dogovoreno je da narednih 12 radionica za đake, studente i aktiviste NVO bude održano tokom jeseni u sedam mesta u Srbiji.

Aktivnosti, koje su deo projekta “Young Media”, Savet za štampu sprovodi od prošle godine, zajedno sa Deutsce Welle Akademijom, a uz finansijsku podršku Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke.

U okviru istog projekta 1. jula je nastavljen i monitoring poštovanja Kodeksa novinara Srbije u osam dnevnih novina koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na prekršaje kojima su oštećeni deca i mladi.