21.02.2019.

Beogradski centar za ljudska prava: Savet za štampu štiti građane od govora mržnje na internetuBeogradski centar za ljudska prava objavio je publikaciju “Anonimna mržnja, mehanizmi zaštite od govora mržnje na internetu”, u kojoj se, između ostalog, zaključuje da žalba Savetu za štampu “može biti efikasan mehanizam budući da se zabranjeni govor uklanja iz javnog prostora”.

U odeljku “Zaštita od govora mržnje pred Savetom za štampu” autori ističu:  „Uvidom u dosadašnju praksu može se zaključiti da je Savet za štampu prilikom utvrđivanja povrede Kodeksa novinara Srbije (članova IV i V) pokazao visok nivo senzibiliteta kada je u pitanju opasnosti od diskriminatornih stavova koji se objavljuju u medijima i u zaštiti prava na jednakost građana. Kredibilitet koji je Savet stekao u dosadašnjem radu ogleda se u činjenici da se državni organi u obrazloženju svojih odluka ili stavova pozivaju na njegove odluke. Takođe, treba istaći da je u pitanju telo koje nastoji da svoje delovanje i tumačenje odredaba Kodeksa uskladi sa savremenim izazovima u digitalnom dobu koje nesumnjivo u velikoj meri utiču na rad medija. Dobre primere predstavljaju već pomenute Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u online okruženju kao i Priručnik za prilagođavanje potrebama online medija.”

 

Beogradski centar ističe i da odluka Komisije za žalbe o žalbi te organizacije ima veliku važnost, jer je prvi put u Srbiji neko telo u svojoj odluci ukazalo da postoji odgovornost medija za sadržaje koji su objavljeni i na njihovim drugim kanalima komunikacije (koji nisu sam portal).

 

Publikacija “Anonimna mržnja, mehanizmi zaštite od govora mržnje na internetu”

http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-content/uploads/2018/12/Anonimna-mrznja-FINAL-S.pdf

 

Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u online okruženju

http://www.savetzastampu.rs/latinica/smernice-za-primenu-kodeksa-novinara-srbije-u-onlajn-okruzenju

 

Priručnik za prilagođavanje potrebama online medija

http://www.savetzastampu.rs/doc/szs-analiza-primene-smernica-prirucnik.pdf