Publikacije

Vodič kroz praksu komisije za žalbe (pdf)


Brošura Brzo, besplatno, pravično! (pdf)


Legal Leaks Toolkit (pdf)

Vodič za novinare za pristup informacijama od javnog značaja


O Savetu za štampu na jezicima manjina - brošura Brzo, besplatno, pravično!

mađarski, albanski, romski, slovački, rusinski, hrvatski, rumunski, bošnjački, bugarski