II Samir Tandir protiv portala Sandžačke novine Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević i Željko Bodrožić, na sednici održanoj 28.2.2019. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “UPOZORENJE!!! Halal “Zlatiborac” u proizvode stavlja otpad koji ni PSI ne jedu”, objavljenim 6. februara 2019. godine portal „Sandžačke novine”  prekršio je tačke 1, 2 i 5 Odeljka I  (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i odredbu po kojoj su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

Samir Tandir, Direktor Agancije za sertificiranje halal kvaliteta podneo je žalbu Savetu za štampu, navodeći da je portal “Sandžačke novine”, u preuzetom tekstu, njega i agenciju na čijem je čelu pominje u naslovu, iako se ne pominju nigde u tekstu. “Izvrtanjem činjenica i ovom lažnom tvrdnjom u naslovu narušen je ugled Agencije i moj lični ugled. Fotografije koje su objavljivali su privatne i nemaju veze sa mojim poslovnim angažmanom, niti sam dao saglasnost za njihovo objavljivanje”, naveo je u žalbi.

 

U odgovoru na žalbu, Nedžad Smailagić, veb urednik, naveo je da je tekst preuzet iz drugog medija (dnenvih novina “Alo”), te da podnosiocu žalbe može da ponudi jedino da ukloni fotografije sa portala i svojih strana na društvenim mrežama, dok demanti preba da pošalje mediju sa kojeg je tekst preuzet.

 

Podnosilac žalbe ovakvim odgovorom nije bio zadovoljan, jer to, kako je objasnio, ne bi umanjilo štetu koja mu je već naneta.

 

Komisija za žalbe je još jednom ukazala na to da su, po Kodeksu novinara Srbije, mediji odgovorni za sve što objavljuju, bez obzira da li je reč o sadržaju koji je nastao u toj redakciji ili je preuzet iz drugog medija i da, pre objavljivanja, moraju da provere tačnost preuzetih informacija. Ovo uključuje i agencijske vesti, kao što je jasno navedeno u smernicama u tački 2 Poglavlja Istinitost izveštavanja. Zbog toga, Komisija ni ovoga puta nije mogla da prihvati odgovor urednika da ne snosi odgovornost za tekstove preuzete iz drugih medija.

Osim toga, u ovom slučaju, je očigledno da izvorni tekst nije samo prenet, već je dorađen u redakciji portala “Sandžačke novine”, uključujući i sasvim drugačiju opremu teksta. Ovakvim prenošenjem teksta iz drugog medija, gde nije jasno koji delovi teksta su preuzeti, a koji dopisani, portal je doveo u zabludu svoje čitaoce da je samo preuzeo nešto što je drugi medij objavio, iako to nije tačno.

 

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da “Sandžačkim novinama” izrekne javnu opomenu.

 

 

Beograd, 28.2.2019.                                                                                      
Predsedavajući
Stojan Marković                                             

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice