Grupa građana protiv portala Petrovacinfo Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević i Željko Bodrožić, na sednici održanoj 28.2.2019. godine, većinom glasova, izriče

 

JAVNU OPOMENU

Tekstom “Spisak SNS botova iz Petrovca (I deo)”, objavljenim 13.januara 2019. godine portal „Petrovacinfo.rs” 

1.prekršio je tačke 1 i 2  Odeljka I  (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, 

2. prekršio je tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojima je novinar dužan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

Advokat Uroš R. Cvetojević podneo je, u ime trinaestoro građana iz Petrovca na Mlavi, žalbu Savetu za štampu, navodeći da je, spornim tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Nezavisnost od pritiska i Novinarska pažnja, te da su na račin njegovih klijenata izneta teške uvrede, neistinite i zlonamerne tvrdnje, sa ciljem da se naškodi ugledu svakog od njih pojedinačno. Naveo je i da je svima njima, objavljivanjem teksta, ugrožena sigurnost, jer su im upućene pretnje.

U odgovoru na žalbu, Ivan Stevanović, koji je označen kao urednik portala (koji, inače nema impresum i nije registrovan u Registru medija) naveo je, najpre,

 da je reč o blogu, a ne onlajn mediju, a zatim da nije objavljeno ništa netačno, jer je reč o podacima “iz programa koji koriste SNS botovi, čime su njihova imena dostupna svima”, dok su njihove fotografije preuzete sa Fejsbuka, gde su, takođe, svima dostupne. Dodao je i da smatra da je u ovom slučaju reč o ličnom obračunu SNS botova sa njim, jer je on poverenik Narodne stranke za teritoriju Petrovca na Mlavi, te da će se za zaštitu obratiti pravnom timu svoje stranke.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da platfoma na kojoj je tekst objavljen nije blog, već da je po sadržaju portal, te da je svako ko na ovaj način informiše javnost u obavezi da se pridržava Kodeksa novinara. U ovom slučaju, po mišljenju većine članova Komisije, autor spornog teksta prekršio je neka od etičkih pravila profesije, pre svega kad je reč o proveri informacija koje objavljuje. Autor teksta nije nikakvim dokazima potkrepio tvrdnje iz teksta da su ljudi čije su fotografije objavljene  zaista “botovi”, kao i da su za taj posao nagađeni zapošljavanjem u državnoj admistraciji, što se iz teksta zakjučuje. Time su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu objektivnog izveštavanja i jasnog razlikovanja činjenica od pretpostavki i nagađanja, kao i načelo dužne profesionalne pažnje. Takođe, objavljivanjem fotografija podnosilaca žalbe povređeno je njihovo pravo na privatnost. Portal je postupio suprotno smernici za promenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju koja se odnosi na tretman ličnih zapisa, a po kojoj je privatne podatke i zapise, uključujući tu i privatne fotografije, video i druge zapise koje je privatna osoba objavila na društvenoj mreži ili drugoj platformi, moguće objavljivati samo uz prethodnu saglasnost te osobe, osim u slučajevima kada interes javnosti preteže nad pravom na privatnost, i to u meri u kojoj je to neophodno da se ostvari svrha izveštavanja. Po mišljenju Komisije, u ovom slučaju ne postoji javni interes koji bi opravdao kršenje prava na privatnost.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova „za“ i tri „protiv“ odlučila da je portal „Petrovac.info“ prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

 

 

 

 

Beograd, 28.2.2019.                                                                                      
Predsedavajući
Stojan Marković                                             

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice