Usame Zukorlić protiv portala Sandžačke novineNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević i Željko Bodrožić, na sednici održanoj 28.2.2019. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Kad medijski nepismenjakovići zlonamjerno manipulišu tuđim vijestima”, objavljenim 31. januara 2019. godine, portal “Sandžačke novine”

1.prekršio je tačku 1 Odeljka I  (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2.prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da neguje etiku i kulturu javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku.

Komisija je ovu odluku donela odlučujući o žalbi Salahudina Fetića. Razmatrajući žalbu Usame Zukorlića na isti tekst, Komisija je odlučila da u tom slučaju portal nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije, jer je objavio Zukorlićev odgovor na tekst.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

 

Salahun Fetić i Usame Zukorlić podneli su odvojene žalbe na isti tekst, u kojem su, kako tvrde, iznete neistine i uvrede na njihov račun. Fetić je u žalbi naveo da je prekršeno više tačaka iz poglavlja Istinitost izveštavanja, zatim pretpostavka nevinosti, kao i odredba koja se odnosi na obavezu objavljivanja odgovora. Naglasio je da mu ni pre objavljivanja teksta, ni nakon toga, nije pružena mogućnost da saopšti svoj stav. Istakao je da je isti tekst objavljen na portalu “Sandžačke novine” i  na portalu Radiotelevizije Novi Pazar, da je demanti poslao i jednoj i drugoj redakciji, s tim što ga u “Sandžačkim novinama” nisu ni primili, iako je upućen na zvaničnu adresu. Portal je, međutim, kasnije preuzeo delove demantija koje je objavila RTVNP i u propratnim komentarima ponovo izneo uvrede i neistine.

Usame Zukorlić je takođe u žalbi naveo da je portal izneo neistine i uvrede na njegov račun, čime je prekršeno više tačaka iz poglavlja Istinitost izveštavanja. Osim toga, kako je istakao, nije mu pružena mogućnost da odgovori na tvrdnje iz teksta, jer ga “Sandžačke novine” uopšte nisu kontaktirale.

 

U odgovoru na žalbu, veb urednik Nedžad Smailagić istakao je da je portal objavio odgovor na tekst, koji im je u međuvremenu dostavio Zukorlić. Zukorlić, međutim, time nije bio zadovoljan, jer demanti nije objavljen u celini, zbog čega je o žalbi odlučivala Komisija.

 

Komisija je zaključila da tekst na koji su se Fetić i Zukorlić žalili nije objavljen u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, pre svega sa pravilom da novinar mora da izveštava tačno i objektivno, u interesu javnosti i poštujući standarde profesije. Takođe, po mišljenju Komisije odgovor koji je redakciji uputio Fetić nije objavljen na odgovarajući način, jer su objavljeni samo njegovi delovi, koji su, pri tom, u istom tekstu komentarisani, što je, i po zakonu, nedozvoljeno. Redakcija je svoj eventualni odgovor na demanti morala da objavi naknadno i da taj tekst bude jasno odvojen od Fetićevog odgovora, koji je trebalo da bude objavljen bez izmena i dopuna.

Kad je reč o Zukorlićevom demantiju, članovi Komisije zaključili da je objavljen u delu kojim se opovrgavaju činjenice iznete u tekstu. U demantiju su, takođe, iznete sve tvrdnje navedene i u žalbi podnetoj Savetu za štampu, čime je podnosiocu žalbe pružena mogućnost da odgovori na, po njegovoj oceni, netačne i uvredljive tvrdnje.

Po mišljenju Komisije, urednik nema obavezu da objavi svaki odgovor u celini i u Zakonu o javnom informisanju i medjima postoji niz odredbi o tome u kojim slučajevima urednik može da ne objavi odgovor ili delove odgovora. Redakcija mora da objavi odgovor ili njegov deo koji se odnosi na činjenice, ali ne i delove koji se odnose na mišljenje, a isto važi i za odgovor ili deo odgovora koji ne sadrži tvrdnju o činjenicama, već mišljenje; U ovom slučaju, po oceni Komisije, izostavljeni delovi odgovora ne sadrže opovrgavanje činjenica iz teksta.

 

Beograd, 28.2.2019.                                                                          
Predsedavajući
Stojan Marković                      

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice