Dr Ljiljana Đorđević protiv portala Infovranjske.rs Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Ivana Stjelja, Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Ljiljana Smajlović, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Vukašin Obradović, Višnja Aranđelović i Željko Bodorožić, na sednici održanoj 28.2. 2019. godine, nije uspela da usaglasi odluku da li je portal “Infovranjske.rs”, objavljivanjem serije tekstova od 16.do 30. januara 2019. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasalo je sedam članova Komisije, „protiv“ su bila tri člana, dok je jedan član Komisija bio „uzdržan“, pa za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.

 

 

                                                        OBRAZLOŽENJE

 

Dr Ljiljana Đorđević, direktorka Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju, podnela je žalbu zbog osam tekstova objavljenih od 16. do 30. januara 2019. godine, kao i zbog načina na koji objavljen demanti rukovodstva škole i Sindikata „Nezavisnost“, odnosno kako je redakcija odgovorila na demanti. Ona je, između ostalog, istakla da su spornim tekstovima objavljene netačne informacije na osnovu kojih su čitaoci formirali pogrešan utisak, a njoj su povređeni čast, ugled i dostojanstvo. Novinari, kako je navela, nisu tačno, objektivno i potpuno izveštavali o događajima, izmenjen je smisao i konktest u koji su činjenice stavljene, nisu pristupili poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, već su slepo verovali svojim izvorima, prećutkivali su činjenica koje su mogle bitno da utiču na stav javnosti. Takođe, nisu konsultovali više izvora, a jedini put kada su pre objavljivanja teksta poslali pitanja školi, nisu objavili te odgovore. Uz sve to, nisu poštovali ni privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima su pisali, a nju su lično uvredili nazivajući je “žutom”.

U odgovoru na žalbu  Saša Stojković, glavni i odgovorni urednik portala „Infovranjske.rs“, naveo je da potpuno odbacuje tvrdnje direktorke i da stoji iza svega što je objavljeno, te da nijedno slovo nije napisano protiv potpisnice žalbe, ni namerno ni nenamerno, sa ciljem da uvredi i omalovaži, nego je ona samo deo pisanja jer je direktorka škole,  u kojoj se decenijama dešavaju zloupotrebe koje vode ka zatvaranju te ustanove. „Što se tiče kontaktiranja, odgovor važi za sve navode - sa redakcijom infovranjskih.rs niko ne želi da kontaktira, jer smo mi jedini medij koji nije pod kontrolom vlasti. Možda ovo nije potpuno po Kodeksu, ali, molim Savet da razume naš položaj - mi jedini ne izveštavamo da ljubičice najavljuju proleće“, istakao je, između ostalog, Stojković.

Članovi Komisije ocenili su da, po svemu sudeći, o dešavanjima u školi treba da se piše, jer je izvesno da postoji interes javnosti da zna da li je i zbog čega škola pred zatvaranjem. Međutim, po mišljenju većine članova Komisije, tema nije dobro obrađena, a novinarski standardi nisu poštovani u potpunosti. To se, pre svega odnosi na izvore, koji su, po pravilu, anonimni, a da se u tekstovima njihove tvrdnje ničim drugim ne potkrepljuju. Takođe, u tekstovima nema „druge strane“, a poseban problem je tekst u kojem nisu objavljeni odgovori koji su zatraženi i dobijeni od škole.

Deo članova Komisije smatrao je, međutim, da Kodeks nije prekršen, da je portal objavio demanti koji im je dostavljen, te da je time pružena mogućnost drugoj strani da odgovori na sve tvrdnje iz tekstova.

Kako je za odluku da je prekršen Kodeks glasalo sedam članova Komisije, nije bilo propisane većine  od osam glasova, odluka nije doneta.

 

 

Beograd, 28.2.2019.                                                                                       
Predsedavajući
Stojan Marković

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice