Božidar Vukasanović protiv portala Tpknews.com Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Zorica Višnjić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.1.2019. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

 

Tekstom “Brutalno iživljavanje: Pijani sinovi bahatih petrovačkih funkcionera SNS do iznemoglosti pretukli mladića“, objavljenim 13. decembra 2018. godine, portal www.tpknews.com nije prekršio tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštvanja), kao ni tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije.

Komisija za žalbe nije uspela da usaglasi odluku da li je spornim tekstom prekršena tačka 3 Odeljka IV, koja se odnosi na obavezu poštovanja pretpostavke nevinosti, jer je za ovu odluku glasalo sedam članova Komisije, dok su tri člana bila protiv, pa za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

Božidar Vuksanović podneo je, preko advokata, žalbu Savetu za štampu verujući da je, pre svega, prekršena pretpostvaka nevinosti i to time što je, suprotno Kodeksu novinara Srbije, objavljeno njegovo puno ime i prezime i fotografija, čime mu je otkriven identitet i učinjen je prepoznatljivim. U žalbi je navedeno i da su tekstu objavljene netačne informacije da je podnosilac žalbe sin SNS funkcionera i da je pušten na slobodu nakon intervencije iz vrha petovačkih naprednjaka. Njegovi roditelji, kako se ističe, nisu članovi nijedne političke partije, a pritvor mu nije određen jer za to nije bilo razloga, a ne zbog nečije intervencije. Advokat je naveo i da tekst, kao i komentari ispod teksta, sadrže govor mržnje, kao i da u tekstu nema druge strane, jer podnosiocu žalbe nije pružena prilika da iznese svoju verziju priče.

U odgovoru na žalbu administrator portala je naveo da ih je o incidentu obavestila policija, upravo zato što trojici napadaca kako su im rekli, nije produžen pritvor, nakon 48 časovnog zadržavanja, zbog intervencije NN lica iz vrha lokalnih naprednjaka, čije ime im je poznato.”Obavili smo razgovor sa žrtvom koja se nakon prebijanja nalazila u Opštoj bolnici u Petrovcu na Mlavi i napravili slike. Uzeli smo izjave od devojke žrtve, njene prijateljice i radnika lokala koji su te večeri bile prisutni. Policija nam je dozvolila da pregledamo snimke sa sigurnosnih kamera i dali nam kopije istih snimaka koje nismo nigde objavili, već ih čuvamo u slučaju ako dodje baš do ovakvih raspleta situacije”, ističe se u odgovoru. Takođe, naglašavaju da su pokušali na sve moguće načine da stupe u Kontakt “sa drugom stranom”ali da su dobili jedino pretnje “ukoliko nešto objave”.

Članovi Komisije za žalbe su zaključili da izveštavanje o ovom slučaju jeste u javnom interesu, utoliko pre što je bar jedan od napadača od ranije poznat po prebijanju vršnjaka. Komisija ima razloga da veruje da su trojica mladića zaista prebila četvrtog onako kako je u tekstu to navedeno, tim pre što ni sam podnosilac žalbe ne spori te navode. Takođe, Komisija ima razloga da veruje i da su novinari infomacije zaista dobili od policije, te da su izvoru iz policije poverovali i da su mladići pušteni na poziv lokalnog stranačkog funkcionera. Budući da, po svemu sudeći, niko od osumnjičenih nije hteo da razgovara sa njima, mogli su da se oslone samo na izvore  koji su im bili dostupni, Komisija je uzela u obzir i to da portal, nakon objavljivanja teksta, nije dostavljen nikakav demanti. Članovi Komisije zato smatraju da nije prekršena tačka 1 Poglavlja Istinitost izveštavanja, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije. Komisija je, takođe jednoglasno, odlučila i da nije prekršena odredba koja zabranjuje diksiriminaciju i govor mržnje, aiko smatra spornom upotrebu termina “bahati petrovački finkcioneri SNS-a”, utoliko pre što ta “bahatost” nije ničim argumentovana.

Kad je reč o kršenju pretpostavke nevinosti, većina članova Komisije za žalbe smatrala je da ona jeste prekršena, ne samo otkrivanjem identiteta trojice mladića koji se sumnjiče za prebijanje vršnjaka, već i time što se u tekstu izričito tvrdi da su to uradili. Svi navodi u tekstu o tome šta se dogodilo preneti su bez ikakve ograde, na primer da svedoci nešto tvrde ili da su mladići osumnjičeni za neko delo, da postoji sumnja da su nešto uradili…Tri člana Komisije smatrala su, međutim, da u ovom slučaju interes da javnost bude obaveštena o tome što se desilo preteže nad zaštitom njihove privatnosti, te su glasali protiv odluke da je prekršena pretpostavka nevinosti. Zbog toga za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.

 

Beograd, 31.1.2019.                                                                                       Predsedavajuća

                                                                                                                        Višnja Aranđelović                                        

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice