Ana Sević protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Zorica Višnjić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.1.2019. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

 

Serijom tekstova objavljenih od 23.oktobra do 17. novembra 2018. godine u štampanom i onlajn izdanju dnevni list “Kurir”

1.prekršio je tačke 1, 2 i 5 Odeljka I  (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih stadarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da poštuje odredbu po kojoj su sa novinarstvom nespojivi iznošenje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2.prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) o obavezi novinara da poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku,

3. prekršio je tačke 1 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojima je novinar dužan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, a prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako je njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

4. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), po kojoj je novinar obavezan da poštuje privatnost, dostojanstvo, integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se dnevnom listu “Kurir” da odluku objavi u svom štampanom i onlajn izdanju, najkasnije u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

Advokati Ane Sević podneli su žalbu Savetu za štampu zbog serije tekstova zasnovanih na “neistinitim i neproverenim infomacijama, čija je uvredljivost nesumnjiva”, a kojima je ona, kako se tvrdi u žalbi, “prikazana u izrazito negativnom kontekstu u javnosti, što je s obzirom na učestalost tekstova poprimilo razmere negativne kampanje koja se graniči sa govorom mržnje protiv podnosioca žalbe, a bez ikakvog povoda”. Podnosilac žalbe smatrao je da je prekršeno više odredbi Kodeksa novinara:  - Istinitost izveštavanja i to u tačkama 1 (obaveza novinara da tačno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost), 4 (dužnost novinara da konsultuje što više izvora) i 5 (zabrana objavljivanja neosnovanih optužbi, kleveta, glasina), zatim - Odgovornost novinara (poglavlje IV) i to u tački 6 koja se odnosi na negovanje kulture i etike javne reči i poštovanje prava na odgovor, - Novinarska pažnja (poglavlje V) u  tačkama 1 i 3 (prećutkivanje činjenica)  i - Poštovanje privatnosti (poglavlje VII) u tački 1.

Redakcija “Kurira” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da su sporni tekstovi  nastali isključivo na osnovu anonimnih izvora,te da se za iznete tvrdnje, pa i optužbe na račun Ane Sević  ne nude se nikakvi dokazi, već se spekulacije i nagađanja predstavljaju kao činjenice. Njoj, osim toga, nije pružena prilika da saopšti svoju verziju događaja, iako je, ako ništa drugo, redakcija dobila saopštenje kojim je demantovala objavljene infomacije. Time je „Kurir“prekršio i odrebe koje se odnose na obavezu konsultovanja više izvora, na obavezu objavljivanja odgovora, ali i odredbu koja zabranjuje prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav čitalaca.

Objavljivanjem spornih tekstova ozbiljno je narušena i privatnost podnosioca žalbe, što se ni na koji način ne može pravdati javnim interesom, budući da je reč o stvarima koje duboko zalaze u intimnost, a nisu ni od kakve važnosti za čitaoce.

 

Komisija je ocenila da nije prekršena odredba Kodeksa koja se odnosi na kulturu i etiku javne reči. U jednom od naslova se, istina, koristi žargonski izraz, ali bi bilo preterano smatrati to prekršajem Kodeksa, tim pre što je reč o tabliodu, pa se podrazumeva i upotreba „slobodnijih izraza“.

 

 

Beograd, 31.1.2019.                                                                                       Predsedavajuća

                                                                                                                        Višnja Aranđelović                                        

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice