Gvozden Nikolić protiv portala Ozonpress Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Zorica Višnjić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.1.2019. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

 

Komentarom ispod teksta “OzonPress najčitaniji čačanski informativni portal”, objavljenim 1. januara 2019. godine, portal “OzonPress” prekršio je tačku 5 Odeljka I  (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije,  po kojoj su sa novinarstvom nespojivi iznošenje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.

Nalaže se portalu “Ozonpress” da odluku objavi najkasnije u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

 

Gvozden Nikolić, glavni urednik portala “Glas zapadne Srbije” podneo je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da je prekršena tačka 5 Odeljka Istinitost izveštavanja i to objavljivanjem komentara čitalaca. U spornom komentaru čitalac optužuje Nikolića da u kafani priča kako podvodi novinarke svog portala.

U odgovoru na žalbu, urednik “OzonPressa” Stojan Marković naveo je, između ostalog, da je opšte poznato da komentari čitalaca ne odražavaju stav redakcije, kao i da neko ko se bavi javnim poslom, kao što je Nikolić, može da bude izložen kritici i oceni javnosti. U komentaru na koji se žali je, inače, izneta istina, jer je javnosti u Čačku poznato da on po “kafanama i na društvenim mrežama javno iznosi stavove koji su navedeni u komentaru”. “Licemerno je i kada gospodin Nikolić kaže ’da je OzonPress imao nameru da spreči izlive mržnje i ponižavanja mogao je to da učini’ neobjavljivanjem komentara na koji se žali, s obzirom da upravo portal koji uređuje Nikolić vrvi ne samo od komentara nego i od tekstova koji su ništa drugo do izlivi mržnje i ponižavanja“, isitče se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Urednik „Ozonpressa“ je obavestio Savet za štampu i da je sporni komentar uklonjen, ali podnosilac žalbe nije time bio zadovoljan i ostao je pri tome da žalbu razmatra Komisija za žalbe.

Članovi Komisije za žalbe su ocenili da objavljeni komentar sadrži uvredljive kvalifikacije i ozbiljne optužbe, zasnovane na glasinama. Po mišljenju Komisije, ovakav komentar čitalaca redakcija nije smela da objavi, jer je u suprotnosti sa Kodeksom novinara Srbije. Redakcija je imala mogućnost da komenatar ne objavi, budući da radi prethodnu moderaciju komentara, pa time preuzima i odgovornost za sadržaje koje objavljuje, bez obzira na to da li oni odražavaju stavove redakcije ili ne. Komisija za žalbe podseća da je do sada donela više odluka iz kojih je nedvosmisleno jasno da su redakcije odgovorne za sve sadržaje koje objavljuju, uključujući i infomacije iz drugih izvora, kao i komentare čitalaca.

Komisija je takođe primetila da na portalu „OzonPress“ ne postoje nikakava pravila komentarisanja koja bi čitaoce upoznala sa tim šta nije dozvoljeno, odnosno u kojim slučajevima moderator može odlučiti da poslati komentar ne objavi. Članovi Komisija stoga preporučuju redakciji portala „OzonPress“ da usvoji i objavi ova pravila, što bi moglo pomoći da se u budućnosti izbegnu slične situacije.

Zbog svega toga, Komisija za žalbe je sa osam glasova „za“, jednim „uzdržanim“ i jednim „protiv“ odlučila da je portal prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila mu da odluku objavi.

 

Beograd, 31.1.2019.                                                                                       Predsedavajuća

                                                                                                                        Višnja Aranđelović                                        

 
Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice