Nebojša Jovanović protiv portala Glas zapadne Srbije Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Višnja Aranđelović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Zorica Višnjić, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.1.2019. godine, većinom glasova izriče


JAVNU OPOMENU

 

Tekstom “Ovi novinari su pratili Instagram maloletnog deteta”, objavljenim 3. januara 2019. godine i komentarima ispod teksta, portal „Glas zapadne Srbije“ 

1.prekršio je tačke 1, 2 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i odredbu po kojoj su sa novinarstvom nespojivi iznošenje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina. 

2. prekršio je i tačke 1 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojima je novinar dužan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, a prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako je njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

Komisija je odlučila da nisu prekršene tačka 3 Odeljka IV (pretpostavka nevinosti) i tačka 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) na koje se podnosilac žalbe takođe žalio.

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

 

 

Nebojša Jovanović podneo je žalbu Savetu za štampu tvrdeći da je spormim tekstom i uvredljivim komentarima čitalaca prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja: Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti. “Tekst na koji podnosim žalbu objavljen je na portalu GZS kao odbrana lika i dela gradonačelnika Čačka, čime se u poslednje vreme aktivno bavi vlasnik portala GZS, i reakcija na tekst  ‘Gradonačelnik na odmoru u Švajcarskoj’, koji je objavio portal OzonPress  U tom tekstu objavljena je i fotografija za koju GZS tvrdi da potiče sa Instagram naloga maloletnog sina gradonačelnika Čačka. Činjenica je, međutim, da fotografija potiče sa Instagram naloga starijeg sina gradonačelnika, koji je punoletan, što smo i objavili u narednom tekstu ‘Laži i obmane snimatelja za svadbe i sahrane’. Osim što sam optužen da sa kolegom Markovićem ‘širim mržnju jer nikada nijedan lep tekst nisam objavio’ , zatim da ‘napadam decu i da je pitanja dana kada ću ponovo napasti neko dete’, autor teksta na GZS zaključuje i ‘da to nije stvar profesije već  da mnogi smatraju da je u pitanju ozbiljan poremećaj ličnosti’”, isitče se, između ostalog, u žalbi.

 

U odgovoru na žalbu Gvozden NIkolić, glavni i odgovorni urednik “Glasa zapadne Srbije” istkao je da, bez obzira da li je dete maloletno ili ne,  nije pristojno, niti normalno, pratiti tuđu decu pa čak i njihove profile. “Nije normalno koristiti takve stvari u obračunu sa bilo kim makar to bila i javna ličnost”, istako je i dodao da taj portal “reketira” gradonačelnika“. Nikolić je zatim članovima Komisije poručio: “Jasno je da je Komisija instrumentalizovna, i da će izreći kršenje Kodeksa, isto kao što neće izreći kršenje u slučaju kada je pomenuti mediji nazvao 5 novinarki GZS  kurvama. Radujem se što će te pravo lice i dvostruke aršine pokazati na istoj sednici. Ali to sve govori o Vašoj samoregulaciji, i sve to biće  nadam se veoma brzo dokaz zbog čega ne treba da postojite u takvoj  formi”

Većina članova Komisije za žalbe ocenila je da je Kodeks novinara prekršen grubom zamenom teza i manipulacijom, budući da je Jovanović u tekstu optužen za praćenje naloga maloletnog deteta, na način koji predstavlja insinuaciju da je reč o nečemu nedozvoljenom, nemoralnom i nenormalnom. U spornom tekstu je potpuno izbegnut kontekst, tačnije objašnjenje da je “OzonPress” odnosno Jovanović objavio tekst o tome da je gradonačelnik Čačka boravio u skupom hotelu u Bazelu, što je, po svemu sudeći “otkriveno” po fotografijama na Instagram profilu člana njegove porodice. U tom slučaju postojao je nesumnjiv javni interes da se ta informacija objavi, a do nje novinar nije došao ni na kakav nezakoni ili moralno problematilan način, jer je reč o otvorenom Instagram profilu, pri čemu nisu objavljene fotografije dece, odnosno porodice. Jovanović je, međutim, izostavlljanjem informacija koje mogu bitno da utiču na stav čitalaca, predstavljen kao “nenormalan”, jer proganja decu. Takođe, Kodeks je prekršen i brojnim komentarima koji sadrže neosnovane optužbe i uvrede, a koje je redakcija objavila uprkos svojim pravilima,

Komisija za žalbe ocenjuje kao nedopustiv i način na koji je redakcija “Glasa zapadne Srbije” odgovorila na žalbu. Umesto da objasni čime se rukovodio kada je objavio sporni tekst, urednik portala vrši pritisak na članove Komisije da donesu dve odluke koje su u njegovom interesu i otvoreno im preti u slučaju da odluče drugačije.  Članovi Komisije smatraju da redakcije ne smeju da komuniciraju na ovakav način ni sa kim, a posebno ne da na ovako grub način zloupotrebljavaju pravo da odgovore na žalbu. Ni žalbe, kada ih šalju redakcije, ni odgovori na žalbe ne smeju da svojim sadržajem krše odredbu Kodeksa koja se odnosi na poštovanje etike i kulture javne reči, jer su javno dostupne na sajtu Saveta za štampu.

Zbog svega toga, Komisija je sa devet glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da je prekršen Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

Beograd, 31.1.2019.                                                                                       Predsedavajuća

                                                                                                                        Višnja Aranđelović                                        

 

 

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice