Asmir Bihorac protiv portala Sandžačke Novine Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Željko Bodrožić i Višnja Aranđelović, na sednici održanoj 27.12.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Drugi pišu: Šta se desilo sa direktorom Vakufske direkcije i bliskim saradnikom Muamera Zukorlića“, objavljenim 28. oktobra 2018. godine, portal „Sandžačke novine“  prekršio je tačke 2, 4  i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav, kao i odredbu po kojoj je sa novinarstvom nespojivo iznošenje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.

Tekstovima „Sandžačka dijaspora reaguje: Zukorlićevi poslušnici nisu cela dijaspora“ i „Komentar dana / Fenomen pisama podrške Zukorliću: Kako nepismeni ljudi pišu gramatički uspravna pisma“, objavljenim 30. novembra 2018. godine, portal nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.  

Odluka Komisije biće objavljena na sajtu Saveta za štampu (www.savetzastampu.rs) i dostupna javnosti.


OBRAZLOŽENJE

 

Asmir Bihorac podneo je žalbu Savetu za štampu verujući da je portal objavio lažne informacije sa ciljem da ga diskredituje u javnosti i da mu nanese štetu zbog političkog angažovanja. Naveo je da je neistina da imao aferu sa pevačicom i da je došao u sukob sa njenim mužem, te da mu je tim tekstom naneta šteta, jer su, između ostaalog, poremećeni odnosi u njegovoj porodici. U druga dva teksta nazivan je, kako se ističe u žalbi, pogrdnim imenima i označen kao nepismen. Zbog toga smatra da su prekršena poglavlja Istinitost izveštavanja, Nezvisnost od pritiska, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Odnos prema izvorima informisanja Kodeksa novinara Srbije.

Redakcija „Sandžačkih novina” nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je ocenila da u tekstu “Drugi pišu: Šta se desilo sa direktorom Vakufske direkcije i bliskim saradnikom Muamera Zukorlića“ nisu navedeni nikakvi izvori objavljenih informacija, već se medij poziva na to „da kruže priče po pazarskoj čaršiji“, ni ne pokušavajući da bilo šta od toga o čemu „čaršija priča“ proveri. Time su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu novinara da konsultuje što više izvora, ali i odredbe koje propisuju da  novinar mora da pravi jasnu razliku između činjenica, pretpostavki i nagađanja, kao i da ne sme da objavljuje neosnovane optužbe, klevete i glasine.

Kad je reč o druga dva teksta na koja se Bihorac žalio, Komisija je zaključila da Kodeks novinara nije prekršen, jer je u spornim tekstovima izneto mišljenje, odnosno vrednosni sudovi, a ne činjenice. Autori teksta, odnosno komentara koji su u tekstu citirani, imaju pravo da saopšte svoje mišljenje, a po oceni članova Komisije, u ovom slučaju ono ne prelazi granice dozvoljene slobode govora.

 

Beograd, 27.12.2018.                                                                                    

Predsedavajuća
Ivana Stjelja