Vladimir Gajić protiv dnevnog lista AloNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Željko Bodrožić i Višnja Aranđelović, na sednici održanoj 29.11.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom „Vukov glavni čovek hapšen zbog čerupanja Geneksa“, objavljenim 17. oktobra 2018. godine, dnevni list „Alo“

1. prekršio je tačke 1, 2, 4  i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora i da im omogući a iznesu svoj stav, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se dnevnom listu „Alo“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.        


OBRAZLOŽENJE

Advokat Vladimira Gajića podneo je žalbu verujući da su spornim tekstom prekršene odredbe iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja i to time što, između ostalog, „nisu navedene bilo kakve činjenice koje bi, eventualno, potkrepile objavljene neistinite, nepotpune, netačno prenete i deformisane informacije“. U žalbi je navedeno da je Vladimir Gajić, iako ga je sud oslobodio svih optužbi, u tekstu predstavljen kao neko ko je oštetio „Geneks“ i bužet Republike Srbije. Novinari lista „Alo“ nisu, ističe se, ni pokušali da ga kontaktiraju, a advokat je ocenio i da je reč o očiglednoj nameri da se Gajić diskredituje, jer se ono što govori ne dopada određenim političkim krugovima.

Redakcija lista„Alo“ nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da se u tekstu iznose ozbiljne optužbe na račun više ljudi, za koje novinar ne nudi nikakve dokaze. Naprotiv, uprkos tome što je Gajić sudskim rešenjem oslobođen optužbi još pre osam godina, u tekstu se ta činjenica prikriva, a čitaocu se nedvosmisleno sugeriše da je „čerupao Geneks“, da je „olakšao budžet“ za više od 60 miliona dinara, a da je postupak prekinut jer je tužilac, verovatno, korumpiran. Ovim su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu novinara da istinito i objektivno izveštava, da pravi jasnu razliku između činjenica, pretpostavki i nagađanja, kao i da ne sme da iznosi neosnovane optužbe. Takođe, novinar nije pružio priliku ni Gajiću ni drugim ljudima koje u tekstu optužuje da bilo šta odgovore, čime je prekršena i odredba o obavezi konsultovanja više izvora. Osim toga, prikrivena je informacija da je Gajić oslobođen optužbi, već se stiče utisak da je slučaj “zataškan“. Po mišljenju članova Komisije, u ovom slučaju reč je o namernom kršenju Kodeksa novinara u političke svrhe, kako bi se diskreditovale osobe koje zastupaju političke stavove sa kojima se redakcija ne slaže.

Beograd, 29.11.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice