Vladimir Gajić protiv portala Republika.rsNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Željko Bodrožić i Višnja Aranđelović, na sednici održanoj 29.11.2018. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom „Vukov čovek ojadio Geneks, a sad obustavljena istraga: Potplatio ženu korumpiranog sudije“, objavljenim 17. oktobra 2018. godine, portal „Republika“:

1. prekršio je tačke 1, 2, 4  i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kad je to neophodno, konsultuje što više izvora i da im omogući a iznesu svoj stav, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), o obavezi novinara da poštuje pravilo pretpostavke nevinosti i da ne sme nikoga da proglasi krivim do izricanja sudske presude.

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.          


OBRAZLOŽENJE

Advokat Vladimira Gajića podneo je žalbu verujući da su spornim tekstom prekršene odredbe iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja i to time što, između ostalog, „nisu navedene bilo kakve činjenice koje bi, eventualno, potkrepile objavljene neistinite, nepotpune, netačno prenete i deformisane informacije“. U žalbi je navedeno da je Vladimir Gajić, iako ga je sud oslobodio svih optužbi, u tekstu predstavljen kao neko ko je oštetio „Geneks“ i bužet Republike Srbije. Novinari „Republike“ nisu, ističe se, ni pokušali da ga kontaktiraju, a advokat je ocenio i da je reč o očiglednoj nameri da se Gajić diskredituje, jer se ono što govori ne dopada određenim političkim krugovima.

Redakcija portala „Republika“ nije odgovorila na žalbu.

Komisija za žalbe je zaključila da se u tekstu, koji je prenet iz lista „Alo“, iznose ozbiljne optužbe na račun više ljudi, za koje novinar ne budi nikakve dokaze. Napotiv, uprkos tome što je Gajić sudskim rešenjem oslobođen optužbi još pre osam godina, u tekstu se ta činjenica prikriva, a čitaocu se nedvosmisleno sigeriše da je „čerupao Geneks“, da je „olakšao budžet“ za više od 60 miliona dinara, a da je postupak prekinut jer je tužilac verovatno korumpiran. Ovim su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu novinara da istinito i objektivno izveštava, da pravi jasnu razliku između činjenica, pretpostavki i nagađanja, kao i da ne sme da iznosi neosnovane optužbe. Takođe, novinar nije pružio priliku ni Gajiću ni drugim ljudima koje u tekstu optužuje da bilo šta odgovore, čime je prekršena i odredba o obavezi konsultovanja više izvora. Osim toga, prikrivena je informacija da je Gajić oslobođen optužbi, već se stiče utisak da je slučaj “zataškan“. Po mišljenju članova Komisije, u ovom slučaju, reč je o namernom kršenju Kodeksa novinara u političke svrhe, kako bi se diskreditovale osobe koje zastupaju određene političke stavove sa kojima se redakcija ne slaže.

To što je portal preuzeo tekst iz drugog medija ne oslobađa ga odgovornosti za objavljeni sadržaj, budući da je, po Kodeksu novinara, svaki medij odgovoran za ono što objavljuje, bez obzira na to da li je tekst nastao u toj redakciji ili je preuzet iz drugog izvora. U ovom slučaju, „Republika“ je napravila i jedan prekršaj više u odnosu na „Alo“,  jer se u naslovu izričito tvrdi da je Gajić „potplatio ženu korumpiranog sudije“, čime je prekršana pretpostavka nevinosti i u odnosu na Vladimira Gajića i u odnosu na tužioca, koji je navodno potkupljen.

Beograd, 29.11.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice