Mario Spasić protiv dnevnog lista Danas IINa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Dragan Đorđević, Vera Didanović i Višnja Aranđelović, na sednici održanoj 25.10.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Krivična prijava protiv Sergeja Trifunovića“, objavljenim 4. oktobra 2018. godine u onlajn, odnosno štampanom izdanju, dnevni list „Danas“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.         


OBRAZLOŽENJE

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska pravai borbu protiv korupcije „Transparentnost“ podneo je žalbu verujući da su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. Istakao je da se u tekstu „paušalno, bez objektivnih merila i sa nedostatkom bilo kakvog kriterijuma za ocene“ , navode stavovi, kao što su: „već i činjenice da iza nje stoji nevladina organizacija na čijem čelu je čovek Vlade Srbije – Mario Spasić... Njega je Vlada angažovala...“ , - „...(organizacija) poznata je po neosnovanim tužbama protiv kritičara vlasti, uključujući i poverenika Rodoljuba Šabića“ , - „...kritikama na rad Poverenika, optužujući ga da ‘krije’ podatke o svom radu, što je prenela većina prorežimskih medija“ .. „Ovo su neproverene, netačne i maliciozne tvrdnje, sa ciljem da tekst bude tabloidni spin“, istakao je Spasić jer, kako tvdi, nije čovek Vlade i takva „konstatacija vređa dostojanstvo“, budući da ni on, ni Savet, ne mogu biti ničije vlasništvo, a netačno je i da su prijave koje je podneo neosnovane, pošto su u proceduri u tužilaštvima. Dodao je i da redakcija time vrši pritisak na Tužilaštvo da prijave odbaci.

U odgovoru na žalbu novinarka Katarina Živanović istakla je da ništa što Spasić navodi kao zamerke, nisu neistine ili dezinformacije, već njegova proizvoljna tumačenja stavova koji mu se nisu dopali, a na koje novinar ima pravo. „Moja ocena da Mario Spasić i njegova nevladina organizacija Savet Transparentnost kriju podatke o poslovanju nije proizvoljna, već je nastala na osnovu činjenice, proverljive i dostupne u APR-u, da ta NVO već 13 godina nije podnosila završni finansijski račun, čime je otvoreno i nekažnjeno kršila Zakon o računovodstvu. O tome su govorili i moji sagovornici, stručnjaci za tu oblast”, ističe se, između ostalog, u odgovoru na žalbu. Ona je dodala i da je “Danas” objavio demanti na svaki tekst na koji ga je Spasić poslao, sem na poslednji, za koji je dobio objašnjenje zašto demanti nije objavljen. Spasić se, inače, na taj tekst nije ni žalio Savetu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da Spasić nije na ovaj tekst dostavio demanti redakciji, niti je i u žalbi Savetu za štampu dematovao neki navod iz teksta, već polemiše sa zaključcima autorke. Tako, recimo, on tvdi da sa Vladom Srbije nema nikakve veze, iako je Ministarstvo zdravlja pre tri godine formiralo radnu grupu za borbu protiv korupcije u zdravstvu, čiji je on, po saopštenju koje je tada objavilo Ministarstvo, glavni koordinator, a u medijima je više puta davao izjave u toj ulozi. Zbog toga Komisija smatra da nisu prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja.

Kad je reč o odredama iz poglavlja Novinarska pažnja, na koje se Mario Spasić takođe žalio, nejasno je kom izvoru je novinar, po njemu, slepo verovao budući da se u tekstu navodi više izvora. Nejasno je i za koje to bitne infomacije podnosilac žalbe tvrdi da ih je novinar prećutao. Članovi Komisije su zato odlučili da nisu prekršene ni ove odredbe Kodeksa.

Beograd, 25.10.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice