Mario Spasić protiv dnevnog lista Danas INa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Ivana Stjelja, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Vukašin Obradović, Vlado Mareš, Dragan Đorđević, Vera Didanović i Višnja Aranđelović, na sednici održanoj 25.10.2018. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Tuži Trifunovića“, a sam krije podatke o poslovanju“, objavljenim 6.oktobra 2018. godine u onlajn, odnosno štampanom izdanju, dnevni list „Danas“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i bobu protiv korupcije „Transparentnost“ podneo je žalbu, verujući da su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju. Istakao je da se u tekstu „paušalno, bez objektivnih merila i sa nedostatkom bilo kakvog kriterijuma za ocene“ , navode stavovi, kao što su: „Mario Spasić, bliski saradnik ministra zdravlja Zlatibora Lončara“, „Mario Spasić i njegova fantomska NVO“, „Predsednik Advokatske komore Beograda Vladimir Gajić kaže za ‘Danas’ da neko iz države očigledno štiti Spasića, jer godinama nekažnjeno štiti zakon“ ...

U odgovoru na žalbu novinarka Katarina Živanović navela je da ništa što Spasić navodi kao zamerke, nisu neistine ili dezinformacije, već njegova proizvoljna tumačenja stavova koji mu se nisu dopali, a na koje novinar ima pravo. „Moja ocena da Mario Spasić i njegova nevladina organizacija Savet Transparentnost kriju podatke o poslovanju nije proizvoljna, već je nastala na osnovu činjenice, proverljive i dostupne u APR-u, da ta NVO već 13 godina nije podnosila završni finansijski račun, čime je otvoreno i nekažnjeno kršila Zakon o računovodstvu. O tome su govorili i moji sagovornici, stručnjaci za tu oblast”, ističe se, između ostalog, u odgovoru na žalbu. Ona je dodala i da je “Danas” objavio demanti na svaki tekst na koji ga je Spasić poslao, sem na poslednji, za koji je dobio objašnjenje zašto demanti nije objavljen. Spasić se, inače, na taj tekst nije ni žalio Savetu za štampu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je redakcija objavila demanti na tekst, koji je identičan žalbi koja je upućena Savetu za štampu. Spasić, po oceni, Komisije, u suštini nije dematovao nijedan navod, već polemiše sa zaključcima autorke teksta. Tako, recimo, on ne spori da nije predavao finansijske izveštaje 13 godina, već tvrdi da takva zakonska obaveza ni ne postoji, što nije tačno. Tvrdi, takođe, da nema veze sa Vladom Srbije, iako je Ministarstvo zdravlja pre tri godine formiralo radnu grupu za borbu protiv korupcije u zdravstvu, čiji je on, po saopštenju koje je tada objavilo Ministarstvo, glavni koordinator, a u medijima je više puta davao izjave u toj ulozi. Zbog toga Komisija smatra da nisu prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja.

Kad je reč o odredbama iz poglavlja Novinarska pažnja, na koje se Mario Spasić takođe žalio, nejasno je kom izvoru je novinar, po njemu, slepo verovao, budući da se u tekstu navodi više izvora, kao ni za koje to bitne infomacije podnosilac žalbe tvrdi da ih je novinar prećutao. Članovi Komisije su zato odlučili da nisu prekršene ni ove odredbe Kodeksa.

Beograd, 25.10.2018.

Predsedavajuća
Ivana Stjelja

Kompletan žalbeni postupak
Zapisnik sa sednice